Posts tagged ‘fundacio la Caixa’

14/03/2013

Premis EmprenedorXXI de la Caixa

La Caixa obre la convocatòria de la nova edició dels Premis EmprenedorXXI, una iniciativa impulsada per la Caixa i co-atorgada per ENISA (Empresa Nacional d’Innovació) que té l’objectiu d’identificar, reconèixer i acompanyar a les empreses innovadores de recent creació amb més potencial de creixement a Espanya.

Els Premis EmprenedorXXI arriben l’any 2013 a la seva setena edició, convertits en una de les iniciatives de recolzament als emprenedors més consolidades d’Espanya. En l’edició del 2013, els emprenedors participants poden aspirar a un total de 41 premis, que valoren les millors empreses segons el seu sector d’activitat, la seva trajectòria en el mercat i les fites assolides.

Com a novetat, la Caixa ha decidit potenciar la dotació dels premis amb la creació d’un programa d’acompanyament i networking internacional per posar en contacte els emprenedors guanyadors amb líders sectorials a nivell mundial. Entre altres activitats, aquest programa inclou ponts tecnològics per conèixer de primera mà els principals pols d’innovació mundial: Silicon Valley i Tel Aviv.

Els premis també inclouen un ambiciós programa de formació específic per a emprenedors, impartit per institucions com la Universitat de Cambridge, IESE i ESADE, i una important dotació econòmica, que s’ha incrementat en l’edició del 2013 fins arribar als 280.000 euros en conjunt.

read more »

13/09/2012

Ajut de la fundació la Caixa per impulsar noves empreses socials

Video amb instruccions per acreditar-se

Finalitat

Donar suport als emprenedors i empreses socials en “fase llavor”. Es dirigeix a empreses socials: de nova creació, amb un recorregut inferior a 3 anys i a entitats socials amb noves línies de negoci.

Línies prioritàries

 • Incrementar l’impacte social de les empreses socials de nova creació.
 • Augmentar les probabilitats d’èxit de les noves iniciatives emprenedores.
 • Accelerar la consolidació d’empreses socials de nova creació.
 • Donar a conèixer a la societat els nous emprenedors socials i sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d’aquesta nova tipologia d’empreses.
 • Afavorir la transformació de les entitats socials en empreses socials.

Beneficiaris

Ésser una persona física que vol iniciar una organització o ser una eprsona jurídica registrada a l’Estat Espanyol (fundacions, associacions, cooperatives, societats laborals, microempreses o qualsevol societat participada majoritàriament per una d’aquestes).

Aportació de la Fundació La Caixa

Suport econòmic (fins a 25.000 euros per iniciativa), formació en gestió empresarial, acompanyament en la implementació, treball en xarxa i difusió de les iniciatives.

 

Termini de presentació

Des del dia 12 de setembre fins el 22 d’octubre de 2012.

Sessions informatives

 • 17 de setembre, de 17 a 18.30 h a Barcelona
  CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 08038 Barcelona
 • 19 de setembre, de 17 a 18.30 h a Madrid
  CaixaForum (Passeig del Prado, 36). 28014 Madrid
 • 19 de setembre, de 17 a 18.30 h a Sevilla
  Edifici de “la Caixa”. Auditori (Av. de la Palmera, s/n). 41013 Sevilla
 • 19 de setembre, de 12 a 13.30 h a Gijón
  Av. de la Constitución, 19. 33208 Gijón
 • 20 de setembre, de 16 a 17.30 h a València
  Of. 2302 de “la Caixa”. Sala de formació (Av. del Primado Reig, 183). 46020 València
 • 20 de setembre, de 16 a 17.30 h a Màlaga
  Centro Banca Privada de CaixaBank (C. Martínez, 11. Pta. 3). 29005 Màlaga

Si hi estàs interessat, confirma la teva assistència trucant al 93 400 50 38.

13/02/2012

Ajuts de ‘la Caixa’: Promoció de l’autonomia i atenció a la discapacitat i a la dependència

El nombre de persones que s’enfronten diàriament als reptes personals i socials derivats de la situació en què es troben ells mateixos o els seus familiars incrementa, i actualment s’accentua a causa del procés d’envelliment de la població. Per aquest motiu, a l’Obra Social ”la Caixa” impulsant projectes que fomentin l’autonomia personal i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, com també de les persones que per raons d’envelliment o malaltia pateixen el deteriorament de les capacitats i de la salut física i/o mental.

Línies d’actuació prioritàries

 1. La promoció de l’autonomia personal dels beneficiaris
 2. El desenvolupament personal i social de les persones amb discapacitat, malaltia mental o en situació de dependència
 3. L’envelliment actiu i la prevenció de la dependència
 4. La igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat dels col·lectius beneficiaris de la convocatòria
 5. El suport psicosocial a l’entorn familiar dels beneficiaris
 6. El foment i la gestió del voluntariat vinculat als projectes de promoció de l’autonomia i atenció a la discapacitat i/o a la dependència

read more »

07/06/2011

Ajuts a projectes de desenvolupament socioeconòmic en cooperació internacional de ‘la Caixa’

Objecte

La Fundació ”la Caixa” obre aquestes bases a fi de donar recolzament a iniciatives innovadores i de qualitat, dirigides a fomentar processos de desenvolupament socioeconòmic que tinguin el suport i la participació local.Totes les propostes han d’estar orientades a fomentar processos endògens sòlids i arrelats de desenvolupament socioeconòmic, fonamentalment de caràcter local. En conseqüència, les propostes han d’incloure objectius i components tant de caràcter econòmic com social, per bé que per a aquest concurs els objectius i components econòmics són prioritaris i, per tant, majoritaris.

Beneficiaris:

Hi poden tenir accés les entitats de cooperació espanyoles que reuneixen els requisits següents:Disposar de seu social permanent a l’Estat espanyol.

 • Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent abans de l’any 2006.
 • No perseguir fi ns de lucre.
 • Tenir entre els seus fi ns institucionals la realització d’activitats relacionades amb la cooperació internacional.
 • Demostrar una experiència mínima de cinc anys en la realització d’accions de cooperació internacional des de la seva constitució legal a l’Estat espanyol i tres anys de presència al país on es durà a terme la proposta. Es valoraran molt positivament els anys d’experiència al territori i/o sector suggerit d’actuació i en projectes similars.
 • Disposar de capacitat i estructura sufi cients per garantir els objectius del programa.
 • En aquest sentit, només es podran presentar projectes que anualment no superin el total del pressupost gestionat per l’entitat sol·licitant. En el cas de no complir aquest criteri, les entitats podran consorciar-se (en aquest cas es considerarà la suma dels pressupostos gestionats per cada entitat sol·licitant).
 • Demostrar experiència de treball en projectes cofinançats per organismes públics o privats.
 • Disposar i presentar auditoria de la/les entitat/s sol.licitant/s (de l’any més recent).

Caracterítiques

El programa s’articula a l’entorn d’un argument socioeconòmic estratègic per al territori i integra l’equilibri adequat entre els components economicoproductius i socials.

EN L’ÀMBIT ECONÒMIC:

 • El programa té un potencial provat de viabilitat econòmica i s’insereix en les cadenes productives sectorials territorials.
 • El programa té potencial per a la mobilització de recursos públics i/o privats del territori amb la finalitat de promoure un desenvolupament socioeconòmic sostenible.
 • El programa té potencial per a la diversifi cació de recursos, el foment de la innovació i la promoció de la creació d’ocupació.
 • El programa té potencial per a la millora de la productivitat dels béns i/o serveis del territori i/o té potencial per ampliar els mercats per a aquests.

EN L’ÀMBIT SOCIAL:

 • Els components socials del programa han estat dissenyats amb relació als components econòmics i degudament equilibrats amb aquests.
 • El programa atén les necessitats dels col·lectius més vulnerables i preveu accions amb un impacte potencial positiu en aquests.
 • Els sectors socials prioritzats pel programa són adequats, d’acord amb el diagnòstic territorial, i el programa de serveis que ofereix la proposta és coherent amb el context, les polítiques locals i sectorials i els recursos disponibles.
 • Els programes presentats es poden desenvolupar en països de l’Àfrica, l’Amèrica llatina i Àsia, i es donarà prioritat als països amb menys desenvolupament humà, i, dins d’aquests, a les comunitats que disposin de dinàmiques potencials per als desenvolupament socioeconòmic. A l’Amèrica Llatina, són geogràficament prioritaris els projectes que es desenvolupin a El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, Bolívia, Perú, Haití, República Dominicana, Colòmbia i Equador. A l’Àsia són geogràficament prioritaris Pakistan, l’Índia, Cambodja i Filipines. A Àfrica es contemplaran tots els països.

Duració

La durada màxima de les propostes presentades per al finançament de l’Obra Social ”la Caixa” en aquest concurs pot ser de quatre anys.

Quantia
L’Obra Social ”la Caixa” pot finançar fins al 100 % del programa i fins a un màxim de 500.000 €.

En aquest concurs, s’obre una nova possibilitat: les entitats especialitzades innovadores, amb experiència d’entre 2 i 5 anys des del seu registre, també poden optar a ajuts, fins a un màxim de 150.000 euros, sempre que la seva especialització, capacitat i coherència del projecte presentat quedin degudament acreditats.

Lloc de presentació
Les entitats de cooperació interessades han d’enviar les sol·licituds per correu a l’adreça següent:
Obra Social la Caixa
Àrea Internacional/ Programa Socioeconòmic de Cooperació Internacional 2011-2012
Av. Diagonal, 621
08028 Barcelona

Termini de presentació  

Fins al 4 d’octubre de 2011

Més informació

Més informació i formularis al web de la Fundació La Caixa.

Mecanisme de participació

Concurs de desenvolupament socioeconòmic local.
Termini de la convocatòria: del 24 d’abril al 9 d’octubre de 2011

 1. Baixa el Formulari de memòria del projecte (Obre en una finestra nova)
 2. Emplena’l i guarda’l al teu ordinador.
 3. Accedeix al Formulari de presentació web:
  1. Emplena’l.
  2. Adjunta l’arxiu del Formulari de memòria del projecte del punt 1.
  3. Prem el botó “Acceptar i enviar” per fer-nos arribar la teva sol·licitud.
  4. IMPORTANT: quan la teva informació s’acabi d’enviar, et facilitarem un codi de referència únic d’identificació de la teva sol·licitud. Imprimeix-lo i conserva’l.
%d bloggers like this: