Posts tagged ‘guies’

25/02/2013

Guia inspiracional per a emprenedors socials

El grup de recerca E-SOST de la Universitat Comillas acaba de llançar la Guia de l’Emprenedor Social. Inspiracions per a la creació d’empreses al servei de la societat. La seva finalitat és proporcionar idees, inspiracions, eines, suggeriments i exemples per ajudar a definir propostes de creació de valor social ja posar-les en pràctica.
L’obra es divideix en quatre blocs:

  • el primer té l’objectiu de facilitar la reflexió sobre el valor que l’emprenedor social busca crear
  • el segon es dedica a les oportunitats d’emprenedoria social inspirades o basades en la innovació tecnològica
  • les idees per materialitzar les propostes de valor es recullen en el tercer blocal
  • al  quart s’aborden les propostes per estimular la comprensió de la dimensió social de la cadena de proveïments, del finançament i de les tecnologies requerides per a la execució pràctica de la idea del model de negoci.

 

Via:  Diario Responsable

12/02/2013

Guia d’empleabilitat 2.0

Interessant eina per a una millor i més ràpida inserció al mercat de treball

 

Via: Laborprex

Etiquetes: , ,
15/11/2011

La masia sostenible. Guia pràctica per a la rehabilitació i la construcció sostenible

Les masies aïllades han estat durant segles exemple d’autosuficiència però, amb l’arribada de serveis com les xarxes d’aigua potable i electricitat o els sistemes de sanejament, les coses han canviat. Sovint el subministrament a nuclis petits o masies aïllades és molt més complicat i, quan s’aconsegueix, més car. És per això que el projecte Masovera ha editat la “Guia de la masia sostenible” que ofereix consells per obtenir habitatges més sostenibles i reduir la dependència de serveis externs.

Els consells es divideixen en quatre apartats: energia, aigua, residus i habitabilitat, salut i medi ambient.

Energia

Antigament la dificultat d’accedir a fonts d’energia feia que es les masies es construïssin de manera que es pogués aprofitar al màxim la llum i la calor. Amb els anys i l’accés a altes fonts d’energia aquesta arquitectura tradicional s’ha oblidat. Aquest fet sumat a la presència cada cop més gran d’electrodomèstics ens fa més dependents dels subministraments externs i combustibles.

Una primera mesura d’estalvi és un bon aïllament, evitar pèrdues d’energia de manera que amb menys aportació externa puguem mantenir la temperatura. Si a més està ben orientada es pot aprofitar l’energia del sol per escalfar-la.

Tenir en compte la mida i orientació de les finestres, els tendals o la ventilació a l’hora de construir un edifici o de fer reformes és una mesura passiva d’estalvi energètic. Ens pot ajudar a emmagatzemar o a alliberar-nos de la calor exterior.

A més de les mesures en la construcció, la manera com s’utilitzen els electrodomèstics és important. Tenir bons hàbits i utilitzar electrodomèstics de baix consum ajuda a l’estalvi energètic que es transforma en estalvi econòmic.

Un altre punt a tenir en compte és l’ús d’energies alternatives. La solar fotovoltaica és una energia neta i molt competitiva en masies que, si es troben prop de la xarxa elèctrica poden vendre la que no necessitin. La solar tèrmica permet obtenir tota l’aigua calenta necessària en un habitatge mitjà reduint molt el consum ja que és un dels principals consums energètics. La minieòlica també és molt útil en habitatges aïllats, encara no està gaire estesa però els nous reglaments i els avenços tècnics fan possible un gran desenvolupament. Una altra font d’energia a tenir en compte és la biomassa, que consisteix a aprofitar la matèria orgànica per fer-ne combustible o per climatitzar. I per últim recomanen l’aprofitament de l’energia geotèrmica, que és l’energia procedent de la radiació solar que s’acumula al subsòl el sistema de climatització que consumeix més i el més constant, ja que no depèn de condicions climatològiques.

Aigua

Pel que fa l’aigua les masies tenen un problema afegit, les dificultats de fer-hi arribar la xarxa pública. La primera mesura evident és l’estalvi d’aigua a través de bons hàbits i dispositius pensats per aquesta finalitat. Tot i que l’accés a l’aigua cada cop és més fàcil a les masies cal tenir en compte que l’aigua potable és un bé escàs.

També es recomana la recollida de les aigües pluvials, que es poden fer servir per la rentadora, el rentaplats, el vàter o per regar i, amb un tractament adequat, fins i tot pel consum humà. També es poden aprofitar les aigües grises, provinents de la cuina, la rentadora i el bany. Normalment es consideren aigües residuals però amb un tractament adequat es poden fer servir per usos no potables reduint el consum fins un 25 per cent. També es pot instal·lar un sistema de depuració d’aigües residuals, que en un entorn urbà fan el clavegueram i les depuradores, per fer que aquestes aigües que l’ús ha fet contaminants deixin de ser-ho.

Residus

Cada cop generem més residus, i l’aïllament de les masies fa que sigui més complicat gestionar-ne la recollida. Per això és particularment important reduir els residus que es generen. En una masia és fàcil reduir al fracció orgànica si s’autogenera una part dels aliments i es fa compost amb els residus orgànics.

Habitabilitat, salut i medi ambient

Els materials i la manera com està fet un edifici també el pot fer més sostenible i, a més a més, tenir una influència positiva en la nostra salut i qualitat de vida. En la tria de materials a vegades la solució respectuosa amb el medi ambient és més cara, però el fet que aquests materials tinguin cada cop més bona fama fa que n’hi hagi de més variats i assequibles.

Per saber si un material és sostenible cal fixar-se en la despesa energètica que es genera al fabricar-lo, que no sigui contaminant, que sigui reciclable o reutilitzable i produït en una zona propera.

En resum, tots aquests consells van dirigits a aconseguir un edifici saludable, que és aquell que, seguint tots aquests consells, aconsegueix un edifici amb el menor impacte ambiental possible i on els seus habitants visquin amb el màxim confort.

Què és Masovera

El projecte de cooperació interterritorial MASOVERA (Masies Sostenibles, Viure en Explotacions Rurals Aïllades) es desenvolupa en el marc del programa LEADER 2007-2013, i dins de l’àmbit de la cooperació estatal, , finançat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) a través de la Direcció General de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural.

Sota el títol de MASOVERA, aquest projecte de cooperació compta,  amb la participació de 6 grups Leader  d’Andalusia, Aragó, Galícia, Cantàbria, Catalunya i Múrcia. Té com objectiu conèixer la situació actual de la població que habita en explotacions rurals aïllades, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida, mitjançant el desenvolupament sostenible.

Via: Projecte Masovera

07/06/2011

Guia pràctica per a treballar i formar-se a Europa

Guía Práctica para Trabajar y Formarse en Europa

 

La Comunitat Valenciana ha editat la publicació Guía Práctica para Trabajar y Formarse en Europa, que presenta els instruments que faciliten la cerca de feina i pràctiques formatives a la UE.

El primer apartat explica què és el portal europeu de la mobilitat professional (Xarxa Eures) i com desenvolupar una carrera professional en les institucions de la UE. També detalla quines són les pràctiques professionals que poden realitzar-se en la Comissió Europea, el Parlament Europe, el Consell de la UE, el Comitè de les Regions, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i altres institucions com l’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior (OAMI).Finalment, inclou adreces útils per a treballar a Europa.

El segon gran bloc de la Guia recull els programes, instruments i portals útils per a la formació a Europa, totes les beques disponibles per als joves de la Comunitat i les activitats de la UE en l’àmbit de l’aprenentatge d’idiomes. A més, inclou un extens llistat dels Màsters que poden cursar-se a la UE.

 

Via: Joves i Europa

18/05/2011

Guia per la creació d’empreses biotecnològiques

La Comunitat de Múrcia ha publicat una guia per a la creació d’empreses biotecnològiques al seu territori. Aquesta  publicació destinada a ‘bio-emprenedors’ que volen promoure la creació i consolidació d’iniciatives empresarials en el sector ‘bio’.

Aquesta publicació aporta la normativa per a la creació de bioempreses i altres referències sobre la legislació que regeix aquesta tipologia de pimes. A més, s’ofereix una radiografia de l’empresa biotecnològica murciana, exemples de casos d’èxit a Espanya, informació sobre eines de finançament, identificació de clients, propietat industrial i intel·lectual i una relació d’entitats col laboradores en aquest projecte.

Via: Info

19/11/2010

Guies d’innovació per empreses i administracions

Aquesta col·lecció impulsa la competitivitat i ajuda a transformar les empreses catalanes a través de materials de sensibilització i de reflexió estratègica, com les eines d’autodiagnosi, els manuals d’implantació i les guies aplicades.

ID 210

Guia d’innovació en màrqueting i processos comercials

Data de publicació: juny 2010

Oferim les claus per a les empreses que vulguin iniciar un procés de reflexió estratègica orientada al mercat i una metodologia per a l’estratègia comercial i de màrqueting.

 

 

Guia pràctica de gestió de projectes europeus

Data de publicació: octubre 2009

Guia útil en la gestió de projectes en general, i, més concretament, en els projectes cooperatius europeus.

Innovació en el desenvolupament de nous productes

Data de publicació: setembre 2009

Contingut molt pràctic, que pretén ajudar a l’empresa a reforçar la seva capacitat de desenvolupar productes innovadors, es centra en la fase de disseny i desenvolupament del producte.

ID 63

Barcelona, una bona inversió

Data de publicació: febrer 2009

L’objectiu d’aquesta guia és donar a l’empresari o inversor una visió general de Barcelona (dades econòmiques, nivell de vida, infraestructures, etc.),…

ID 29

Guia per elaborar plans d’innovació en l’àmbit local

Data de publicació: setembre 2008

ACC1Ó ha elaborat aquesta guia amb l’objectiu que serveixi per als principals agents relacionats amb la planificació local de la innovació com a referència pràctica…

ID 104

Introducció a les nanotecnologies i les nanociències

Data de publicació: abril 2008

L’objectiu d’aquesta publicació és introduir el lector en el camp de la nanociència i la nanotecnologia (N&N) des d’un enfocament essencialment divulgatiu. La N&N està considerada..

ID 32

La gestió de la Innovació en empreses de serveis

Data de publicació: setembre 2007

La present guia pretén ajudar les empreses de serveis a gestionar el seu procés d’innovació mitjançant un conjunt de recomanacions, bones pràctiques i experiències empresarials.

ID 55

Consolidació de la cultura d’innovació. La gestió responsable de la productivitat

Data de publicació: novembre 2006

L’objectiu d’aquest guia és reflectir la importància de la productivitat a l’empresa per tal de fer front a la globalització mitjançant l’augment de la productivitat als mercats internacionals…

ID 62

Catalunya, garantia d’èxit. Guia pràctica per fer negocis

Data de publicació: setembre 2006

L’objectiu d’aquesta guia és oferir informació útil i pràctica per donar resposta als potencials inversors sobre les principals qüestions relacionades amb el desenvolupament…

ID 34

Elaboració de plans estratègics

Data de publicació: juny 2006

Aquesta publicació té un enfocament pràctic, amb l’objectiu de ser una eina de consulta útil i entenedora que proporcioni una metodologia per dur a terme…

ID 60

Excel·lència en l’educació. El model europeu de qualitat aplicat a la gestió dels centres educatius

Data de publicació: maig 2006

Aquesta guia té com a objectiu ajudar els centres educatius a aplicar el model d’excel·lència vigent a Europa. La publicació neix de la col·laboració dels departaments…

ID 52

El Préstec Participatiu en el finançament a la PIME

Data de publicació: març 2006

Aquesta guia dóna una amplia visió sobre la figura del préstec participatiu, un sistema innovador d’inversió, flexible i àgil i que permet a l’empresa adoptar nous mecanismes…

ID 56

Guia per al Bon Govern de l’empresa no cotitzada i familiar

Data de publicació: gener 2005

Aquesta publicació té l’objectiu d’ajudar les empreses familiars no cotitzades a innovar en el seu model de gestió, a partir dels principis i pràctiques de bon govern a l’empresa,..

ID 35

La sistematització de la innovació. Normes de la sèrie UNE 166.000 d’R+D+I

Data de publicació: febrer 2005

L’objectiu d’aquesta guia és oferir un suport a les empreses en la implantació de les normes UNE de sèrie 166.000 de gestió de la recerca, el desenvolupament i la innovació..

ID 59

La gestió per processos en els centres educatius basada en la norma ISO9001:00

Data de publicació: novembre 2004

Aquesta guia té com a objectiu ajudar els centres educatius a implantar un nou model de gestió, basat en la norma ISO 9001, que cerqui la millora contínua…

ID 49

Valoració i llicència de patents de nous productes farmacèutics

Data de publicació: desembre 2004

L’objectiu d’aquesta guia és donar una visió general sobre les tècniques de valoració de patents més importants i sobre la negociació i estructuració d’acords de llicència…

ID 57

Sistemes Integrats de Gestió

Data de publicació: març 2004

L’objectiu d’aquest manual és tractar els sistemes de gestió de qualitat, medi ambient i seguretat i salut de forma que l’empresa pugui integrar-los dins la seva gestió diària…

ID 40

Guia d’innovació en màrqueting i vendes

Data de publicació: gener 2004

Aquesta guia forma part del conjunt de guies de gestió de la innovació i se centra en la necessitat de redefinir les àrees i les activitats comercials de l’empresa…

ID 51

Establiment d’aliances estratègiques

Data de publicació: desembre 2003

Aquesta publicació pretén orientar l’empresa sobre l’establiment d’aliances estratègiques per generar avantatges competitius. La guia està enfocada a emprenedors…

ID 48

Sistemes de retribució variable en empreses tecnològiques

Data de publicació: octubre 2003

L’objectiu d’aquesta publicació és analitzar, des d’un punt de vista fiscal i empresarial els aspectes més rellevants dels diferents sistemes de retribució variable en l’àmbit…

ID 39

Gestió del Coneixement

Data de publicació: octubre 2003

Aquesta guia ajuda a gestionar i aprofitar l’experiència adquirida per la pròpia empresa (coneixement intern), i a planificar l’adquisició de les tecnologies imprescindibles…

Producció i Logística

Data de publicació: juliol 2003

L’objectiu d’aquesta guia és donar a conèixer les noves tendències de gestió d’operacions de producció i logística: com desenvolupar una estratègia d’operacions focalitzada a innovar,…

ID 58

Guia per a una Gestió basada en processos

Data de publicació: juny 2003

La present guia té com a objectiu establir els principis i les directrius que permeten a una organització adoptar de manera efectiva un enfocament basat en processos…

ID 50

Societat Anònima versus Societat Limitada

Data de publicació: maig 2003

Aquesta guia, adreçada als emprenedors, analitza quina és la forma jurídica més adient per engegar una activitat mercantil. La guia ofereix una comparativa molt útil per triar…

ID 47

La Responsabilitat dels administradors en els àmbits mercantil i tributari

Data de publicació: maig 2003

Aquesta publicació, actualitzada a gener de 2005, dóna una visió bàsica de les responsabilitats mercantils i tributàries en què pot encórrer tot administrador que no conegui o…

ID 53

Productes financers

Data de publicació: abril 2003

Aquesta guia descriu els productes financers que les empreses contracten amb més assiduïtat: el lísing, el rènting, el facturatge, el forfetatge.

ID 31

Gestió de projectes

Data de publicació: octubre 2002

Com a segona part de la Guia de gestió de la innovació, la Guia sobre la gestió de projectes pretén ajudar les empreses a gestionar la innovació a partir de la seva…

ID 169

CD de la Guia de Gestió de la innovació: Diagnosi

Data de publicació: juliol 2002

Com a complement a la Guia de gestió de la Innovació, es presenta aquest CD interactiu per ajudar les petites i mitjanes empreses industrials de Catalunya…

ID 28

Gestió de la innovació. Diagnosi

Data de publicació: juliol 2002

La Guia de Gestió de la innovació té l’objectiu de servir a les petites i mitjanes empreses industrials com a eina per iniciar una reflexió interna sobre la seva capacitat per innovar…

ID 61

Auditories de la qualitat

Data de publicació: maig 2002

Aquesta publicació serveix per apropar l’auditoria de la qualitat a les empreses, ja que és una de les eines fonamentals per al seguiment i la millora d’un sistema…

Via: Acc10

%d bloggers like this: