Posts tagged ‘finançament’

12/07/2013

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’autònoms, micro i pimes

Condicions financeres

 • Import: mínim 10.000€ i màxim 100.000 euros.
 • Termini: 5 anys amb 2 de carència inclosos.
 • Interès: Euríbor més 7%.
 • Comissions: d’obertura del 0,50%.
 • Garanties: les considerades com a suficients per l’entitat financera col·laboradora (CaixaBank i Banc Sabadell).

Aquest producte és fondejat per l’ICF. El Departament d’Empresa i Ocupació assumeix el 70% de risc, compartint les garanties que l’entitat pugui considerar.

Tramitació

1. Complimentar la sol·licitud de finançament corresponent a aquesta línia clicant aquí .

2. Un cop complimentada i enviada la sol·licitud, rebreu un correu amb les indicacions pertinents segons si sou emprenedors i autònoms o comerços.

06/05/2013

Manual d’autofinançament del Tercer sector ambiental

Aquest és un manual enfocat directament a entitats de defensa del medi ambient. Les entitats no tenen una visió mercantil que faci possible disposar dels medis tècnics i materials necessaris per a dur a terme la seva missió principal de defensa de la natura. En general, la seva supervivència es fomenta bàsicament en dos fonts principals: les petites donacions o quotes dels socis/es i les subvencions.

L’increment d’organitzacions dins una mateixa àrea, l’increment de nous aspectes ambientals, les limitacions pressupostàries de les administracions, entre d’altres motius, han fet que les necessitats de finançament hagin augmentat, o si no han augmentat, han disminuït les fonts que originàriament es tenien.

En aquest manual es descriuen propostes de captació de fons econòmics i socials, com optimitzar-les i els exemples d’algunes entitats per tal d’afavorir l’intercanvi d’informació entre les entitats del tercer sector ambiental.

El manual proposa vàries metodologies per captar fons privats, tot acompanyant la informació amb exemples pràctics molt útils:

02/05/2013

Com trobar finançament amb un Venture debt

El Venture Debt és una fórmula d’èxit en països com els Estats Units, Anglaterra o Israel des de fa anys. Consisteix en un préstec sense garanties acompanyat d’una participació en el capital de la societat que permet a l’empresa que no pot obtenir finançament bancari i que necessita finançament addicional, aconseguir les fites marcades que milloraran notablement la seva valoració sense que els seus accionistes es dilueixin innecessàriament.

Carlos Conti, director de l’Inveready Technology Investment Group, explica per a què serveix el venture Debt, i explica l’exemple de Facebook.

També hi tens la presentació que va fer.

Via: L’anella

29/04/2013

Fòrum del finançament a Berga. Opcions per obtenir recursos, finançament per a projectes empresarials.

Dins del projecte Innovació i Desenvolupament al Catcentral és fa la jornada del Fòrum del Finançament.

 

Quan?   3 de maig de 2013

On?     Delegació Berguedà – Cambra de Comerç.  (C/Rafael Casanova, 6. –  Berga)

 

Programa

09:10h Recepció dels assistents
09:20h Presentació de la jornada
09:30h “Entendre la crisi, entendre la recuperació”. Sr. Jaume Puig, Director General de GVC Gaesco
10:15h Els Microcrèdits. Sr. Ramon Gatell, Director Comercial de Microbank
10:45h Línies de finançament ICF. Sr. Antoni Vallès, Director Comercial de l’Institut Català de Finances (ICF)
11:15h Capital Risc. Sr. Abel Conill, expert inversor
11:45h Presentació experiència

 • Sud Energies Renovables, Àngel Noguera
12:00h Obertura de l’espai relacional:

 • Speed Consulting amb els ponents convidats
 • Espai relacional per networking per als assistents, zona coffe

 

A l’última part de jornada s’oferirà un servei d’Speed Consulting mitjançant el qual els assistents (agendat prèviament) disposaran de 10 minuts de consulta ràpida i particularitzada amb els ponents convidats.

 

Per sol·licitar servei Speed Consulting amb algun dels ponents, enviar correu amb referència del ponent a rosapujols@cfi.cat

 

Referència          Ponent – Entitat

ICF                    Sr. Antoni Vallès, Institut Català de Finances (ICF )

MB                   Sr. Ramon Gatell, Microbank

OC                    Sr. Abel Conill, Ona Capital SCR


Etiquetes:
25/02/2013

Préstecs ICO per empreses i emprenedors 2013

 • Finançament orientat a autònoms i empreses espanyoles.
 • També poden sol·licitar finançament amb càrrec a aquesta línia els particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges.
 • La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.
 • L’esquema de funcionament de la Línia ICO en el següent:

Condicions

 • Import de l’operació: fins a un màxim de 10 milions d’euros per client, en una o diverses operacions.
 • Conceptes finançables: els préstecs podran destinar a finançar:
 • Liquiditat: les necessitats de circulant, com ara despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, etc.
  read more »

Etiquetes: , ,
20/02/2013

Altres coses que també podries finançar amb un renting

El rènting és un contracte de lloguer de béns mobles, amb una durada superior a l’any normalment, la principal particularitat consisteix a pactar una quota mensual, trimestral o anual fixa durant tota la vida del contracte de lloguer. Les principals característiques que tenen aquests contractes són les següents:

 • Disponibles per a tots, és a dir, el seu ús no està restringit a empreses. Qualsevol particular pot formalitzar un contracte de rènting.
 • L’empresa que lloga o societat de rènting, sol comprar el bé seleccionat per nosaltres si no el té en estoc, i el posa a la nostra disposició en règim de lloguer. En aquests casos, la propietat del bé la manté l’arrendador, no l’arrendatari com pot passar en altres contractes d’arrendament amb caràcter financer.
 • Aquests formats de contracte són lliures i es regeixen pels pactes disposats a ells, respectant sempre el Codi Civil i Codi de Comerç. Això implica que les cobertures, durada o les indemnitzacions per rescissió anticipada estan fixades en les pròpies clàusules del contracte.
 • No es contempla opció de compra, de manera que s’utilitza en béns mobles que es deterioren molt en el temps o el seu valor residual tendeix a zero amb el pas del temps.
 • Aquesta tipologia de contractació no té una regulació específica ni està subjectes a normes individuals de supervisió, ja que no es considera un producte financer.

Si vols tenir una idea bastant àmplia de tot el que pots finançar mitjançant un rènting en el teu negoci, siguis pime, autònom o emprenedor, aquí tens una llista per categories:

Tecnologia
1. Servidor
2. Ipad
3. Ordinadors fixos complets
4. Ordinadors portàtils
5. Impressores
6. Escàners
6. Projectors
8. Fotocopiadores
9. Alarmes
10. Centraletes
11. Equips de so
12. Pantalles
13. Equips de televigiancia i seguretat
Mobiliari
14. Taules
15. Cadires
16. Llocs de treball
17. Sales de recepció
18. Sales de reunions
19. Prestatgeries
20. Llums
21. Il·luminació led
22. Decoració

read more »

Etiquetes: ,
08/02/2013

Guia de plataformes Crowdfunding a Espanya (i II)

Crowdacy ha fet una recopil·lació de totes les plataformes de crowfunding que existeixen a l’Estat espanyol, en diferents posts us posarem totes les que han trobat. Avui la segona part.  (Per consultar les primeres)

Hazloposible microdonaciones16) Hazloposible microdonaciones (beta)

Microdonaciones.net  està especialitzada en el finançament de projectes solidaris de molt diverses ONG. L’objectiu és oferir a les ONG una eina amb la qual provar nous models de finançament per a projectes que no necessiten imports molt elevats per poder realitzar-se. Segueix-los a Twitter i Facebook

Inproxect

17) Inproxect

Inproxect.com és una plataforma de trobada entre inversors i emprenedors. Neix amb la finalitat que crear un nou canal de crèdit que permeti projectes empresarials innovadors aconseguir el finançament necessari per començar el camí al mercat o millorar la presència en el mateix. No creiem que el camp del finançament s’acabi a les entitats financeres, hi ha alternatives.

Segueix-los a Twitter i Facebook

impulsat

 18) Impulsa’t

Impulsa’t és una iniciativa que neix amb la voluntat de donar suport i fer realitat tots els projectes artístics i culturals, grans i petits, que ho desitgin. És una plataforma que ajuda a finançar qualsevol projecte creatiu i innovador a través del crowdfunding o micromecenatge. 

Segueix-los a Twitter i Facebook

Injoinet

19) Injoinet (beta)

Injoinet: És una plataforma de difusió, anàlisi estratègica i finançament col·lectiva de projectes innovadors. La nova opció de crowdfunding que t’acompanya en el dur procés d’arrencar teu projecte.

Segueix-los Twitter i Facebook

Inverem

20) Inverem

InveremWeb de finançament col·lectiva on una petita inversió pot crear un gran projecte empresarial.

Segueix-los Twitter i Facebook

Inversore

21) Inversore (prelanzamiento)

InversoreLa 1a plataforma de crowfunding d’Espanya per invertir directament a Startups

Segueix-los a  Twitter i Facebook

Joinmyproject

22) Joinmyproject

Joinmyproject és una plataforma que permet finançar tot tipus de projectes creatius. Joinmyproject està creat com un mètode de finançament de tot o res on els projectes han d’estar totalment finançats perquè els diners canviï de mans.

Segueix-los a  Twitter i Facebook

Kifund

23) Kifund

Kifund és la primera experiència a Espanya i en tots els països de parla hispana de plataforma de crowdfunding únicament i exclusivament per a cinema i mitjans audiovisuals.
El valor diferencial de Kifund respecte de les plataformes de finançament col·lectiva existents és l’especialització en el sector audiovisual.
L’aposta per l’especialització ve del convenciment que per construir una comunitat forta al voltant d’un interès comú, que afavoreixi l’intercanvi intrínsec al crowdfunding o micromecenatge calen plataformes sectorials. D’aquí neix Kifund, de la voluntat de ser punt de trobada de professionals i amants del cinema i de l’audiovisual, i amb el propòsit de teixir una xarxa de contactes afins i aprofitar així el poder de la comunitat..

Segueix-los a Twitter i Facebook

La Tahona Cultural

25) La Tahona Culural

La Tahona Cultural és una plataforma en línia per facilitar el finançament de projectes culturals.
Pretenem posar en contacte a creadors, promotors o gestors culturals i possibles mecenes, per ajudar-los a fer realitat els seus projectes.
Volem premiar la creativitat i donar la possibilitat a les persones interessades en la cultura de participar activament en un projecte..

Segueix-los a Twitter i Facebook

Lánzame

26) Lánzame

Lánzame és una iniciativa promoguda per un grup d’emprenedors i inversors que treballem en diferents àmbits empresarials amb múltiples anys d’experiència en diferents sectors. Conscients de les dificultats actuals de finançament per via bancària o de crèdits oficials, hem creat una plataforma que pretén ser el punt de trobada entre inversors i emprenedors.

Segueix-los a Twitter i Facebook

Lánzanos

27) Lánzanos

Lánzanos és una nova forma per finançar idees i projectes creatius basat en el concepte de finançament en massa. Un gran grup de persones pot ser una gran font d’estímuls i poden participar en el finançament de projectes molt creatius. Si un projecte no es finança totalment no hi haurà intercanvi de diners.
Segueix-los a Twitter i Facebook
LemonFruits

28) Lemonfruits (prellançament)

Lemonfruits és una plataforma de finançament oberta convertible en accions per connectar Llimones (empreses joves) amb Vitaminitzadors (individus).

El nostre lema: Vitaminitza la teva Llimona perquè doni Fruits.

Segueix-los a Twitter i Facebook

LH Participa

29) L’H Participa

Segueix-los a Twitter i Facebook
Libros.com

30) Libros.com

Libros.com: Descobreix el teu pròxim llibre favorit. Ajuda a publicar nous llibres a través de la nostra plataforma de crowdfunding editorial. Organitza la teva biblioteca, escriu ressenyes i puntua els llibres que has llegit. I, si al final decideixes llegir alguna cosa nova, troba els millors preus sense sortir de Libros.com   
Segueix-los a Twitter i  Facebook
Etiquetes: ,
10/01/2013

Guia de plataformes Crowdfunding a Espanya (I)

Crowdacy ha fet una recopil·lació de totes les plataformes de crowfunding que existeixen a l’Estat espanyol, en diferents posts us posarem totes les que han trobat. Avui les quinze primeres.

1x1 microcred1t

1) 1×1 M1crocred1t (beta)

1×1 M1crocred1t una organització sense ànim de lucre amb la missió de donar suport a emprenedors a sortir de la seva situació de pobresa. Proposem donar finançament a emprenedors pobres a través de microcrèdits oferts per inversors socials privats a través d’Internet.

1x1microcredit permet a persones deixar només  25 € per ajudar a crear oportunitats a tot el món.

Arboribus

2) Arboribus

Arboribus ofereix a qualsevol persona l’oportunitat de realitzar petites inversions (en forma de préstecs) en empreses de l’economia productiva que necessiten finançament i que han demostrat la seva solvència durant anys. Les inversions oscil·len entre 20 i 2.000 euros per empresa.

D’aquesta manera les persones obté una rendibilitat atractiva mitjançant el finançament d’empreses solvents que, al seu torn, generen ocupació. Segueix-los a  Twitter i Facebook

Bandeed

3) Bandeed

Bandeed és una plataforma web de concerts a la carta basada en el concepte de crowdfunding. Un espai de gestió i de relació que possibilita que músics, fans i sales col·laborin per un objectiu comú: l’organització d’un concert. Comunitat, treball en equip i noves tecnologies són els principals motors d’aquesta nova manera d’entendre la promoció de música en directe.

Segueix-los a  Twitter i Facebook

read more »

A %d bloguers els agrada això: