Archive for Juny, 2010

26/06/2010

S’ha presentat la “Guia de la Productivitat per a empreses TIC”

Es tracta d’una recopilació de bones pràctiques feta a partir de 10 casos reals d’empreses TIC catalanes que han millorat la seva productivitat mitjançant l’ús de les noves tecnologies. Aquesta iniciativa vol donar resposta a la reducció de la productivitat que ha experimentat el sector TIC català en els últims tres anys i, alhora, estendre l’ús intensiu de les tecnologies a tots els processos interns de les empreses.

La Guia recull l’experiència de 10 casos reals d’empreses catalanes que han millorat la seva productivitat gràcies a l’ús de les noves tecnologies. Les deu pràctiques identificades a la Guia són les següents:

1. Social computing: eina web 2.0 dins de l’empresa (Avanade)

2. Sistemes experts: recolzament a la gestió del creixement (Raona)

3. Comunicacions unificades: eines de productivitat per a la col·laboració (Seidors)

4. Gestió integrada de projectes: col·laboració entre proveïdor i client (Spenta)

5. Escriptori dinàmic: la propera generació del lloc de treball (TSystems)

6. Certificacions: la clau de la competitivitat (Nexica)

7. El teletreball: eina d’eficiència econòmica (Interbel)

8. Ergonomia: l’adequació de l’espai de treball (Cometatech)

9. BPM: un sistema de gestió de processos empresarials (OnTek)

10. Green IT: la tecnologia sostenible (Diode)

Via: Fosbic

18/06/2010

L’escola Sant Gervasi convoca els primer premis per a joves emprenedors en el món cooperatiu

La convocatòria està adreçada a joves d’entre 18 i 35 anys, amb voluntat emprenedora, interessats en l’economia social, especialment en les cooperatives, i que vulguin iniciar o estiguin iniciant projectes empresarials sota el model cooperatiu. Les candidatures es poden presentar a través del web oficial dels premis, www.premismanuelarroyo.coop, fins el dia 26 de juliol.

Bases

 1. Fundació Sant Gervasi i Escola Sant Gervasi-Grup CLADE organitzen el I Premi Manuel Arroyo per a Joves Emprenedors de l’Economia Cooperativa amb la voluntat de contribuir al desenvolupament econòmic en l’àmbit cooperatiu i promoure l’esperit emprenedor i transformador entre els joves.
 2. L’objectiu del I Premi Manuel Arroyo per a Joves Emprenedors de l’Economia Cooperativa és la contribució a la creació i/o al desenvolupament d’un projecte empresarial cooperatiu amb seu social a Catalunya.
 3. Poden participar en aquest concurs persones físiques i jurídiques que aportin projectes empresarials de l’àmbit cooperatiu, en funcionament o a punt de constituir-se, en què un mínim del 75% del capital social del projecte empresarial cooperatiu estigui representat per socis amb una edat màxima de 35 anys.
 4. Per a presentar-se al concurs, els participants hauran d’omplir el formulari corresponent que es troba al web http://www.premismanuelarroyo.coop i adjuntar-hi un document en format PDF que reuneixi, per aquest ordre, els següents continguts mínims:
  1. Títol del projecte
  2. Autors, incloent-hi tots els integrants del projecte cooperatiu.
  3. Índex
  4. Exposició general i resumida de la idea de negoci, que contingui una visió general del producte o servei, del mercat, de l’equip d’emprenedors, amb una extensió màxima de 3 pàgines.
  5. Pla d’empresa, amb una extensió màxima de 40 pàgines.
  6. Estatuts de la societat per a empreses ja constituïdes. Per a projectes empresarials no constituïts es valorarà positivament la presentació d’una proposta d’estatuts.
  7. Còpia de l’escriptura de constitució i NIF de l’empresa per a cooperatives ja existents.
  8. Còpia del DNI de tots els integrants del projecte per a cooperatives a constituir.
 5. El desenvolupament del concurs s’estructurarà en dues fases. La primera fase serà selectiva, i en ella, una comissió tècnica, després de valorar adequadament tots els projectes presentats, n’escollirà un màxim de quinze, els quals podran participar en la fase final del concurs.
 6. Els projectes seleccionats a la primera fase es faran públics a partir del 16 de novembre de 2010 al web http://www.premismanuelarroyo.coop.
 7. Els membres del jurat podran sol·licitar als autors dels projectes seleccionats en la primera fase tota la documentació complementària que considerin necessària per a una valoració adequada del projecte.
 8. El jurat del concurs, així com la comissió tècnica, seran designats per acord del ple de la comissió delegada de Fundació Sant Gervasi, i estaran formats per professionals amb reconeguda experiència en l’àmbit de l’economia cooperativa. El president del jurat serà el Sr. David Cos i Garcia, President d’Escola Sant Gervasi SCCL.
 9. Abans del dia 17 de desembre de 2010 serà pronunciat, en acte públic, el projecte guanyador de la fase final del concurs.
 10. S’atorgarà un premi de 6.000 euros al millor projecte de creació empresarial de l’àmbit cooperatiu.
 11. És una condició imprescindible que l’import dels premis sigui emprat en el desenvolupament del projecte premiat. El premi s’abonarà en un compte de Caixa Laietana, obert a nom dels premiats o de la cooperativa premiada, de la següent manera:
  1. 100 % de l’import del premi el següent dia hàbil després de l’acte públic de lliurament de premis per a societats cooperatives ja constituïdes.
  2. Per a projectes cooperatius no constituïts, el 50 % de l’import del premi s’abonarà el següent dia hàbil després de l’acte públic de lliurament de premis. El 50 % restant s’abonarà al compte esmentat sis mesos després del dia de lliurament dels premis, sempre i quan l’empresa descrita en el projecte hagi estat constituïda.
  3. A les esmentades quantitats se’ls aplicaran les deduccions fiscals que designi la legislació vigent.
 12. El premi podrà no adjudicar-se i declarar-se desert.
 13. El termini de presentació de documentació per participar al concurs finalitza a les 18.00 hores del dia 26 de juliol de 2010.
 14. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases i de qualsevol resolució que adopti el Jurat del Concurs o l’Organització per resoldre possibles incidències.

Formulari

Via: Cooperatives de Catalunya

17/06/2010

Jornada: “El senderisme, una eina per al desenvolupament econòmic?”

El Parc Natural Regional dels Pirineu català i la Mancomunitat de Municipis “Pyrénées Cerdagne” organitzen les primeres jornades transfrontereres sobre el senderisme: “El senderisme, una eina per al desenvolupament econòmic?”

Les jornades es faran el divendres 2 i el dissabte 3 juliol 2010, a Sallagosa, al departament francès dels Pirineus Orientals.

16/06/2010

Presentació: ‘La web 2.0 i el Turisme Rural’

Ahir es va fer a la Seu d’Urgell la jornada de turisme en medi rural: Gestió en línia de productes turístics. La  jornada es va proposar donar resposta a les empreses i destinacions que estan creant producte o gestionant serveis turístics i volen fer un pas més en la gestió on line.

S’hi van tractar, doncs, des dels aspectes més novedosos relacionats amb el web 2.0 -com les xarxes socials, els blogs, la participació dels usuaris, etc.- fins a la concreció d’aspectes de gestió d’empresa -com la seguretat en els pagaments en línia, la protecció de dades o el control d’existències-.

Aquí us deixem la presentació de la Montserrat Peñaroya (GEA Internet Project Consulting): Turisme Rural i Web 2.0

“Hi ha moltes accions basades en una bona gestió de la presència en xarxes socials i en altres eines de la web 2.0 que ens poden ser útils a l’hora de donar a conèixer els serveis d’una empresa turística o d’una oficina de turisme. Per això és important conèixer el potencial de la comunicació 2.0 i quines accions concretes de promoció es poden dur a terme a molt baix pressupost o fins i tot de forma totalment gratuïta. En aquesta taula s’hi tractarà què és la Web 2.0 i com es pot fer servir, amb accions concretes, per donar a conèixer un servei turístic de l’àmbit rural”.

15/06/2010

Jornada itinerant de l’edificació bioclimàtica i sostenible a l’horta de Lleida

Vine a conèixer edificacions sostenibles a l’horta de Lleida

Les visites són per a tots els públics, i es faran els dies:  dimecres 16 i el diumenge 20 de juny de 2010. La jornada s’enmarca en la celebració de la setmana de l’energia a Catalunya, es vol donar a conèixer els criteris bioclimàtics i sostenible en les edificacions de Lleida als ciutadans, així com fomentar actituds positives respecte l’ús conscient i responsable de l’energia, l’Agencia de l’Energia de Lleida organitza unes visites guiades en edificacions realitzades amb criteris sostenibles al municipi de Lleida.

Les visites estaran conduïdes pels tècnics de l’Agència de l’Energia de Lleida. Les visites són gratuïtes.

Les instal·lacions a visitar:

 • Edificació bioclimàtica i sostenible. Horta de Lleida (Segrià)

Habitatge unifamiliar situat a l’horta de Lleida realitzat sota criteris bioclimàtics i sostenibles. L’habitatge disposa d’un mur trombe i estufa de biomassa per la calefacció, instal·lació d’energia solar tèrmica per ACS i aïllaments sostenibles.
Dia i hora: dimecres 16 a les 17h i diumenge 20 a les 11h
Durada de la visita: 1 hora
Situació: Partida Empresseguera, 27 LLEIDA

 • Edificació casa passiva. Casa SUR-2 Lleida (Segrià)

Habitatge unifamiliar situat al SUR-2 de Lleida ciutat, realitzat sota criteris bioclimàtics i sostenibles, aconseguint l’estandard de casa passiva (menys de 15Kwh/m2any). L’habitatge disposa d’un bescanviador terra-aire, ventilació creuada, estufa de biomassa per la calefacció, instal·lació d’energia solar tèrmica per ACS i aïllaments sostenibles.
Dia i hora:dimecres 16 a les 18h i diumenge 20 a les 12h
Durada de la visita: 1 hora
Situació: c/ Pilar Felip 2, LLEIDA

Hi ha servei d’autocar gratuït, sortida de l’autocar des de Lleida (Camp d’esports de la EU Lleida), dimecres 16 a les 17h i diumenge 20 a les 11h.
Per assistir-hi, cal inscriure’s al telèfon 973 700 455 o per correu electrònic a info@lleidaenergia.cat.
Activitat gratuïta.
Organitza: Agència de l’Energia de Lleida

Via: http://www.lleidaenergia.cat/
14/06/2010

El Ministeri d’Indústria treu una web per ajudar a la continuïtat de negoci de les empreses

Un dels problemes que tenen algunes pimes arriba en el moment de realitzar la transmissió del negoci. Quan passa per  motius diferents dels purament econòmics:

 • jubilació del propietari
 • problemes de salut
 • mort d’un dels socis soci
 • absència de successors
 • etc…

Per facilitar tot això el Ministeri d’Indústria ha tret a la llum un portal per ajudar en la continuïtat de negoci de les pimes.

Què és el “Pla de Continuïtat Empresarial”?

El “Pla de Continuïtat Empresarial” neix amb l’objectiu de crear un mercat més eficaç per a la transmissió d’empreses. Conscient de les dificultats que la falta de relleu generacional planteja per a la continuïtat de gran nombre de petites i mitjanes empreses a Espanya, la Direcció General de Política de la PIME  amb el suport del Consell Superior de Cambres i les Cambres de Comerç, posa en marxa aquest programa que tractarà de promoure el mercat oferint serveis de suport a la compravenda d’empreses.

Serveis al comprador

 • Suport tècnic de l’aplicació web.
 • Localització de l’oferta de negoci més adequada al seu perfil.
 • Suport en l’anàlisi del negoci en venda (revisió d’estats Financers, Legals …).
 • Assessorament jurídic i fiscal.
 • Assistència en l’elaboració del pla d’empresa.
 • Tutorització durant els primers mesos de gestió.

Serveis al venedor

 • Suport tècnic de l’aplicació web.
 • Informació sobre auditació externa de l’empresa (Due Dilligence).
 • Valoració de l’empresa.
 • Cerca de compradors.
 • Assessorament en el tancament de la venda.

Crèdits participatius

Línia de crèdits participatius de l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA), per a la compra de les empreses transferides amb èxit en el marc del Pla.

La web compta amb amb informació general, una base de dades d’ofertes i demandes de transmissions a nivell nacional, i altres eines necessàries en el procés.  També  es crea una xarxa de centres de transmissió d’empreses per oferir un servei integral d’assessorament que abasti totes les fases de la transmissió.

Hi haurà consultors especialitzats que realitzaran una anàlisi de la situació de les companyies i treballaran en la preparació de la documentació necessària així com en la recerca dels compradors millor posicionats per fer-se càrrec de l’empresa.

Es tracta d’un bon exemple en l’ús de les noves tecnologies per ajudar els emprenedors en el procés d’adquirir un negoci que ja està en marxa i que compta amb bona salut empresarial. Una web ben plantejada tant del costat del venedor com del comprador i segur que és d’ajuda perquè molts negocis no hagin de tancar.

Via: Tecnología y pime

11/06/2010

Jornada: El CO2 com a recurs

La Fundació Gas Natural organitza el proper 22 de juny el  seminari de Gestió Ambiental sobre: “El CO2 com a recurs. La captació, emmagatzemament i reutilització del diòxid de carboni”.
Objectius
En l’acció internacional contra el canvi climàtic hi ha moltes iniciatives per posar en marxa. La principal és l’eficiència energètica: ser capaços de viure i de produir amb menys consum energètic per unitat de producció o de servei. Està a més el desenvolupament de les energies renovables i el manteniment i millora de l’energia nuclear (que no emet gasos d’efecte hivernacle).
11/06/2010

Com conèixer el valor real d’una casa

La Societat de Taxació ha tret el portal STValora. Aquesta web et permet conèixer el preu ‘real’ d’una casa: omplint un senzill formulari amb dades bàsiques de la casa (com on es troba, en quina zona, què metres quadrats té, antiguitat , etc) ..

Finalment enviant-hi un SMS d’un cost de 3.99 euros, ens arribarà un codi per accedir a un informe de la valoració de la casa.

Amb aquest informe, ja és possible anar a l’amo i intentar negociar una rebaixa del preu o, si el preu és molt desgavellat, dir-li al propietari que a la mateixa zona hi ha altres pisos que no incrementen tant el preu dels seus habitatges de similars característiques.

La web també té més serveis, alguns d’ells gratuïts, com una base de dades dels històrics de preus d’habitatges nous a Espanya, l’evolució de preus per zones, etc …

Via: Ninja

Etiquetes: , ,
A %d bloguers els agrada això: