Posts tagged ‘cooperació’

28/09/2012

Butlletí Agenda de l’empresa núm. 211


read more »

07/06/2011

Ajuts a projectes de desenvolupament socioeconòmic en cooperació internacional de ‘la Caixa’

Objecte

La Fundació ”la Caixa” obre aquestes bases a fi de donar recolzament a iniciatives innovadores i de qualitat, dirigides a fomentar processos de desenvolupament socioeconòmic que tinguin el suport i la participació local.Totes les propostes han d’estar orientades a fomentar processos endògens sòlids i arrelats de desenvolupament socioeconòmic, fonamentalment de caràcter local. En conseqüència, les propostes han d’incloure objectius i components tant de caràcter econòmic com social, per bé que per a aquest concurs els objectius i components econòmics són prioritaris i, per tant, majoritaris.

Beneficiaris:

Hi poden tenir accés les entitats de cooperació espanyoles que reuneixen els requisits següents:Disposar de seu social permanent a l’Estat espanyol.

 • Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent abans de l’any 2006.
 • No perseguir fi ns de lucre.
 • Tenir entre els seus fi ns institucionals la realització d’activitats relacionades amb la cooperació internacional.
 • Demostrar una experiència mínima de cinc anys en la realització d’accions de cooperació internacional des de la seva constitució legal a l’Estat espanyol i tres anys de presència al país on es durà a terme la proposta. Es valoraran molt positivament els anys d’experiència al territori i/o sector suggerit d’actuació i en projectes similars.
 • Disposar de capacitat i estructura sufi cients per garantir els objectius del programa.
 • En aquest sentit, només es podran presentar projectes que anualment no superin el total del pressupost gestionat per l’entitat sol·licitant. En el cas de no complir aquest criteri, les entitats podran consorciar-se (en aquest cas es considerarà la suma dels pressupostos gestionats per cada entitat sol·licitant).
 • Demostrar experiència de treball en projectes cofinançats per organismes públics o privats.
 • Disposar i presentar auditoria de la/les entitat/s sol.licitant/s (de l’any més recent).

Caracterítiques

El programa s’articula a l’entorn d’un argument socioeconòmic estratègic per al territori i integra l’equilibri adequat entre els components economicoproductius i socials.

EN L’ÀMBIT ECONÒMIC:

 • El programa té un potencial provat de viabilitat econòmica i s’insereix en les cadenes productives sectorials territorials.
 • El programa té potencial per a la mobilització de recursos públics i/o privats del territori amb la finalitat de promoure un desenvolupament socioeconòmic sostenible.
 • El programa té potencial per a la diversifi cació de recursos, el foment de la innovació i la promoció de la creació d’ocupació.
 • El programa té potencial per a la millora de la productivitat dels béns i/o serveis del territori i/o té potencial per ampliar els mercats per a aquests.

EN L’ÀMBIT SOCIAL:

 • Els components socials del programa han estat dissenyats amb relació als components econòmics i degudament equilibrats amb aquests.
 • El programa atén les necessitats dels col·lectius més vulnerables i preveu accions amb un impacte potencial positiu en aquests.
 • Els sectors socials prioritzats pel programa són adequats, d’acord amb el diagnòstic territorial, i el programa de serveis que ofereix la proposta és coherent amb el context, les polítiques locals i sectorials i els recursos disponibles.
 • Els programes presentats es poden desenvolupar en països de l’Àfrica, l’Amèrica llatina i Àsia, i es donarà prioritat als països amb menys desenvolupament humà, i, dins d’aquests, a les comunitats que disposin de dinàmiques potencials per als desenvolupament socioeconòmic. A l’Amèrica Llatina, són geogràficament prioritaris els projectes que es desenvolupin a El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, Bolívia, Perú, Haití, República Dominicana, Colòmbia i Equador. A l’Àsia són geogràficament prioritaris Pakistan, l’Índia, Cambodja i Filipines. A Àfrica es contemplaran tots els països.

Duració

La durada màxima de les propostes presentades per al finançament de l’Obra Social ”la Caixa” en aquest concurs pot ser de quatre anys.

Quantia
L’Obra Social ”la Caixa” pot finançar fins al 100 % del programa i fins a un màxim de 500.000 €.

En aquest concurs, s’obre una nova possibilitat: les entitats especialitzades innovadores, amb experiència d’entre 2 i 5 anys des del seu registre, també poden optar a ajuts, fins a un màxim de 150.000 euros, sempre que la seva especialització, capacitat i coherència del projecte presentat quedin degudament acreditats.

Lloc de presentació
Les entitats de cooperació interessades han d’enviar les sol·licituds per correu a l’adreça següent:
Obra Social la Caixa
Àrea Internacional/ Programa Socioeconòmic de Cooperació Internacional 2011-2012
Av. Diagonal, 621
08028 Barcelona

Termini de presentació  

Fins al 4 d’octubre de 2011

Més informació

Més informació i formularis al web de la Fundació La Caixa.

Mecanisme de participació

Concurs de desenvolupament socioeconòmic local.
Termini de la convocatòria: del 24 d’abril al 9 d’octubre de 2011

 1. Baixa el Formulari de memòria del projecte (Obre en una finestra nova)
 2. Emplena’l i guarda’l al teu ordinador.
 3. Accedeix al Formulari de presentació web:
  1. Emplena’l.
  2. Adjunta l’arxiu del Formulari de memòria del projecte del punt 1.
  3. Prem el botó “Acceptar i enviar” per fer-nos arribar la teva sol·licitud.
  4. IMPORTANT: quan la teva informació s’acabi d’enviar, et facilitarem un codi de referència únic d’identificació de la teva sol·licitud. Imprimeix-lo i conserva’l.
16/09/2010

Curs en línia gratuït ‘Especialista en cooperació descentralitzada UE-AL’

L’Observatori de Cooperació Descentralitzada Unió Europea – Amèrica Llatina (OCD UE-AL) organitza del 5 d’octubre al 31 de gener de 2011 el curs en línia ‘Especialista en cooperació descentralitzada UE-AL’.

Es tracta d’un curs que s’ofereix gratuïtament a les autoritats locals i que proposa una especialització entre les relacions internacionals i la cooperació, vinculada al desenvolupament i la governabilitat local tant a Amèrica Llatina com a Europa.

Via: I Flash

Etiquetes: ,
02/07/2010

15 places per treballar en programes de cooperació internacional

Vols treballar en el sector de la cooperació internacional? Ho vols fer en aquells països que més ho necessiten? .

L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECID) necessita cobrir quinze places de responsables en programes de cooperació internacional en aquells països que l’agència necessiti. Aquests destinacions es donaran a conèixer als seleccionats.

Per accedir a aquests llocs de treball hauràs de superar proves d’oposició i concurs. La primera d’elles consta d’un test de cent preguntes d’un tema que figura en la convocatòria, de l’elaboració d’un informe sobre un supòsit que determinarà el tribunal i d’una prova d’anglès i francès.

No t’ho pensis més si t’interessa, presenta’t. Tens de termini fins al 5 de juliol i l’únic requisit per accedir a les proves és tenir una titulació universitària. Aquí tens la convocatòria.

Via: Formación Profesional

15/12/2009

Premi a la Competitivitat 2009

L’empresa lavola, ha estat premiada amb el Premi a la Cooperació Internacional per ACC1Ó. Lavola, empresa de serveis per a la sostenibilitat, fundada a Manlleu l’any 1981, i amb un ecoedifici com a seu central en la mateixa ciutat, ha estat guardonada en la categoria de Cooperació Empresarial per la seva capacitat de implicar a diferents actors i organitzacions en el camí de la sostenibilitat empresarial, econòmica i social.

Aquest és l’11è guardó de lavola en la seva trajectòria, i el primer que estableix un referent al reconèixer la sostenibilitat empresarial com un valor necessari per a ser competitiu.

Via: femxarxa

%d bloggers like this: