Posts tagged ‘seguretat social’

21/05/2013

Aplicacions gratuïtes (apps) de gerència informàtica de la Seguretat Social

Noves aplicacions mòbil (App) de la Seguretat Social i gratuïtes per a smartphones i tablets. L’App permet sol·licitar al ciutadà una cita prèvia amb qualsevol centre de la xarxa d’oficines de la Seguretat Social, així com descarregar-se fàcilment l’Informe de Situació del treballador, una vida laboral simplificada amb dades clau del treballador empleat o autònom que ho sol · liciti.

Les aplicacions estan disponibles a l’app store i també a l’ android market.

Aquesta aplicació  li permetrà conèixer la seva situació laboral en el moment de la consulta. L’aplicació li oferirà:

– Informació sobre les seves dades identificatives
– Informació sobre la situació laboral en cada un dels règims als quals hagi pertangut
– La possibilitat d’obtenir un informe en format PDF (per imprimir) amb la mateixa informació consultada.

Per utilitzar aquesta aplicació ha d’estar registrat com a usuari de les aplicacions mòbils de la Seguretat Social. Per registrar cal tenir actualitzat el seu telèfon mòbil a la Seguretat Social. Durant el procés de registre rebrà un SMS gratuït amb una clau que haurà d’introduir per completar el procés. D’aquesta manera es pot garantir que ningú pugui registrar per vostè.

Accedeixi a tota la informació i les aplicacions que la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social Espanyola posa a disposició dels ciutadans per aquest mitjà.Aquesta aplicació li permetrà:

read more »

Etiquetes: ,
26/03/2013

Manual Cotiza 2013 orientat a empresaris i professionals

El manual “COTIZA – Guia 2013” conté informació relativa a la cotització al sistema de la Seguretat Social i està orientat a tots aquells empresaris i professionals que requereixin d’una informació precisa i accessible.

Si el vols consultar via web.

Etiquetes:
18/03/2013

Quan paga un autònom el 2013 de Seguretat Social

La quota mínima per al 2013 correspon a una base de 858,60 € i genera una quota mensual de 256,72 € (sense cobertura per accidents de treball ni cessament d’activitat).
Si s’opta per la cobertura de accidents de treball i malaltia professional i cessament d’activitat, cobertura obligatòria per als autònoms econòmicament dependents, la quota varia en funció de l’activitat realitzada. Per exemple:

 •  el sector de la construcció tindrà una quota mínima de 327,98 € / mes
 • determinats transports tindran una quota de 302,22 € / mes
 • el comerç al detall de 284,62 € i l’hostaleria de 281,19 € / mes.

Sobre aquesta quota pot haver determinades bonificacions o exoneracions.
A part d’aquesta quota mínima, calculada a partir d’una base de cotització mínima, es pot optar per una quota superior.

Puc canviar la quota

Els treballadors per compte propi o autònoms podran canviar dues vegades l’any la base de cotització, triant-ne una altra, dins de les establertes en la norma, sempre que ho sol·licitin a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social abans del dia 1 de maig, amb efectes de l’1 de juliol següent, i abans de l’1 de novembre, amb efectes de l’1 de gener de l’any següent.

Via: Assessoria Alarcon

26/02/2013

La quota d’autònoms per a joves ja està en funcionament

Ha entrat en funcionament la tarifa plana de 50 € (de quota d’autònoms) per a joves emprenedors que comencin la seva activitat professional.

Requisits:

 • Ser treballador per compte propi de menys de 30 anys d’edat en el cas dels hòmens i 35 en el cas de les dones.
 • Ser el primer cop que et dones d’alta com a autònom o no haver-ho fet en els cinc anys anteriors a la data d’efectes de l’alta.
 • No tenir contractats, ni contractar durant el període d’aplicació, treballadors per compte d’altre.

Les reduccions i bonificacions que s’apliquen sobre la quota de contingències comuns són:

 • Una reducció equivalent al 80% de la quota durant els 6 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, per tant, s’han de pagar 51,17 € com a quota mensual.
 • Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents al període assenyalat en la lletra a). Arribant a pagar-se 127,93 € mensuals.
 • Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra b), el que fa un total de 179,10 € mensuals.
 • Una bonificació equivalent al 30% de la quota en els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció. Com en l’apartat anterior, es pagaran 179,10 € mensuals.

Totes aquestes mesures també són d’aplicació als socis treballadors de cooperatives de treball associat que estiguin en el RETA.

Via: e-autonomos

17/01/2013

Treballar en negre i cobrar l’atur pot sancionar-se amb presó

Des d’avui 17 de gener és més arriscat fer frau a la Seguretat Socia,  amb la darrera reforma del Codi Penal, els que es troben oficialment en situació d’atur cobrant el subsidi estatal i, d’altra banda, obtinguin ingressos no declarats derivats d’activitats professionals poden ser sancionats fins i tot amb pena de presó.
D’aquesta manera, el nou apartat 307 del Codi Penal, perseguirà de forma activa a aquells que alimenten aquesta economia submergida i que, alhora, reben la prestació per desocupació o qualsevol altre tipus de pensió per part de la Seguretat Social.
Les sancions establertes per la nova normativa van dels 6 mesos als 3 anys de presó. Tanmateix, i segons cita el text, “en els casos que no tinguin especial gravetat”, i tenint en compte les circumstàncies personals de l’autor del delicte i dels mitjans emprats, la sanció quedarà en l’obligació d’abonar fins a sis vegades la quantitat defraudada.

read more »

08/01/2013

Disponible el càlcul de retencions del treball personal 2013

Es troba disponible el servei online de càlcul de les retencions del treball personal per a l’exercici 2013. Amb aquest instrument el contribuent podrà calcular la quantia i el tipus de retenció que li corresponguin en funció de les remuneracions abonades o satisfetes. A través d’aquest programa es poden calcular les retencions mínimes que hem de practicar segons les dades aportades d’ingressos i circumstàncies personals aportats en el model 145.

L’empresa és responsable del càlcul de les retencions i assegureu-vos que siguin correctes. A més a més ha de practicar les correccions oportunes si s’observen canvis significatius en les quantitats a percebre, sobretot en funció de variables o pagaments per objectius, per exemple. Són retencions mínines, ja que el treballador sempre pot demanar un increment del tipus a aplicar.
18/12/2012

Com es jubila anticipadament un autònom

Un treballador autònom generalment no es pot jubilar abans de tenir 65 anys, però hi ha casos especials a partir de l’1 de gener de 2013.


Segons la llei del 27/2011 d’1 d’agost jubilació anticipada només s’aconseguirà amb 63 anys, inclosos els autònoms. Serà voluntària i haurà de complir una sèrie de requisits.

 1. Haver complert 63 anys.
 2. Acreditar un període mínim de cotització efectiva d’uns 33 anys sense que es tingui en compte la part proporcional de paga extraordinàries. Es computarà també com a cotitzat a la Seguretat Social el període de prestació del servei militar obligatori o la prestació social substitutòria amb límit d’un any.
 3. Un cop acreditats els dos punts anteriors, l’import de la pensió ha de ser superior a la quantia de la pensió mínima que correspondria a l’interessat (per la seva situació familiar al compliment amb 65 anys). Si no es dóna aquest cas no es podrà accedir a la jubilació anticipada.
  read more »

14/12/2012

He capitalitzat tot l’atur, tanco la paradeta, em dono de baixa… Puc cobrar l’atur?

El primer que s’ha de saber és:  si el pagament únic està degudament justificat, no cal tornar cap quantitat. Així, et pots trobar en alguna d’aquestes situacions:

 1. Si no han passat 2 anys des de l’alta i no se t’ha abonat tota la prestació que et correspondria.

  Exemple;

  Vols muntar un negoci, tens un atur acumulat de 10.000€ i només necessitaves una inversió en 2.000€, els 8.000€ restants anirien per quotes d’autònoms.

  Si aquest és el teu cas, podràs reprendre la prestació pendent de rebre, però una vegada que hagi transcorregut un temps equivalent al que hauria cobrat de prestació si no l’hagués capitalitzat, és a dir, si l’haguessis rebut per mensualitats.

  A més, hauràs de: trobar-te en situació legal d’atur, inscriure’t com a demandant d’ocupació i que no s’hagi extingit per realitzar un treball per compte d’altre de durada igual o superior a 12 mesos o per compte propi durant 24 o més mesos.

 2. Si no han arribat a transcórrer 2 anys des de l’alta però sí que t’han abonat tota la prestació, no tindràs dret a reprendre l’atur perquè ja ho hauràs esgotat.
 3. Si han transcorregut més de 2 anys des de l’alta, no tens dret a reprendre la prestació per haver realitzat una activitat per compte propi durant aquest temps.
 4. A més  a més, s’inclou una penalització general. En qualsevol d’aquests casos, si volguessis demanar novament el pagament únic per crear la teva empresa, hauràs d’esperar un termini de temps superior a 4 anys perquè t’ho concedeixin.

Via: e-autonomos

A %d bloguers els agrada això: