Archive for Març, 2010

31/03/2010

985 places laborals per la campanya forestal estiu 2010

Dins la Campanya forestal d’estiu 2010, han aparegut la provisió de les diferents categories de personal laboral per a la campanya forestal d’estiu 2010


Nombre de places:

 • 782 Personal de serveis especialitzats: peons (antics ajudants d’ofici forestal).
 • 137 oficials/les de 1a prevenció activa forestal- EPAF
 • 48 Conductors/res (Carnet B)
 • 10 Conductors/res (Carnet C)
 • 8 Oficials/les de 1a taller-ràdio

Bases de les diferents convocatòries:

Instruccions:
– Per a cada categoria laboral hi ha una sol·licitud i una sol·licitud de valoració de mèrits específica.
– Podeu emplenar la sol·licitud des del vostre ordinador o bé imprimir-la i emplenar-la a mà.
– Recordeu que heu d’aportar dues còpies, una se la quedarà l’Administració i l’altra la persona interessada.
– Cal que adjunteu la documentació que s’indica a les bases, la qual ha d’estar compulsada.

– Heu de lliurar la documentació en els centres indicats en les bases. Cal que recordeu que les sol·licituds presentades per correu electrònic o fax no es consideren vàlides.

Més informació: Bombers

31/03/2010

Ajuts a activitats culturals d’impacte social de la Caixa de Pensions

L’Obra Social “la Caixa” convoca ajuts per a projectes d’entitats culturals i d’artistes que afavoreixin l’ús de l’art i de la cultura com a instruments per pal·liar problemàtiques de caràcter social. El termini finalitza el 2 de maig de 2010.

Línies d’actuació prioritàries

 1. Promoure activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i les arts escèniques com a recurs de desenvolupament personal i d’inclusió social.
 2. Fomentar el paper actiu dels col·lectius participants i dels professionals del món de la cultura en activitats de caràcter social.

Enllaç: Obra Social

Via twitter: MarionaAragay

30/03/2010

A partir del mes de juny la UE facilitarà microcrèdits per emprenedors

La UE va aprovar el passat 8 de març  la creació d’un mecanisme que facilitarà la concessió de 100 milions d’euros en préstecs als aturats que vulguin iniciar un negoci. Els fons, que començaran a estar disponibles a partir del mes de juny, s’adrecen a les persones que normalment no poden obtenir préstecs per la crisi econòmica i l’enduriment del crèdit. Els 100 milions d’euros es repartiran en un període de quatre anys (2010-2013) i permetran mobilitzar més de 500 milions d’euros en crèdits en cooperació amb institucions financeres internacionals com el Banc Europeu d’Inversions (BEI).

El programa està dissenyat per beneficiar a empreses amb menys de deu empleats i que el seu volum de negocis no superi els dos milions d’euros (prioritzant a les que compleixin finalitats socials com l’ocupació de persones discapacitades o desfavorides)  i per a persones en atur que vulguin fer-se autònomes. Els interessats hauran de presentar una demanda a un banc, caixa d’estalvis o entitat no bancària que concedeixi microcrèdits, que seran elegits “a partir de criteris financers preestablerts” per una institució financera internacional designada per la Comissió Europea (CE).

Via: Finanzzas

29/03/2010

Curs gratuït de treballador/a forestal

Descripció del curs:

En el marc del sector forestal, cal donar gran importància a la mà d’obra de base, aquesta, ha d’estar constituïda per persones que utilitzin de manera eficaç maquinària especialitzada i han de conèixer la normativa de seguretat i prevenció de riscos d’aquests treballs.

L’objectiu del curs és facilitar la formació teòrica i pràctica adient per al que l’alumnat tinguin els coneixements suficients per a desenvolupar aquest tipus de treball.

A qui s’adreça el curs:

El curs va adreçat prioritàriament a persones no ocupades demandants d’ocupació, sense perjudici de la participació de persones treballadores en actiu. Les persones treballadores desocupades o en actiu que vulguin participar en aquesta acció formativa s’han d’haver inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d’iniciar l’acció formativa. La participació de persones treballadores desocupades serà almenys del 60% de l’alumnat que iniciï el curs.

Programa del Curs (300h.):

Conservació del medi natural. Importància i normativa

 • Àrees de lleure i recreatives
 • Nocions d’inventari, dasometria i ordenació de forests
 • Els aprofitaments fustaners i la indústria de la fusta
 • La maquinària forestal pesada. Extracció de fusta
 • Vies forestals. Manteniment i transport en les pistes forestals
 • Coneixement d’aprofitament forestals no fustaners

Aclariments i podes

 • Estructura, funcionament i fisiologia de l’arbre forestal. Les masses forestals
 • Reconeixement de les principals espècies forestals

Introducció a les màquines i eines utilitzades en els treballs forestals

 • Eines manuals, classificació i funcionalitat
 • La motodesbrossadora
 • La motoserra

Sistemes de poda

Sistemes de tala

Nocions de silvicultura:

 • Els treballs forestals
 • Les neteges i aclarides
 • Les podes

Conservació del medi natural. Importància i normativa

Plagues, malalties i alteracions forestals

Conceptes bàsics i legislació de prevenció de riscos en el sector forestal

Primers auxilis

 • Riscos i la seva prevenció per sectors
 • Guia d’avaluació de riscos
 • Transport i manipulació de càrregues i els seus riscos
 • Els equips de protecció individuals (EPI)
 • L’ incendi forestal: definició i tipus
 • Factors que intervenen en el comportament i propagació del foc
 • Causes dels incendis forestals. Investigació i simulació d’incendis forestals
 • Mètodes utilitzats per a l’extinció dels incendis forestals. El contrafoc
 • Cartografia bàsica. Nocions d’interpretació de plànols i mapes i mètodes d’orientació a la muntanya.
DATES i HORARI: Solsona, 21 d’abril a 30 de juny de 2010

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h i de 15.00 a 18.00 excepte els divendres que l’horari serà de 9.00 a 14.00h.

QUOTA D’INSCRIPCIÓ:

Curs totalment subvencionat pel Fons Social Europeu i el Servei d’Ocupació de Catalunya

INSCRIPCIONS:

La preinscripció es formalitzarà mitjançant l’enviament a la secretaria del curs de la butlleta d’inscripció, i la fotocòpia del DNI i el full de l’atur.

Posteriorment la Secretaria es posarà en contacte amb les persones preinscrites per tal de fer la selecció final dels alumnes assistents al curs.

Existeix la possibilitat de sol·licitar beques per pagar els desplaçaments, i manutenció per l’assistència al curs.

Data límit inscripció: 12 d’abril de 2010

Nombre màxim de matriculats: 15 (les places es cobriran per ordre d’inscripció)

LLOC DE REALITZACIÓ : CTFC. Pujada del Seminari s/n. Solsona.
SECRETARIA: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya . Pujada del Seminari s/n . 25280 Solsona . 973 48 17 52 . fax 973 48 13 92. formacio@ctfc.cat

“El FSE inverteix en el seu futur”

Butlleta de preinscripció

29/03/2010

Concurs de creació d’empreses en l’àmbit de les ciències de la vida: BioEmprenedor XXI

BioEmprenedorXXI és un programa de suport a la creació d’empreses dins l’àmbit de les ciències de la vida en el seu sentit més ampli: biotecnologia, biomedicina, medi ambient i sector agroalimentari.

La tercera edició de BioEmprenedorXXI s’inicia amb la voluntat de continuar donant suport a la creació d’empreses en l’àmbit de les ciències de la vida a Catalunya. Aquesta iniciativa és promoguda per diversos agents amb un paper rellevant al sector, “la Caixa”, Barcelona Activa, Biocat, Genoma España i La Cambra de Comerç de Barcelona, sent per tant una iniciativa propera i coneixedora dels principals avenços científics i tecnològics en aquest àmbit, de les inquietuds empresarials i de les necessitats del mercat. Aquest impuls compartit per institucions públiques i privades és una garantia d’èxit per a les empreses que es constitueixin en el marc d’aquest programa.

BioEmprenedorXXI es desenvolupa principalment a través d’activitats formatives, d’acompanyament i anàlisi de viabilitat de les idees de negoci, de tutorització i mentorització, d’entrenament competencial, de mostra de bones pràctiques i experiències, d’un premi per a la millor iniciativa emprenedora, i incorpora, al final del programa, accions per donar suport a l’arrencada d’aquestes noves empreses (accés a finançament i a la internacionalització) . Es tracta doncs, de facilitar als participants tot un conjunt d’eines i recursos que els permeti la creació i la consolidació de la seva empresa.

a qui va dirigit?

El curs s’adreça a titulats universitaris, investigadors, professors, doctorands i emprenedors que tinguin una idea de negoci o empresa en fase inicial i vulguin explorar la seva capacitat emprenedora pera crear i posar en marxa una activitat empresarial pròpia, bé com a spin-off de la seva institució o de forma independent.

Premis

Guanyador
Dotació econòmica: 20.000€
Accions de formació: Curs d’acceleració a la Universitat de Cambridge

Participació en el programa BioCàpsules

Accions d’internacionalització: Participació en una fira internacional de referència del sector

Participació en un pont tecnològic i d’innovació

Accions de comunicació: Reportatge a una publicació-monogràfic de referència
Accions d’incubació: 6 mesos gratuïts per a la instal·lació al Viver de Barcelona Activa

1er finalista
Dotació econòmica: 10.000€
Accions d’internacionalització: Participació en una fira internacional de referència del sector

Participació en un pont tecnològic i d’innovació

Accions de comunicació: Reportatge a una publicació-monogràfic de referència

2on finalista
Dotació econòmica: 10.000€
Accions d’internacionalització: Participació en una fira internacional de referència del sector

Participació en un pont tecnològic i d’innovació

Accions de comunicació: Reportatge a una publicació-monogràfic de referència

Via: BioemprenedorXXI

26/03/2010

4a edició dels Premis Emprenedor XXI de la Caixa de Pensions


El premi Emprenedor XXI arriba a la seva quarta edició amb l’objectiu d’identificar, reconèixer i premiar les empreses innovadores de recent creació amb major potencial de creixement a les diferents comunitats autònomes. Aquesta iniciativa neix en el marc de “Emprendemos Juntos”, promoguda per la Direcció General de la Política de la Pime, del Ministeri d’Indústria, per possibilitar que cada comunitat pugui organitzar una jornada en l’entorn de l’emprenedoria i la innovació sota la denominació: Dia de l’Emprenedor.

En aquesta quarta edició, la fase nacional se celebrarà a Barcelona, dins el mes de juny, coincidint amb BIZ BCN, setmana mundial de l’emprenedoria i la innovació.

Els premis per als guanyadors autonòmics són una aportació de 10.000 euros, una beca per assistir a un curs d’acceleració empresarial a la Universitat de Cambridge i la participació a un pont tecnològic en un dels pols d’innovació del món. En la fase estatal, als premis ja guanyats, s’acumulen amb una aportació de 30.000 euros pel guanyador, 15.000 euros pel primer finalista, i 10.000 euros pel segon finalista, més la participació en un programa de consultoria de la Universitat de Cambridge.

Convoquen els premis La Caixa i ENISA.

Via: emprenedor XXI

Etiquetes: ,
26/03/2010

Saló professional del comerç electrònic

El 15 i 16 d’abril tindrà lloc a l’espai de la Fira de Barcelona si farà la primera edició de Ecommretail Show, el saló professional de comerç electrònic i negocis a Internet .

El saló Ecommretail Show reunirà les empreses líders del sector en matèria de tecnologia i serveis per a l’ecommerce en una mateixa àrea d’exposició. Possibilitant a totes aquelles companyies que encara no han donat el pas que farà accelerar les seves vendes tenen la possibilitat de descobrir la forma més ràpida i senzilla de donar el salt a la Xarxa

El programa de les jornades és el següent:

JUEVES 15 de Abril 2010
AUDITORIO 1
AUDITORIO 2
AUDITORIO 3
AUDITORIO 4
10:30 – 11:00
CASO DE ÉXITO:
PIXMANIA
Elsa Bahamonde (Pixmania.com)
11:30 – 12:00
SEMINARIO:
CONZENTRA & THE E-TAILERS
Dídac Lee, Presidente de E-tailers
(Temática pendiente de confirmación)
12:30 – 13:00
CASO DE ÉXITO:
VENTE-PRIVEE
Xavier Court y Fernando Maudo (vente-privee.com)
13:30 – 14:00
SEMINARIO:
5 claves de éxito para vender más en Internet con estrategias Low Cost
Toni Biada, Fundador Einnova
15:00 – 15:30 h.
CASO DE ÉXITO:
COMPRAROSTRAS.COM
David Ducos (compraostras.com)
16:00 – 16:30 h.
SEMINARIO:
AUTONOMY
(Temática por determinar)
17:00 – 17:30 h.
SEMINARIO:
Claves en la logística e-commerce
Raúl Rodríguez, Director Operativa MRW
18:00 – 18:30 h.
CASO DE ÉXITO:
Pendiente de confirmación
Ponente: (Pendiente de confirmación)
10:30 – 11:30 h.
FORO Seo:
SEO o no SEO ¿ésa es la cuestión?
Miguel Pascual, Consultor CEO Interdigital
Óscar Alonso, Socio Director T2O
Carlos Redondo
Guillermo Vilaroig, Overalia
Manuel Jurado, Bigmouthmedia
Fernando Maciá, Director de Human Level Communications
Moderador: Enrique Aguilera, Pandasecurity
12:00 – 13:00 h.
FORO Analítica Web:
¿Conocemos aquello que no medimos?
Sergio Maldonado, MV Consultoría
Pere Rovira, Webanalytics.es
Pablo Román, AT Internet
Jaume Clotet, ALT64
Moderador: Mariano Fernández, La Vanguardia.es (Pendiente de confirmación)
13:30 – 14:00 h.
FORO Compradores:
¿Las comparaciones son odiosas?
Daniel Coutinho, Director Comercial España de Beezup
Pierpaolo Zollo, Country Manager de Kelkoo
Benjamín Coll, Fundandor de Shopall
Yaravi López-Petersen, Team Leader Sales Spain de Ciao!
15:00 – 16:00 h.
FORO Marketing de Resultados:
CPC, CPA, CPL…¿R2D2?
Fernando Gárate, Director General de Centrocom (Antevenio)
Esther Sánchez, Responsable Comercial NetAfilliation
Chechu Lasheras, Regional Manager ES, PT & LATAM de Zanox
Rubén Iglesias, CEO y Fundador de Conteneo
Jesús Ollero, Manager de Comission Junction
Moderador: Rafa Jimenez (Desmarkt)
16:30 – 17:30 h.
FORO Ecommerce:
Vender por Internet en España en el 2010
Màrius Rossell de Trilogi
Venca (*)
Alberto Guede, K.tuin (*)
Jose Rodríguez, Gerente de Fitnessdigital (*)
Outletic (*)
Eduard Andreu, Director Comercial Idealista
Moderador: Fernando Aparicio
18:00 – 19:30 h.
FORO Hosting:
¿Abrir una tienda en Internet?
Norma Bustamante, Oxatys
Jesús Martínez, Strato
Daniel Ribaya, 1to1
Inma Castellanos, Acens
Daniel Rodríguez, Occentus
10:00 – 14:00 h.
ÁREA EVENTOSFERA
10.00 h. Ecommerce 2.0., de lo que todo el mundo habla pero nadie tiene ni idea
Alejandro Barrera , Luis Rivera
11.30 h. Analítica Web para optimizar la captación de tráfico y las conversiones
Jose Ponzano
13.00 h. Ecommerce viral: presentación de la plataforma de comercio electrónico que basa el crecimiento de usuarios en la viralidad del marketing social y la utilización de software exclusivo
David Pascual
16:00 – 19:00 h.
ÁREA CAMERPYME
16.30 h. Cómo el e-mail y el sms marketing pueden ser la salvación de tu empresa
Joshua Novick. Consejero Delegado Antevenio
17.00 h. Cómo vender a través de Internet
Dª. Benjamin Coll. Socio Director Shopoll
17.30 h. Las diez claves para cumplir la legislación de Internet
D. Ferran Jornet. Director Derecho.com
18.00 h. Programa Maspyme
D. Salvador M. Suárez. Director de Marketing y Alianzas de Camerpyme
18.30 h. Resde sociales y el mobile marketing
D. Rafael Casado. CEO de Tooio
19:00 h. Redes sociales en las pequeñas empresas
D. Fernando Polo de Territorio Creativo
10:30 – 11:00 h.
SEMINARIO PORTUGAL:
ACEPI / EL CORTE INGLÉS
Manuel Paula, Secretario General de ACEPI y Director de Marketing de El Corte Inglés Portugal.
11:30 – 12:00
SEMINARIO UNICA:
Pendiente de confirmación
José Yañez, Unica.
12:30 – 13:00
CASO DE ÉXITO:
Pendiente de confirmación
13:30 – 14:00
SEMINARIO:
Pendiente de confirmación
15:00 – 19:00 h.
KEIRETSU FORUM
(sólo por invitación)
AUDITORIO 5
10:00 – 14:00 h.

ZANOX EXPERT DAY
(Sólo por invitación)

VIERNES 16 de Abril 2010
AUDITORIO 1
AUDITORIO 2
AUDITORIO 3
AUDITORIO 4
10:30 – 11:00 h
CASO DE ÉXITO:
LA MEJORNARANJA.COM
Luis Serra (lamejonaranja.com)
11:30 – 12:00 h
Marketing legal:
Coluciones imaginativas para que la LOPD te deje dormir
Martí Manent, Fundador de Derecho.com y Presidente de AECEM
12:30 – 13:00 h
CASO DE ÉXITO:
ATRAPALO.COM
Ignacio Sala (Atrapalo.com)
13:30 – 14:00 h
SEMINARIO:
“Secuencia de campañas: no sólo importa la última visita”
Enric Quintero, Director de Metriplica (División de Medición de Multiplica)
15:00 – 15:30 h
SEMINIARIO:
GOOGLE “La web el mejor aliado para tu negocio”
Fuencisla Clemares, Directora de Retail de Google España
16:00 – 16:30 h
SEMINARIO:
“Construir un canal de venta con el email marketing”
Maria Teresa Moreira, Country Manager España y Portugal
17:00 – 17:30 h
SEMINARIO:
Cómo llegar al ecommerce en retail. Un camino a través de la implantación del ebussines.

Francesc Miralles, Director del Innova Institute de BES La Salle

18:00 – 18:30 h
CASO DE ÉXITO:
LAVINIA
Julio Palomino (Lavinia.com)
10:30 – 11:30 h
FORO Métodos de Pago:
¿Está mi dinero a salvo?
Julio Garcia Otero, Director General de SafetyPay Europa Sur
Ralf Wenzel, Vicepresidente Senior de Ventas y Desarrollo Corporativo de MoneyBookers
María González, Country Manager España de GrupoPaysafecard
Jacobo Lazores, BidoBido
Estanis Martín de Nicolás, Country Manager de PayPal
12:00 – 13:00 h
FORO Expertos:
Ecommerce España, ¿ha llegado para quedarse?
Wenceslao García, Director de Marketing de Domestika
Lucas Carné, Fundador de Privalia
Jaime Martínez, Directo de Acambiode.com
Toni Mascaró, Director General de eMascaró
Moderador: Carlos Blanco, CEO Grupo ITnet
13:30 – 14:30 h
FORO Logística:
¿Cómo puedo reducir costes?
Francisco Gonzalez, Director Comercial MRW
Pablo Ramos, Kiala
Guillermo Rosenberg, ASM
Yíctor Boada, Socio y Consejero de Envialia
Moderador: Miguel Cañas, La Salle / Epson
15:00 – 16:00 h
FORO Reputación Online:
¿Quién soy yo en la red?
Francesc Grau, Conzentra
Marc Cortés, Socio Roca Salvatella
Ismael Elqudsi, Head New Media Havas Digital
Gerard Olivé, Fundador Be Republic
Moderador: Víctor Puig de Overalia
16:30 – 17:30 h
FORO Ecommerce para Adultos:
Un sector que mueve grandes cifras de negocio
Cristóbal Izcara, Director Amantis.net
Xavi Figueras, Director DiosaVenus.com
Resto de ponentes pendientes de confirmación
18:00 – 19:30 h
FORO SuperWomen y negocios online:
¿Existen diferencias de género en el mundo online?
Inma Castellanos, Directora de Comunicación de Acens
Ana Santos, Fundadora de Eventosfera.com
María Trullàs, Fundadora de Cuponeo.com
Moderadora: Marta Carballo, Directora de Hello! Comunicación
10:00 – 19:00 h
ÁREA OPENSOURCES
JOOMLA, DRUPAL & MAGENTO
10.00 h.
Daniel Rodríguez ( Occentus )
10.15 h. David contra Goliat, Pyme contra empresas Internacionales
Jorge Mayor (Virtualizza)
10.45 h. “Drupal y su comunidad”
Robert Garrigós
11.30 h. “Conoce Magento”
Joan Massey, Director Técnico de Bendmas
12.15 h. Integración del e-commerce con 2 C.m.s.
Alberto L. Rodríguez (Cursos Joomla)
12:30 h. Productos digitales en el comercio electrónico.
Carles Serrats
13.00 h. “Comercio electrónico con Drupal y Ubercart”
Pedro Cambra
13:45 h. “Magento connect”
Joan Massey, Director Técnic de Bendmas
15.15 h. “Fussioncook: vender ollas electrónicas por internet puede ser rentable”
Berta Flores
15:30 h. “Gorile, tiendas online con Drupal como servicio”
Juan Carlos Mora
16:00 h. Comunidad Joomla
Jordi Moya (JoomlaSpanish)
16:15 h. kademar Linux, Joomla! e-commerce edition DVD
Pere Olivares (Cladellas.com)
16:45 h. Caso práctico Magento
Joan Massey, Director Técnico de Bendmas
17:30 h. Casos de éxito con comercio electrónico y Joomla.
Jordi Cata (Dunlock)
17:45 h. La importancia de la seguridad en Joomla!
Carles Doce
18:15 h. “Apadrinar frutales: fidelizar la clientela con Drupal y Ubercart”
Jordi Trujillo
18:30 h. “Amatusalud, alimentación ecológica online”
Carlos Rincón
25/03/2010

11a edició dels premis de la Diputació de Barcelona a les millors iniciatives empresarials

La Diputació de Barcelona ha aprovat les bases reguladores i obert convocatòria de l’onzena edició dels Premis de la Diputació de Barcelona a les Millors Iniciatives Empresarials, adreçats a empreses que hagin sorgit d’un procés d’assessorament per part d’alguns dels serveis de promoció econòmica que els ens locals de la província de Barcelona posen a disposició de les seves empreses i persones emprenedores o bé de projectes empresarials vinculats i promoguts directament des de l’administració local. El termini de presentació de candidatures acaba el 30 d’abril.

En la present edició es lliuraran els següents premis:

 • A. A la Millor Empresa i Més Innovadora, dotat amb 15.000 euros.
 • B. A la Millor Empresa Promoguda per Dones, dotat amb 9.000 euros.
 • C. A la Millor Empresa amb Microcrèdit, dotat amb 9.000 euros.
 • D. A l’Empresa amb Major Responsabilitat Social Empresarial, dotat amb 9.000 euros.
 • E. A l’Empresa amb Millors Pràctiques en Internacionalització, dotat amb 9.000 euros.
 • F. Al Millor Pla d’Empresa, dotat amb 3.000 euros

Via: DIBA

A %d bloguers els agrada això: