Posts tagged ‘mesures contra la crisi’

26/02/2013

La quota d’autònoms per a joves ja està en funcionament

Ha entrat en funcionament la tarifa plana de 50 € (de quota d’autònoms) per a joves emprenedors que comencin la seva activitat professional.

Requisits:

 • Ser treballador per compte propi de menys de 30 anys d’edat en el cas dels hòmens i 35 en el cas de les dones.
 • Ser el primer cop que et dones d’alta com a autònom o no haver-ho fet en els cinc anys anteriors a la data d’efectes de l’alta.
 • No tenir contractats, ni contractar durant el període d’aplicació, treballadors per compte d’altre.

Les reduccions i bonificacions que s’apliquen sobre la quota de contingències comuns són:

 • Una reducció equivalent al 80% de la quota durant els 6 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, per tant, s’han de pagar 51,17 € com a quota mensual.
 • Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents al període assenyalat en la lletra a). Arribant a pagar-se 127,93 € mensuals.
 • Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra b), el que fa un total de 179,10 € mensuals.
 • Una bonificació equivalent al 30% de la quota en els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció. Com en l’apartat anterior, es pagaran 179,10 € mensuals.

Totes aquestes mesures també són d’aplicació als socis treballadors de cooperatives de treball associat que estiguin en el RETA.

Via: e-autonomos

27/11/2012

Guia altres subsidis d’atur: expresos, emigrants retornats i altres…

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ha publicat una sèrie de guies informatives. La d’avui està adreçada a les persones que han estat a la presó o en un centre d’internament de menors, han treballat fora de la UE o us han retirat una pensió d’incapacitat.

Si vols la guia en un altre idioma

20/11/2012

Vídeo ‘Classe d’economia que explica la situació actual d’Espanya’ a càrrec de Julian Pavon

 

26/10/2011

Com generar idees innovadores per al teu negoci

La Revista Emprendedores va elaborar un dossier amb la finalitat d’ensenyar als emprenedors les diferents maneres de trobar una idea de negoci rendible i innovador. Per iniciar el teu propi negoci no necessites “reinventar-te la roda”.

El document es troba dividit en 4 categories sota les quals s’anomenen les 34 formes de generar idees de negocis innovadors.

 • Transforma el mercat: Una volta de rosca a les normes rígides que sovint imperen en els mercats pot ajudar-te a inventar o detectar noves idees de negoci. Així generen oportunitats els experts en màrqueting lateral.
 • Canvia el producte: La innovació en productes comença per disseccionar qualsevol article en la seva totalitat i trobar després noves combinacions possibles: substituint materials, eliminant atributs, combinant-ho d’una altra manera, barrejant-los amb els d’altres productes existents.
 • Decideix-te pel màrqueting mix: Es poden generar moltes oportunitats de negoci utilitzant les estratègies de preus, distribució i comunicació pròpies d’altres mercats i aplicant-los als nostres productes i serveis.
 • Coneix les tendències: A més de les tècniques de creativitat que apliquen els experts per trobar oportunitats, hi ha fórmules basades en dades objectives que ajuden a desenvolupar noves idees. Les tendències del mercat són una de les principals fonts d’inspiració per a la majoria dels caçadors d’oportunitats.

Via: Negocios y enprendimiento

29/07/2011

Què és un ERO de Reducció de Jornada Laboral?

El nombre de treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació (ERO) de reducció de jornada, l’adaptació del model alemany, aprovats per les autoritats laborals es va multiplicar per més de cinc en els quatre primers mesos de l’any, segons les últimes dades del Ministeri de Treball i Immigració.

Aquest tipus d’ERO, introduït en la reforma laboral, permet combinar la reducció de jornada amb el cobrament de la prestació per desocupació, i que dóna dret a més a una bonificació del 50% en les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, sempre que l’empresa es comprometi a mantenir en l’ocupació als treballadors afectats durant almenys l’any posterior a la finalització de la reducció de jornada autoritzada.

Què és un ERO de Reducció de Jornada?

És un Expedient de Regulació d’Ocupació, però mentre estem acostumats a sentir la paraula ERO associada a un nombre d’acomiadaments, aquest no és el cas, sinó que se’ls redueix la jornada laboral; s’ha reduir entre un 10% i un 70% la jornada als treballadors i, per tant, es redueix en la mateixa proporció el sou.

És com anar a l’atur però sense cobrar indemnització?

No és així: l’empresa et paga la part proporcional del que et correspon (si treballes un 50%, et paga el 50% del teu sou), l’altre percentatge (en l’exemple, l’altre 50%) ho cobres de l’atur , però no cobres el 100% del sou. Sí treballes la meitat, la part de l’atur la cobres com si estiguessis cobrant l’atur, és a dir, cobraries el mateix percentatge (en l’exemple, un 50%) del que et correspondria si estiguessis a l’atur (que és una quantitat menor al teu sou), aproximadament un 70%.

Llavors cobro un percentatge de l’atur?

 Si, però has d’estudiar cada cas: perquè l’empresa pugui ‘desgravar’ s’ha de comprometre a no acomiadar ningú fins a 1 any del començament del ERO, els treballadors han d’acudir a cursos de formació, etc …

I l’empresa només paga un percentatge del sou?

 A tu si, però a la Seguretat Social paga com si treballessis el 100% del temps, de tota manera, hi ha ‘beneficis’ per a l’empresa sobre aquestes quotes: pot bonificar les contingències comunes en un 50%, pot bonificar més si l’ERO s’arregla favorablement .

Però, vaig esgotant el meu atur a poc a poc, no?

 Doncs aquesta és ‘la gran avantatge’: no; tens dret a estar 180 dies en reducció de jornada sense perdre atur; t’ho explico amb un exemple: imagina que la teva empresa et fa una reducció de la teva jornada normal (8 hores) del 50 %, és a dir, és com si anessis a treballar 4 hores al dia i 4 hores no; cobraries el 50% del sou de la teva empresa (que cotitzaria el 100% a la Seguretat Social) i l’altre 50% del ‘sou de l’atur ‘, en aquesta situació podries estar fins a 1 any, és a dir, 6 mesos en total (ja que estàs consumint la meitat de la teva jornada’ dia a dia ‘, trigaries 1 any en completar els ‘6 mesos totals’ d’atur, en aquestes condicions (mentre no estiguis més de 6 mesos totals) no perds atur i no perds dret d’indemnització per part de l’empresa.

Via: ninja

Pero, ¿voy agotando mi paro poco a poco, no?’. Pues esa es ‘la gran ventaja’: no; tienes derecho a estar 180 días en reducción de jornada sin perder paro; te lo pongo con un ejemplo: imagina que tu empresa te hace una reducción de tu jornada normal (8 horas) del 50%, es decir, es como si fueras a trabajar 4 horas al día y 4 horas no; cobrarías el 50% del sueldo de tu empresa (que cotizaría el 100% a la Seguridad Social) y el otro 50% del ‘sueldo del paro’; en esta situación podrías estar hasta 1 año, es decir, 6 meses en total (ya que estás consumiendo la mitad de tu jornada ‘día a día’, tardarías 1 año en completar los ‘6 meses totales’ de paro; en esas condiciones (mientras no estés más de 6 meses totales) no pierdes paro y no pierdes derecho de indemnización por parte de la empresa.

06/05/2011

Seminari: 10 formes d’accelerar el creixement

Seminari

10 FORMES D’ACCELERAR EL CREIXEMENT

Ens complau convidar-vos a assistir al seminari “10 Formes d’Accelerar el Creixement” que té com a objectiu donar a conèixer mètodes i eines per aconseguir accelerar el creixement de les empreses mitjançant la detecció de noves línies de negoci, nous productes, nous mercats, expansió internacional, aliances i/o noves formes de finançament.

Aquest seminari s’inclou dins el PROGRAMA GENERA que és impulsat per la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, Cecot, Redessa, Fundació Eduard Soler i el Consell General de Cambres de Catalunya.

Destinataris: Empresaris, gerents i directius de les empreses.

Continguts de la ponència:

 • El rol del líder
 • Com dinamitzar el creixement
 • Les 10 palanques de creixement. Casos pràctics:

1.            Estratègia

2.            Innovació

3.            Penetració/Consum

4.            Models d’èxit

5.            Expansió geogràfica

6.            Portafoli de productes i clients

7.            Adquisicions i fusions

8.            Nous canals de venta

9.            Cultura emprenedora

10.          Finançament

 La ponència anirà a càrrec del Sr. Ignacio Schmidt soci director de l’empresa TopGrowth
CV Ignacio Schmidt
Dates i llocs:

Apunteu-vos a la ciutat del vostre interès:

Dimarts, 10 de maig MANRESA Cambra de Comerç i Indústria de Manresa
Dimecres, 11 de maig MATARÓ Parc Científic i de la Innovació TeCnocampus 
Dimarts, 17 de maig TERRASSA Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa
Dimecres, 18 de maig BARCELONA Casa Àsia
Dijous, 19 de maig GIRONA Cambra de Comerç i Indústria de Girona
Divendres, 20 de maig RIPOLL Fundació Eduard Soler
Dimarts, 24 de maig HOSPITALET DEL LLOBREGAT  AEBALL
Dimecres, 25 de maig LLEIDA Cambra de Comerç i Indústria de Lleida
Dijous, 26 de maig REUS REDESSA
Dimarts, 31 de maig TORTOSA Cambra de Comerç i Indústria de Tortosa
*   Places limitades
*   Assistència gratuïta
04/05/2011

Què pots fer un cop esgotat l’atur? Participa al programa de requalificació del SOC!

El programa de requalificació de les persones que hagin esgotat la seva protecció per desocupació està destinat a oferir l’oportunitat de participar en itineraris personals d’inserció i accions de requalificació professional a totes aquelles persones treballadores en situació d’atur que no puguin ja beneficiar-se de cap subsidi.

Beneficiaris:

 • Heu d’haver esgotat la vostra prestació per desocupació a partir del 16 de febrer de 2011.
 • No heu de teniu dret a prorrogar la vostra prestació ni a beneficiar-vos de cap altre subsidi per desocupació.
 • No heu de cobrat amb anteriotat cap prestació d’aquest tipus, com per exemple; el PRODI.
 • La vostra renda ha de ser inferior al 75% del salari mínim interprofessional.

Això sí, mitjançant un acord signat, us comprometeu a participar en un itinerari d’inserció que serà confeccionat a mida de les vostres necessitats per professionals qualificats de l’orientació.

Els itineraris personals d’inserció d’aquest programa contemplen els següents àmbits d’actuació:

 • Orientació professional
 • Alfabetització digital i aplicació de les Noves Tecnologies orientades a la cerca de feina
 • Formació per a l’ocupació
 • Aproximació a la creació d’empreses i l’emprenedoria

Cal presentar les sol•licituds en l’oficina de treball més propera i disposeu d’un màxim de dos mesos que comencen a comptar a partir de la data en què heu esgotat la vostra prestació per desocupació.

El total de la dotació econòmica contemplat és 399,38€.

Prestació econòmica

Podeu sol·licitar la percepció d’un ajut econòmic -anomenat d’acompanyament- un cop ja estigui en marxa el vostre itinerari personal d’inserció. La sol·licitud d’aquesta ajuda s’ha de presentar a la vostra Oficina de Prestacions del SPEE (Servicio Público de Empleo Estatal)-, que trobareu ubicada en la vostra mateixa Oficina de Treball.

 • Inici de la prestació. Un cop iniciada la vostra participació a l’itinerari personal d’inserció.
 • Durada. Mentre estigueu participant a l’itinerari i durant un termini màxim de 6 mesos.
 • Quantia. L’ajut econòmic contemplat és de 399,38 euros.

Via: Oficina de Treball


03/05/2011

Jornades del programa Reinicia’t a Tarragona i Terrassa

El programa Reinicia’t fa dues jornades de presentació aquesta setmana.

Inscipcions a Tarragona, 04 de maig de 11, de 18:00 a 19:30 h
Inscripcions a Terrassa, 05 de maig de 11, de 12:00 a 13:30 h

El projecte Reinicia’t. Torna a emprendre té com objectiu principal crear i aplicar la metodologia i les eines d’atenció a les persones emprenedores i empresàries que hagin viscut una experiència empresarial o professional fallida.

Està destinat a aquells que han fracassat amb la seva iniciativa empresarial i els encoratja a tornar a intentar-ho

Objectius

Reinicia’t té com a objectiu millorar l’opinió pública sobre el fracàs empresarial i ajudar els empresaris amb males experiències a causa de la crisi a tornar a tenir confiança per tornar a intentar una nova iniciativa empresarial. Les entitats promotores (les patronals Cecot i Pimec i les federacions de treball vinculades a UGT i CCOO) oferiran mitjançant aquest projecte suport i assessorament jurídic i socioeconòmic per dur a terme un estudi de viabilitat i de reinserció en el món laboral.

Entre d’altres actuacions, es desenvoluparà un programa d’actes per tot el territori català als quals es preveu que assisteixin prop de 1.500 persones. Reinicia’t està dirigit a aquelles persones que estiguin desocupades, que hagin estat donades d’alta com a autònoms o empresaris i que hagin tancat el seu negoci o que estiguin en situació de tancament immediat.

Via: Cecot

A %d bloguers els agrada això: