Posts tagged ‘autònoms’

12/07/2013

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’autònoms, micro i pimes

Condicions financeres

 • Import: mínim 10.000€ i màxim 100.000 euros.
 • Termini: 5 anys amb 2 de carència inclosos.
 • Interès: Euríbor més 7%.
 • Comissions: d’obertura del 0,50%.
 • Garanties: les considerades com a suficients per l’entitat financera col·laboradora (CaixaBank i Banc Sabadell).

Aquest producte és fondejat per l’ICF. El Departament d’Empresa i Ocupació assumeix el 70% de risc, compartint les garanties que l’entitat pugui considerar.

Tramitació

1. Complimentar la sol·licitud de finançament corresponent a aquesta línia clicant aquí .

2. Un cop complimentada i enviada la sol·licitud, rebreu un correu amb les indicacions pertinents segons si sou emprenedors i autònoms o comerços.

13/06/2013

Radiografia de la Pime 2013: Sobreviure per créixer, l’objectiu de les pimes i els autònoms

Sage ha tornat a fer l’informe Radiografia de la Pime 2013 que t’ofereix les dades per comparar com està l’empresa espanyola en diferents àmbits, des del financer fins a l’ús que fa de les tecnologies.

A nivell tecnològic les empreses ho fan per l’estalvi de temps i diners a fer les seves tasques o la millora en les relacions amb els clients, així com la captació de nous clients per a la seva empresa.

Quatre de cada cinc autònoms disposa de PC i en el cas de les pimes el percentatge puja fins al nou de cada deu. Els portàtils estan més estesos entre els autònoms amb un 55% d’ús per sobre de la pime amb un 48%.

L’ús de tablets o netbook suposa ja un 16 i un 18% respectivament.

En el cas de les tarifes de dades per a mòbils, un 71% dels autònoms ja disposen d’elles i el 63% de les pimes també han adoptat aquesta tecnologia, un ritme molt alt en l’acollida d’aquesta tecnologia pels beneficis que té associats en la millora de processos Em negoci i comunicacions amb els clients.

On hi ha retard, malgrat els plans de difusió és en la implantació de pàgines web. Un 45% dels autònoms i un 40% de les pimes no tenen pàgina web. Encara que en aquest aspecte s’ha millorat respecte a l’any passat on els percentatges eren del 64% i el 48% respectivament. La venda per Internet reflecteix també resultats discrets, amb un 16% i un 15% per a autònoms i pimes.

read more »

Etiquetes: , ,
18/03/2013

Quan paga un autònom el 2013 de Seguretat Social

La quota mínima per al 2013 correspon a una base de 858,60 € i genera una quota mensual de 256,72 € (sense cobertura per accidents de treball ni cessament d’activitat).
Si s’opta per la cobertura de accidents de treball i malaltia professional i cessament d’activitat, cobertura obligatòria per als autònoms econòmicament dependents, la quota varia en funció de l’activitat realitzada. Per exemple:

 •  el sector de la construcció tindrà una quota mínima de 327,98 € / mes
 • determinats transports tindran una quota de 302,22 € / mes
 • el comerç al detall de 284,62 € i l’hostaleria de 281,19 € / mes.

Sobre aquesta quota pot haver determinades bonificacions o exoneracions.
A part d’aquesta quota mínima, calculada a partir d’una base de cotització mínima, es pot optar per una quota superior.

Puc canviar la quota

Els treballadors per compte propi o autònoms podran canviar dues vegades l’any la base de cotització, triant-ne una altra, dins de les establertes en la norma, sempre que ho sol·licitin a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social abans del dia 1 de maig, amb efectes de l’1 de juliol següent, i abans de l’1 de novembre, amb efectes de l’1 de gener de l’any següent.

Via: Assessoria Alarcon

26/02/2013

La quota d’autònoms per a joves ja està en funcionament

Ha entrat en funcionament la tarifa plana de 50 € (de quota d’autònoms) per a joves emprenedors que comencin la seva activitat professional.

Requisits:

 • Ser treballador per compte propi de menys de 30 anys d’edat en el cas dels hòmens i 35 en el cas de les dones.
 • Ser el primer cop que et dones d’alta com a autònom o no haver-ho fet en els cinc anys anteriors a la data d’efectes de l’alta.
 • No tenir contractats, ni contractar durant el període d’aplicació, treballadors per compte d’altre.

Les reduccions i bonificacions que s’apliquen sobre la quota de contingències comuns són:

 • Una reducció equivalent al 80% de la quota durant els 6 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, per tant, s’han de pagar 51,17 € com a quota mensual.
 • Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents al període assenyalat en la lletra a). Arribant a pagar-se 127,93 € mensuals.
 • Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra b), el que fa un total de 179,10 € mensuals.
 • Una bonificació equivalent al 30% de la quota en els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció. Com en l’apartat anterior, es pagaran 179,10 € mensuals.

Totes aquestes mesures també són d’aplicació als socis treballadors de cooperatives de treball associat que estiguin en el RETA.

Via: e-autonomos

08/02/2013

Infografia sobre la problemàtica de l’autònom a l’Estat

Infoautónomos ha recopilat les qüestions que concentren les dificultats i problemes de la gestió i vida de l’autònom, reduint tant la seva competitivitat empresarial com la seva qualitat de vida. La millora de la situació dels autònoms passa per actuar sobre totes aquestes qüestions.

Via: Tics y formación

Etiquetes: ,
14/12/2012

He capitalitzat tot l’atur, tanco la paradeta, em dono de baixa… Puc cobrar l’atur?

El primer que s’ha de saber és:  si el pagament únic està degudament justificat, no cal tornar cap quantitat. Així, et pots trobar en alguna d’aquestes situacions:

 1. Si no han passat 2 anys des de l’alta i no se t’ha abonat tota la prestació que et correspondria.

  Exemple;

  Vols muntar un negoci, tens un atur acumulat de 10.000€ i només necessitaves una inversió en 2.000€, els 8.000€ restants anirien per quotes d’autònoms.

  Si aquest és el teu cas, podràs reprendre la prestació pendent de rebre, però una vegada que hagi transcorregut un temps equivalent al que hauria cobrat de prestació si no l’hagués capitalitzat, és a dir, si l’haguessis rebut per mensualitats.

  A més, hauràs de: trobar-te en situació legal d’atur, inscriure’t com a demandant d’ocupació i que no s’hagi extingit per realitzar un treball per compte d’altre de durada igual o superior a 12 mesos o per compte propi durant 24 o més mesos.

 2. Si no han arribat a transcórrer 2 anys des de l’alta però sí que t’han abonat tota la prestació, no tindràs dret a reprendre l’atur perquè ja ho hauràs esgotat.
 3. Si han transcorregut més de 2 anys des de l’alta, no tens dret a reprendre la prestació per haver realitzat una activitat per compte propi durant aquest temps.
 4. A més  a més, s’inclou una penalització general. En qualsevol d’aquests casos, si volguessis demanar novament el pagament únic per crear la teva empresa, hauràs d’esperar un termini de temps superior a 4 anys perquè t’ho concedeixin.

Via: e-autonomos

30/11/2012

Vídeo: La protecció per cessament d’activitat d’un autònom

Infoautónomos TV t’ofereix uns vídeos que simplifiquen l’embolic terminològic que sempre acompanya els tràmits administratius, entendràs de forma senzilla i propera com realitzar tots aquests tràmits amb la Seguretat Social.

Avui, com funciona la protecció per cessament d’activitat.

Via: Infoautonomos

23/11/2012

Video: Com es càlcula la quota d’autònoms

Infoautónomos TV t’ofereix uns vídeos que simplifiquen l’embolic terminològic que sempre acompanya els tràmits administratius, podràs comprendre de forma senzilla i propera com realitzar tots aquests tràmits amb la Seguretat Social.

Avui, com calcular la  quota  d’autònom

Via: Infoautonomos

A %d bloguers els agrada això: