Archive for Juny 7th, 2011

07/06/2011

Guia pràctica per a treballar i formar-se a Europa

Guía Práctica para Trabajar y Formarse en Europa

 

La Comunitat Valenciana ha editat la publicació Guía Práctica para Trabajar y Formarse en Europa, que presenta els instruments que faciliten la cerca de feina i pràctiques formatives a la UE.

El primer apartat explica què és el portal europeu de la mobilitat professional (Xarxa Eures) i com desenvolupar una carrera professional en les institucions de la UE. També detalla quines són les pràctiques professionals que poden realitzar-se en la Comissió Europea, el Parlament Europe, el Consell de la UE, el Comitè de les Regions, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i altres institucions com l’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior (OAMI).Finalment, inclou adreces útils per a treballar a Europa.

El segon gran bloc de la Guia recull els programes, instruments i portals útils per a la formació a Europa, totes les beques disponibles per als joves de la Comunitat i les activitats de la UE en l’àmbit de l’aprenentatge d’idiomes. A més, inclou un extens llistat dels Màsters que poden cursar-se a la UE.

 

Via: Joves i Europa

07/06/2011

Ajuts a projectes de desenvolupament socioeconòmic en cooperació internacional de ‘la Caixa’

Objecte

La Fundació ”la Caixa” obre aquestes bases a fi de donar recolzament a iniciatives innovadores i de qualitat, dirigides a fomentar processos de desenvolupament socioeconòmic que tinguin el suport i la participació local.Totes les propostes han d’estar orientades a fomentar processos endògens sòlids i arrelats de desenvolupament socioeconòmic, fonamentalment de caràcter local. En conseqüència, les propostes han d’incloure objectius i components tant de caràcter econòmic com social, per bé que per a aquest concurs els objectius i components econòmics són prioritaris i, per tant, majoritaris.

Beneficiaris:

Hi poden tenir accés les entitats de cooperació espanyoles que reuneixen els requisits següents:Disposar de seu social permanent a l’Estat espanyol.

 • Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent abans de l’any 2006.
 • No perseguir fi ns de lucre.
 • Tenir entre els seus fi ns institucionals la realització d’activitats relacionades amb la cooperació internacional.
 • Demostrar una experiència mínima de cinc anys en la realització d’accions de cooperació internacional des de la seva constitució legal a l’Estat espanyol i tres anys de presència al país on es durà a terme la proposta. Es valoraran molt positivament els anys d’experiència al territori i/o sector suggerit d’actuació i en projectes similars.
 • Disposar de capacitat i estructura sufi cients per garantir els objectius del programa.
 • En aquest sentit, només es podran presentar projectes que anualment no superin el total del pressupost gestionat per l’entitat sol·licitant. En el cas de no complir aquest criteri, les entitats podran consorciar-se (en aquest cas es considerarà la suma dels pressupostos gestionats per cada entitat sol·licitant).
 • Demostrar experiència de treball en projectes cofinançats per organismes públics o privats.
 • Disposar i presentar auditoria de la/les entitat/s sol.licitant/s (de l’any més recent).

Caracterítiques

El programa s’articula a l’entorn d’un argument socioeconòmic estratègic per al territori i integra l’equilibri adequat entre els components economicoproductius i socials.

EN L’ÀMBIT ECONÒMIC:

 • El programa té un potencial provat de viabilitat econòmica i s’insereix en les cadenes productives sectorials territorials.
 • El programa té potencial per a la mobilització de recursos públics i/o privats del territori amb la finalitat de promoure un desenvolupament socioeconòmic sostenible.
 • El programa té potencial per a la diversifi cació de recursos, el foment de la innovació i la promoció de la creació d’ocupació.
 • El programa té potencial per a la millora de la productivitat dels béns i/o serveis del territori i/o té potencial per ampliar els mercats per a aquests.

EN L’ÀMBIT SOCIAL:

 • Els components socials del programa han estat dissenyats amb relació als components econòmics i degudament equilibrats amb aquests.
 • El programa atén les necessitats dels col·lectius més vulnerables i preveu accions amb un impacte potencial positiu en aquests.
 • Els sectors socials prioritzats pel programa són adequats, d’acord amb el diagnòstic territorial, i el programa de serveis que ofereix la proposta és coherent amb el context, les polítiques locals i sectorials i els recursos disponibles.
 • Els programes presentats es poden desenvolupar en països de l’Àfrica, l’Amèrica llatina i Àsia, i es donarà prioritat als països amb menys desenvolupament humà, i, dins d’aquests, a les comunitats que disposin de dinàmiques potencials per als desenvolupament socioeconòmic. A l’Amèrica Llatina, són geogràficament prioritaris els projectes que es desenvolupin a El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, Bolívia, Perú, Haití, República Dominicana, Colòmbia i Equador. A l’Àsia són geogràficament prioritaris Pakistan, l’Índia, Cambodja i Filipines. A Àfrica es contemplaran tots els països.

Duració

La durada màxima de les propostes presentades per al finançament de l’Obra Social ”la Caixa” en aquest concurs pot ser de quatre anys.

Quantia
L’Obra Social ”la Caixa” pot finançar fins al 100 % del programa i fins a un màxim de 500.000 €.

En aquest concurs, s’obre una nova possibilitat: les entitats especialitzades innovadores, amb experiència d’entre 2 i 5 anys des del seu registre, també poden optar a ajuts, fins a un màxim de 150.000 euros, sempre que la seva especialització, capacitat i coherència del projecte presentat quedin degudament acreditats.

Lloc de presentació
Les entitats de cooperació interessades han d’enviar les sol·licituds per correu a l’adreça següent:
Obra Social la Caixa
Àrea Internacional/ Programa Socioeconòmic de Cooperació Internacional 2011-2012
Av. Diagonal, 621
08028 Barcelona

Termini de presentació  

Fins al 4 d’octubre de 2011

Més informació

Més informació i formularis al web de la Fundació La Caixa.

Mecanisme de participació

Concurs de desenvolupament socioeconòmic local.
Termini de la convocatòria: del 24 d’abril al 9 d’octubre de 2011

 1. Baixa el Formulari de memòria del projecte (Obre en una finestra nova)
 2. Emplena’l i guarda’l al teu ordinador.
 3. Accedeix al Formulari de presentació web:
  1. Emplena’l.
  2. Adjunta l’arxiu del Formulari de memòria del projecte del punt 1.
  3. Prem el botó “Acceptar i enviar” per fer-nos arribar la teva sol·licitud.
  4. IMPORTANT: quan la teva informació s’acabi d’enviar, et facilitarem un codi de referència únic d’identificació de la teva sol·licitud. Imprimeix-lo i conserva’l.
07/06/2011

Portal per trobar ‘manetes’ a bon preu

Entre els avantatges que ofereix Internet per als professionals i petites empreses es troba la de poder accedir a clients complicats de trobar en un món sense accés a la xarxa. Acepto, és un lloc web creat per actuar d’intermediari entre clients i professionals. La mecànica és senzilla, aquelles persones que busquen algú perquè els faci un treball es donen d’alta a la web de forma gratuïta, especificant un preu de sortida i els detalls de la proposta.

Els professionals, per als quals el registre és també gratuït, liciten pel servei amb què es volen quedar i, només en el cas de aconseguir-ho, l’empresa els cobra un percentatge sobre el preu final.

 

Via: Tecnologia  y pime

Etiquetes:
%d bloggers like this: