Archive for Desembre, 2010

30/12/2010

Video emprenedors: “De 8 a vuit” (i III)

“De 8 a vuit” és una sèrie documental sobre els emprenedors de Catalunya. El programa mostra com assoleixen l’èxit personal i superen la crisi econòmica gràcies a l’esforç i la dedicació del dia a dia. També explica com compaginen la seva vida professional amb l’àmbit familiar.

Producció: BAUDpro i XAL / Emissió: Xarxa Audiovisual Local de Catalunya / Any: 2010 / 

No. capítols: 13 / Durada per capítol: 10 minuts / País: Catalunya / Idioma: català / 

Direcció: Albert Fuguet i Susana Crestelo / Realització: Pablo Finquelievich

 

Via: Baudpro

30/12/2010

Video emprenedors: “De 8 a vuit” (II)

“De 8 a vuit” és una sèrie documental sobre els emprenedors de Catalunya. El programa mostra com assoleixen l’èxit personal i superen la crisi econòmica gràcies a l’esforç i la dedicació del dia a dia. També explica com compaginen la seva vida professional amb l’àmbit familiar.

Producció: BAUDpro i XAL / Emissió: Xarxa Audiovisual Local de Catalunya / Any: 2010 / 

 

No. capítols: 13 / Durada per capítol: 10 minuts / País: Catalunya / Idioma: català / Direcció: Albert Fuguet i Susana Crestelo / Realització: Pablo Finquelievich

Via: Baudpro

30/12/2010

Video emprenedors: “De 8 a vuit” (I)

“De 8 a vuit” és una sèrie documental sobre els emprenedors de Catalunya. El programa mostra com assoleixen l’èxit personal i superen la crisi econòmica gràcies a l’esforç i la dedicació del dia a dia. També explica com compaginen la seva vida professional amb l’àmbit familiar.

Producció: BAUDpro i XAL / Emissió: Xarxa Audiovisual Local de Catalunya / Any: 2010 / No. capítols: 13

/ Durada per capítol: 10 minuts / País: Catalunya / Idioma: català / Direcció: Albert Fuguet i Susana Crestelo / Realització: Pablo Finquelievich

Via: Baudpro

30/12/2010

Convocatòries Caja Madrid d’Acció Social 2011

L‘Obra Social de Caja Madrid treu les següents convocatòries:

 • Convocatòria de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència.
 • Convocatòria d’integració social i lluita contra la pobresa.
 • Convocatòria de creació i foment de l’ocupació.

Important, es poden presentar entitats socials privades sense ànim de lucre, que persegueixin fins d’interès general, legalment constituïdes sota la forma jurídica d’associació declarada d’utilitat pública pel Ministeri de l’Interior o, fundació, federació, confederació cooperativa d’integració social o cooperativa de iniciativa social. En la Convocatòria d’Ocupació podran concórrer els centres especials d’ocupació i les empreses de promoció i inserció laboral. Aquestes entitats han de tenir domicili a Espanya i reunir els requisits establerts a les bases d’aquestes convocatòries.

Tipologies de les convocatòries:

 • Convocatòria de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència:
  • Implantació de desenvolupaments innovadors al servei de la promoció de l’autonomia, l’accessibilitat integradora i l’atenció a la dependència.
  • Formació.
  • Sistemes d’informació i assessorament de noves tecnologies i/o xarxes socials.
  • Promoció del voluntariat.
  • Equipament de centres d’atenció socio-assistencial.
 • Convocatòria d’integració social i lluita contra la pobresa:
  • Implantació de desenvolupaments innovadors al servei de la integració social i l’accessibilitat inclusiva.
  • Formació.
  • Sistemes d’informació i assessorament de noves tecnologies i/o xarxes socials.
  • Promoció del voluntariat.
  • Equipament de centres d’atenció socio-assistencial.
 • Convocatòria de creació i foment de l’ocupació.
  • Formació per a la ocupació.
  • Creació de nous llocs de feina.
  • Implantació de desenvolupaments innovadors al servei de la promoció de l’ocupació i l’accessibilitat inclusiva.
  • Equipament relacionat amb la creació i l’accés a l’ocupació.

Requisits de les entitats beneficiàries:

 • Entitats privades sense ànim de lucre.
 • Que tinguin finalitats d’interès general.
 • Legalment constituïdes com a associació declarada d’utilitat pública pel ministeri de l’Interior, o fundació, federació, confederació cooperativa d’integració social o cooperativa d’iniciativa social.

Requisits dels projectes:

 • Incloure el pla de difusió del projecte i la col·laboració amb la Obra Social a la difusió.
 • Acreditar la necessitat social del projecte i els ajustos a les necessitats del col·lectiu al que va dirigit.
 • Ser innovador i aportar aspectes diferenciadors.
 • Incorporar intervencions de voluntariat.
 • Període d’execució no superior a 12 mesos.

Quantia: no superior a 50.000 € o el 50% del cost total del projecte.

Termini de presentació de sol·licituds 31 de gener de 2011.

Més informació: Resum./ Bases. / Registre d’entitats.

Via: Punttic

28/12/2010

Novetats fiscals per autònoms i empreses pel 2011

Les més importants:

Aprovats nous mecanismes per a la creació ràpida i barata d’empreses

Permetran tenir una SL operativa en un límit de cinc dies, a un cost que oscil.larà entre els 100 euros i 250 euros sempre que es compleixin les següents condicions:

 • Capital social entre 3.000 i 3.100 euros, amb un cost de 100 euros i 1 dia de termini.
 • Capital fins a 30.000 euros, cost de 250 euros i 5 dies màxim.
 • L’empresa a crear no ha de tenir una estructura de socis complexa que requereixi comprovacions d’identitats
 • L’empresa a crear ha de tenir uns estatuts tipus que pugui adaptar-gairebé canvis.

Es persegueix agilitzar al màxim tots els terminis, ja que la majoria es podran realitzar per internet, aconseguint tenir societats mercantils registrades i llestes per començar a operar entre un i cinc dies. Actualment tarden  entre 10 i 15 dies i un cost proper als 600 euros per a societats amb un capital de 3.000 euros.

Es podrà capitalitzar el 100% de la prestació per atur

Tota persona que tingui concedida la prestació per atur i que opti per l’autoocupació com a sortida laboral podrà obtenir el 100% de la prestació pendent de rebre per destinar-la a seu projecte empresarial (fer-se autònom o muntar una empresa), contra el 60% existent actualment de forma general, i el 80% per a menors de 30 anys i dones menors de 35.

S’eliminen a més els diferents percentatges que diferenciaven els casos particulars i s’estableix una única casuística que engloba totes les opcions.

Es modifiquen les bases mínimes i màximes de cotització per als autònoms el 2011

S’incrementen les quanties i es modifica l’àmbit temporal per seleccionar la base màxima a partir dels 47 anys.

Com a norma general les bases de cotització en autònoms pel 2010 queden fixades en les quanties següents:

 • Base mínima de cotització: 850,20 euros mensuals.
 • Base màxima de cotització: 3.230,10 euros mensuals

Nous tipus d’interès legal del diner i tipus d’interès de demora

4% i 5% respectivament, segons recull la Llei de Pressupostos Generals per al 2011.

 

Eliminació de la quota a pagar a les Cambres de Comerç

Encara que l’any 2010 serà l’últim any en què les empreses hauran d’abonar de manera obligatòria aquesta quota, i voluntari a partir del 2011, sembla haver una escletxa legal a través del qual això no sembla del tot factible. Atès que les empreses segueixen tenint l’obligació de pertànyer a les Cambres, aquestes poden reclamar el seu dret al cobrament de les quotes per aquesta pertinença.

 

Entrada en vigor de la responsabilitat penal de les empreses

Segons l’última reforma del Codi Penal que va entrar en vigor ahir, les persones jurídiques poden ser jutjades per via penal dels presumptes delictes comesos en nom de la pròpia empresa o pels directius o empleats de la mateixa.

Per tant és responsabilitat de l’empresa el dotar-se d’un sistema de control intern que permeti la detecció i denúncia de les persones que puguin cometre alguna acció delictiva, de les característiques que el Codi especifica, per no ser responsable subsidiari d’aquests actes i, per tant, no ser imputat i condemnat amb penes que puguin portar a la dissolució de la pròpia empresa. Aquesta responsabilitat penal només afecta les empreses privades, i és que el sector públic queda fora d’aquesta regulació.

Obligatorietat de la factura electrònica per a contractes amb les administracions públiques

Des del passat 1 de novembre de 2010, totes les persones físiques o societats mercantils que emetin factures a les Administracions Públiques de l’Estat han de fer-ho mitjançant el sistema de factura electrònica.

Aquesta mesura pretén fomentar, inicialment a través de la facturació a l’Administració de l’Estat i intentant estendre el seu ús a la resta d’operacions mercantils, la utilització d’aquest sistema electrònic d’emissió, enviament i recepció de factures.

Es rebaixen els requeriments per emprendre mitjançant franquícia

La crisi també es nota en aquest tipus d’iniciatives ja que la inversió mínima per iniciar un negoci d’aquest tipus es situa ara en una mitjana d’uns 30.000 euros en lloc dels 60.000 de fa uns anys. En molts casos passava que les condicions econòmiques que imposaven les marques, cànons, despeses de publicitat obligatoris, inversions a realitzar, pagament d’un tant per cent de la facturació, etc. podrien fer dubtar sobre la conveniència d’adoptar aquest sistema per a un negoci propi.

 

Via: ACN

23/12/2010

Rur@l News número 12

Butlletí número 12 de la Rur@l News, en aquest article el tema principal  és ‘La Comissió presenta les grans orientacions de la PAC després del 2013’.

23/12/2010

Balanç del 2010 pels autònoms

Infoautonomos comenta l’enquesta que ha realitzat des de l’Observatori del treball autònom de ATA sobre la situació dels autònoms durant el 2010 i les perspectives per al pròxim. 

 • Afectats per la crisi: Es declaren afectats plenament tres de cada quatre autònoms (73,2%). Només un de cada deu (13,1%) diu que el seu negoci no ha patit gens i assegurenque el seu negoci ha millorat lleugerament en el transcurs de l’any.
 • Causes de la disminució del negoci: la caiguda de vendes i la pèrdua d’activitat (59,8%), la morositat tant pública com privada (21,7%) i la falta d’accés al crèdit de les entitats financeres (13,9%).
 • Contractació: Vuit de cada deu autònoms no han contractat ningú (81,5%), davant un 17,5% que sí que ho ha fet i un 1% que no respon a la qüestió que es planteja.

Criden l’atenció les dades sobre l’accés al crèdit: Només el 30,4% dels autònoms que han demanat crèdits no han tingut problemes per aconseguir-los. Li han denegat el crèdit sol·licitat un de cada tres autònoms (33,6%), han obtingut menys del sol·licitat el 24,6% i encara es troben en procés d’estudi el 10,6% de les sol·licituds.

La morositat és un altre dels problemes que més afecten els autònoms. Afecta a sis de cada deu (63,1%). Un de cada quatre (24,6%) assenyala que el temps de demora en el cobrament supera més dels 361 dies, el 11,4% entre 241 i 361 dies, entre 181 i 240 dies el 17,3%, entre 91 i 180 dies el 29,5% i un 15,3% suporta aquesta demora un període que oscil la entre 60 i 90 dies.

22/12/2010

Exposició Dones d’empresa a Pont de Suert

L’Institut Català de la Dona i el SIAD Alta Ribagorça organitzen aquesta mostra al Pont de Suert, des del 16 fins al 29 de desembre, que permet visualitzar les aportacions històriques de les dones a la realitat empresarial de Catalunya, donant a conèixer les habilitats d’un conjunt d’empresàries que van desenvolupar les seves particulars formes de lideratge i van contribuir a enriquir l’activitat econòmica del país.

 

Via: Butlletí persones emprenedores núm. 111

 

 

A %d bloguers els agrada això: