Archive for Abril, 2009

30/04/2009

TrabajoXpress, comunitat de treball, per cercar o oferir feina


TrabajoXpress és un lloc que proporciona solucions concretes a les teves necessitats diàries de treballs i serveis. Pots buscar i oferir treballs per categoria i regió,  de forma totalment gratuïta!

Oferix una eina senzilla per a connectar la demanda i oferta de serveis. Tu pots publicar una oferta d’alguna cosa que necessitis realitzar, i els proveïdors d’aquest servei liciten sobre la teva oferta i finalment tu esculls l’opció que consideris millor.

T’estalvies diners i temps, el treballador guanya diners extra… Tots guanyen!

Com funciona?
Funciona amb un sistema de subhasta inversa, on els proveïdors de serveis liciten sobre les ofertes de treball.

Què és una subhasta inversa?
És el contrari d’una subhasta regular (cap a endavant). En una subhasta inversa, els postors competeixen disminuint l’import de les seves licitacions per a obtenir un contracte, ja sigui per a realitzar un servei en particular o per a aconseguir un producte.

En el procés de subhasta de trabajoXpress, l’ofertante de treball fixa un preu indicatiu màxim que desitja pagar per un treball en particular. A continuació, qui busqui treball podrà licitar en la subhasta (normalment per sota o al mateix nivell que el preu indicatiu). Tanmateix, quan un postor considera, que el preu indicatiu és massa baix o no és realista, té la possibilitat de licitar per sobre d’aquest preu.

L’ofertant del treball decidirà finalment si accepta la seva licitació o no. En qualsevol moment durant el procés de subhasta, l’ofertant de treball pot escollir una de les seves licitacions i assignar el treball al corresponent postor, basant-se en el preu, en la reputació del postor i en un nombre de factors decisius disponibles per l’ofertant del treball.

Via: Pymesyautónomos

Enllaç: TrabajoXpress

30/04/2009

Ajuts de la Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg Intercultural

La Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg Intercultural ha publicat la convocatòria de propostes 2009 de suport a l’aplicació d’accions concretes per a la societat civil euromediterrània. La quantia de les subvencions oscil·la entre el mínim de  50.000€ i  100.000€

L’objectiu és abordar els reptes comuns relacionats amb els àmbits estratègics identificats per la Fundació: idees i ideologies, educació, producció cultural, mitjans de comunicació, religió, espiritualitat i valors, ciutats i diversitat.

Termini:
30 de maig de 2009, a les 16.00 hores, d’Egipte.

Via: Iflash

Enllaç: Fundació Anna Lindh

29/04/2009

Com presentar la declaració de Renda mitjançant el programa PADRE

La setmana vinent ja es pot presentar la declaració de la Renda. T’expliquem com fer-ho a través del programa Padre.

 1. Instal·lació al nostre ordinador del programa Padre. Aquest programa es troba  disponible a la web de l’AEAT. Un cop entrem en l’enllaç anterior, ens descarreguem un executable que es diu s1008102.exe, el guardem al nostre ordinador i una vegada finalitzada la descàrrega, l’executem. Quan acabeu, tindrem instal·lat el programa Renda 2008. Quan l’executeu la primera vegada, hem de veure una pantalla com aquesta.
 2. Alta de la declaració Una vegada executat, procedim a donar d’alta la declaració, assignant un nom qualsevol, donat que només serveix per identificar aquest fitxer i introduirem les dades personals que se’ns demanen. Aquestes dades són el NIF, la comunitat de residència, cònjuge / situació familiar i ascendents i descendents que convisquin amb nosaltres.
  En tot aquest procés, hem d’anar amb compte,  ja que aquestes dades no es podran modificar posteriorment. Un cop haguem introduït aquestes dades, arribarem a una pantalla com aquesta:Acceptem, i el següent pas serà la incorporació de les dades fiscals.
 3. Importació de les dades fiscals El principal problema que podem pensar és referent a totes les dades fiscals que cal incorporar en la declaració. Aquest problema es soluciona importanto el fitxer de dades fiscals que proporciona l’AEAT. Com veiem en la següent pantalla:Se’ns dóna l’opció de “Incorporar les dades fiscals”. Si cliquem en aquesta opció, el programa se’ns connecta amb la web de l’AEAT i se’ns descarrega al nostre equip un fitxer amb totes  les dades que té l’Agència Tributària.
  Per fer això, necessitem bé signatura electrònica o bé la referència de la carta que ens hagi subministrat Hisenda on ens comuniquen en paper les dades fiscals. És obligatori que configurem el nostre navegador predeterminat amb Explorer o Firefox.
 4. Aquest fitxer, la part que li falta al nom correspon amb els 8 dígits del nostre NIF. El següent pas és el tractament de les dades fiscals. Aquest tractament, consisteix a col·locar a la casella adequada cadascun dels nostres paràmetres econòmics. El propi programa col·locarà cada dada al seu lloc, i aquells que no es poden col·locar, se’ns informarà de manera separada.Aquestes dades si que les hem de col·locar manualment dins la declaració, juntament amb les deduccions autonòmiques i estatals a les quals tinguem dret. A més, en les dades comunicades, és probable que faltin algunes dades, per la qual cosa hem d’estar al corrent d’ incloure-les de manera adequada.Davant de qualsevol dubte el millor és consultar la Guia Pràctica d’IRPF que proporciona l’AEAT.

Via: Actibva

Etiquetes: ,
29/04/2009

Quan em costen els interessos judicials

Cálculo d’interesos és un programa gratuït que li permet realitzar el càlcul d’interessos judicials. Amb aquesta eina podrà realitzar els següents càlculs: 

 • Càlcul d’interès legal
 • Càlcul d’interès judicial (legal + 2 punts)
 • Càlcul d’interès verbal automòbil
 • Càlcul d’interès pactat
 • Càlcul d’interès de demora de l’administració

L’eina de càlcul d’interessos ha estat creada i dissenyada per sudespacho.net

Via: sudespacho.net

Enllaç: Calculo Intereses

28/04/2009

Seminari: Creació i Gestió d’empreses Innovadores

Objectius

 • Dotar a emprenedors i empresaris dels coneixements i les tècniques bàsics per a desenvolupar projectes empresarials innovadors amb garanties d’èxit.
 • Donar les eines bàsiques per la creació d’una empresa des d’una vessant innovadora.
 • Ajudar a identificar oportunitats innovadores.
 • Donar una visió pràctica dels elements bàsics en la gestió diària d’una empresa innovadora.

Destinataris

Emprenedors/res.
Responsable de PIME’s
Nous/ves empresaris/ries que vulguin millorar la gestió de la seva empresa.
Qualsevol persona que s’estigui plantejant crear una empresa amb gestió innovadora.

Temporalització

6, 8, 13 i 15 de maig de 2009
De 16 a 20 hores
Centre tecnològic Forestal de Catalunya
Pujada del Seminari, s/n
25280 Solsona

Enllaç: CEEI /    Formulari d’inscripció

28/04/2009

Turisme 2.0 El viatger pren el poder

Ponència presentada a l’Icities 2009, pel Toni Roig

28/04/2009

Pren el control de la teva economia, programa per la gestió de l’economia familiar

L’Agència Catalana del Consum posa a l’abast dels ciutadans i ciutadanes el programa informàtic per a la gestió del pressupost familiar “Pren el control de la teva economia”.

Aquest programa és una nova versió ampliada de l’anterior amb nous conceptes que faciliten un control més exhaustiu de les despeses.

Com utilitzar-ho

Per fer servir el programa només hem de seguir les indicacions i omplir les caselles amb els imports que ens demanen.

El programa ens permet elaborar el pressupost familiar i visualitzar-ne ambdós vessants:

 • La previsió (allò que pensem que podem ingressar i gastar).
 • La despesa real (allò que veritablement hem ingressat o gastat).

Abans de començar és important disposar dels rebuts o els extractes bancaris per tal de poder omplir les caselles amb la informació que ens demanen.

No es tracta d’un programa de comptabilitat, és una eina per gestionar el pressupost familiar i per anar adquirint una cultura de gestió i control de les nostres despeses, per això és necessari omplir sempre la previsió dels ingressos i de les despeses.

A l’apartat de consultes podem comprovar la desviació produïda entre la previsió i la realitat.

Per tal d’aconseguir un pressupost exhaustiu, s’han agrupat totes les despeses en grans conceptes: habitatge, subministraments, oci, etc. Cada concepte inclou diferents especificacions:

 • llum
 • lloguer
 • hipoteca
 • impostos
 • combustible

Si el programa no inclou un concepte de despesa determinat, podem introduir-ne un de nou i indicar-ne la periodicitat per no haver d’omplir repetidament les mateixes caselles.

El programa també disposa d’un apartat d’imprevistos, ja que poden fer desviar molt el pressupost. Sempre que sigui possible, una bona manera d’estalviar per fer front als imprevistos és separar una petita part dels nostres ingressos cada mes i destinar-la a aquest concepte.

Un bon control del nostre pressupost ens pot ajudar a millorar l’economia familiar.

Via: Agència Catalana del Consum

Guia: Vegeu la guia d’inici abans de treballar l’aplicació

27/04/2009

Curs: Planificació i gestió de projectes europeus

Des del CEDRICAT ens avisen d’un curs gratuït que es farà  durant el proper mes de maig: Planificació i gestió de projectes europeus: Eines pel desenvolupament econòmic local de territoris perifèrics.

El contingut del Curs és el següent:

1. Qüestions pràctiques sobre l’organització i el funcionament de la UE: el paper de Catalunya.

2. Marc financer de la UE: el pressupost comunitari 2007-2013.

3. Política regional europea: instruments financers de la política estructural i de cohesió i altres iniciatives comunitàries.

4. Polítiques, programes sectorials i línies de subvenció de la UE.

4.1. Competitivitat, societat de la informació i coneixement.

4.2. Ocupació i assumptes socials.

4.3. Cooperació transfronterera i altres programes d’interès per territoris de muntanya.

4.4. Desenvolupament rural.

5. Metodologia per a la planificació i gestió de projectes europeus.

5.1. Definició del projecte.

5.2. Criteris de selecció, redacció de la proposta i posada en marxa.

5.3. Gestió econòmica i financera del projecte.

5.4. Seguiment i avaluació de projectes.

5.5. Comunicació i difusió de projectes.

6. Xarxes i projectes transnacionals.

7. Fòrum d’experiències.

El lloc de realització és a Tremp i les dates són el dijous 7 de maig, els divendres 15, 22 i 29 de maig i els dissabtes 16, 23 i 30 de maig, tots els dies de 10:00 a 14:00h i de 15:30 a 19:30h. El curs té una durada total de 56 hores.

Les places són limitades i el criteri d’acceptació serà per rigorós ordre d’inscripció.

Més informació: cedricat@cedricat.cat

Enllaç: Pdf del curs

A %d bloguers els agrada això: