Archive for febrer, 2009

27/02/2009

Com els Centres Tecnològics t’ajuden a fer R+D?

El proper dimecres, 11 de març. De 16 a 19 hores. Recinte de Gran Via, Barcelona. S’ofereix una jornada sobre les Xarxes de Transferència Tecnològica que promou conjuntament  ACC1O CIDEM i COPCA.

Es tracta d’un servei que fomenta el desenvolupament de projectes d’R+D+i a través d’acords de col·laboració amb grups d’investigació i centres tecnològics.

La sessió comptarà amb la participació d’empreses del sector que exposaran la seva experiència.

Inscrigui’s a la jornada / Programa

Via: ACC1Ó
Etiquetes: , ,
27/02/2009

Bonificate, et tramita tota la paperassa pels cursos de la Fundación Tripartita

Bonifícate t’ofereix un servei online de tramitació davant la Fundación Tripartita para la Formació i l’Ocupació. Tota la gestió es realitza a través d’Internet, t’has de registrar a la seva pàgina per començar a treballar amb ells, i no cobren un percentatge de la bonificació obtinguda, sinó que funcionen mitjançant subhastes.

Via: Tecnologiapyme

Enllaç: Bonificate

27/02/2009

5,6 milions d’€ pel programa Leader Catalunya

El Govern català ha aprovat la convocatòria d’ajuts 2009 per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader Catalunya 2007-2013. Per aquesta convocatòria es disposarà de 5,3 milions d’euros de la partida, i hi haurà un cofinançament addicional del Fons europeu FEADER de 2,4 milions d’euros.

Aquests ajuts tenen com a objectiu principal fomentar els projectes d’inversió del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013 per millorar els processos de transformació i comercialització dels productes agraris, crear i desenvolupar microempreses, fomentar les activitats turístiques, i conservar i millorar el patrimoni rural, entre d’altres. Són un conjunt de mesures que ajuden a dinamitzar i consolidar el teixit empresarial dels territoris rurals de Catalunya.

L’estratègia es basa amb la selecció de 13 grups d’acció local (GAL) i programes de desenvolupament, per incrementar la massa critica de beneficiaris per seleccionar el projectes més adequats pel desenvolupament del territori i disposar d’equips tècnics més potents i estructurats amb dedicació exclusiva al programa per desenvolupar amb èxit la gestió d’expedients. la dinamització del territori i els projectes de cooperació.
D’altra banda, s’ha apostat per la potenciació de la ruralitat, amb la limitació de la subvenció als projectes d’inversió que es realitzin en municipis de més de 5.000 habitants fins a un màxim del 20% de la dotació pressupostària de cada grup Leader.

Mesures que desenvoluparan els GAL

Aplicació d’estratègies de desenvolupament local:
  • Augment del valor afegit dels productes agrícoles, millora dels processos de transformació i comercialització i agrobotigues.
  • Creació i desenvolupament de microempreses
  • Foment d’activitats turístiques
  • Conservació i millora del patrimoni rural

– Cooperació interterritorial i transnacional

Enllaç: Dar

26/02/2009

Premis BBVA a la conservació de la Biodiversitat

La Fundació BBVA convoca els Premis a la Conservació de la Biodiversitat com a reconeixement a la tasca de les organitzacions conservacionistes, les institucions i organismes que desenvolupen polítiques o funcions de conservació mediambiental, així com la dels professionals de la comunicació que contribueixen amb el seu treball a protegir el patrimoni natural.

El termini finalitza el 31.03.09

Enllaç: Fundació BBVA

26/02/2009

Entrevista d’Alfons Cornellà a la revista Executive Excellence

Alfons Cornella és entrevistat al número 57 de la revista Executive Excellence.

L’Alfons, és Llicenciat en Física, Master of Science en Information Resources Management, i Diplomat en Alta Direcció d’Empreses.

És fundador i president d’Infonomia, una organització que pretén ser un embrió crític d’una comunitat d’innovadors a Europa.

I per què innovar?, Es preguntaran molts. La resposta és senzilla: tot canvia massa ràpid i, per tant, el cicle de vida dels productes és més curt. (descarregar tota la entrevista)

Enllaç: Bits de Infonomia

25/02/2009

Com guanyar competitivitat en la fabricació i distribució de moble amb l’ús de les TIC

Els dies 25 i 26 de febrer de 2009 es celebraran a la Sénia, les “I Jornades TIC-Moble” amb el lema: “Com guanyar competitivitat en la fabricació i distribució de moble amb l’ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Les jornades acostaran les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) a les empreses fabricants i distribuïdors de moble, tot aportant una visió global sobre les solucions informàtiques per a oficina tècnica, producció i comercialització, amb un doble objectiu:

– Facilitar elements per a la presa de decisions en l’ús de les TIC a l’empresa
– Informar sobre noves aplicacions informàtiques o novetats en les ja existents

Les jornades estan dividides en 4 seccions:

– Visió general sobre els àmbits d’aplicació de les TIC a l’empresa
– Comercialització: com gestionar de manera efectiva els clients, i noves eines per a la comercialització de moble: home planners, catàlegs digitals, web 2.0 i blogs
– Disseny: criteris a tenir en compte en l’elecció d’un software CAD, generació de diferents productes a partir d’un únic model, com automatitzar el pas cap a producció
– Producció: selecció de l’ERP que s’adapti millor a les necessitats de l’empresa, la utilització dels codis de barres i/o RFID o les possibilitats d’utilització de programari lliure per part de les PIMEs

Estan organitzades al voltant de dos espais:

– Espai de difusió: ponències que seran realitzades per acadèmics i tècnics del sector
– Espai de demostració: demostracions de funcionament d’aplicacions i entrevistes personalitzades amb proveïdors de software.

Via: Acc1ó

Enllaç: Cenfim

Etiquetes: , , , ,
25/02/2009

Ajuts més destacats del CTFC Informa núm. 291

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

ORDRE AAR/41/2009, de 6 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i s’obre la convocatòria de l’any 2009.

Referència Beneficiari Termini
DOGC 5320 de 17.02.09

Persones titulars d’explotacions agrícoles de Catalunya

19.03.09-

Departament d’Acció Social i Ciutadania

ORDRE ASC/35/2009, de 2 de febrer, per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament d’Acció Social i Ciutadania per a ajuntaments de menys de vint mil habitants.

Referència Beneficiaris Termini
DOGC 5319 de 16.02.09

Ajuntaments de menys de 20.000 habitants.

..-..

Departament de la Vicepresidència

RESOLUCIÓ VCP/258/2009, de 5 de febrer, de convocatòria per a l’any 2009 de les beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals, Beques Canigó.

Referència Beneficiaris Termini
DOGC 5319 de 16.02.09

Beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals

30.04.09

ORDRE VCP/37/2009, de 6 de febrer, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a la realització d’investigacions i per a la publicació d’obres sobre la història contemporània de Catalunya.

Referència Beneficiaris Termini
DOGC 5319 de 16.02.09

Persones físiques o jurídiques, les entitats sense finalitat de lucre i les corporacions locals.

–.–.–

ORDRE VCP/38/2009, de 3 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos de la llengua catalana a Catalunya..

Referència Beneficiaris Termini
DOGC 5319 de 16.02.09

Entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin la seva seu en l’àmbit territorial de Catalunya, els col·legis professionals de Catalunya, les organitzacions empresarials, les organitzacions sindicals i les federacions esportives catalanes que tinguin previst dur a terme actuacions específiques per fomentar l’ús del català.

–.–.–

RESOLUCIÓ VCP/293/2009, de 5 de febrer, de publicació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a impulsar projectes a iniciativa dels ens locals que tinguin com a objectius la sensibilització i difusió en l’àmbit de la solidaritat internacional, la cooperació al desenvolupament i les relacions Nord-Sud, dirigida a la ciutadania del seu territori, i s’obre la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds per a l’any 2009.

Referència Beneficiaris Termini
DOGC 5314 de 17.02.09

Ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de Catalunya, sigui mitjançant la presentació individual o bé mitjançant la presentació en concertació amb altres ajuntaments, entitats o consells de solidaritat catalans.

20.03.09

Departament d’Innovació, Universitat i Empresa

RESOLUCIÓ IUE/234/2009, de 23 de gener, per la qual s’obren les convocatòries per a la concessió de beques i ajuts en matèria d’universitats per a l’any 2009.

Referència Beneficiaris Termini
DOGC 5318 de 13.02.09

Empreses editorials

05.03.09
Etiquetes: , ,
25/02/2009

Jornada “Tecnologies aplicades al cicle de l’aigua en el sector ramader”

El divendres 27 de febrer a Sant Bartomeu del Grau, té lloc una Jornada professional dedicada a les “Tecnologies aplicades al cicle de l’aigua en el sector ramader”.

Es tractarà des de la optimitació de recursos hídrics en explotacions ramaderes fins a noves tecnologies aplicades al benestar animal, passant per l’estudi hidrogeològic i multi isotòpic del Lluçanès, els costos associats a la gestió de l’aigua i güifi.net en l’optimització de l’aigua, entre d’altres aspectes relacionats amb l’aigua en la ramaderia.

La jornada és gratuïta, amb possibilitat de reservar el dinar.

Enllaç: SBG / Programa_jornada /

A %d bloguers els agrada això: