Archive for febrer, 2011

28/02/2011

Convocatòria de propostes Life+ 2011

Beneficiaris
Podran presentar propostes les entitats establertes en els Estats membres de la Unió Europea, tant les institucions com els agents o organismes públics o privats.

Temes:

1. Naturalesa i biodiversitat LIFE +
Objectiu principal: protegir, conservar, restaurar, supervisar i facilitar el funcionament dels sistemes naturals, els hàbitats naturals i la flora i la fauna silvestres, per tal d’aturar la pèrdua de biodiversitat, i, en particular, la diversitat de recursos genètics, a la Unió Europea.

2. Política i governança mediambientals LIFE +
Objectius principals:
– Canvi climàtic: estabilitzar la concentració de gasos d’efecte hivernacle en un nivell que impedeixi un escalfament global superior a 2 ° C.
– Aigua: contribuir a la millora de la qualitat de l’aigua desenvolupant mesures rendibles per aconseguir un bon estat ecològic amb vista a elaborar plans hidrogràfic de conca d’acord amb la Directiva 2000/60/CE (Directiva marc de l’aigua).
– Aire: assolir nivells de qualitat de l’aire que no donin lloc a riscos o efectes negatius significatius en la salut humana i el medi ambient.
– Sòl: protegir i garantir un ús sostenible del sòl conservant les seves funcions, evitant les amenaces per al sòl, reduint els efectes de les mateixes i restaurant els sòls degradats.
– Medi ambient urbà: contribuir a millorar el comportament mediambiental de les zones urbanes europees.
– Soroll: contribuir al desenvolupament i l’aplicació de polítiques en matèria de soroll ambiental.
– Productes químics: millorar la protecció del medi ambient i la salut davant els riscos que suposen els productes químics com a molt tard el 2020 mitjançant l’aplicació de la legislació sobre productes químics, especialment el Reglament (CE) 1907/2006 (REACH ) i l’estratègia temàtica sobre l’ús sostenible dels plaguicides.
– Medi ambient i salut: desenvolupar la informació de base per a la política de medi ambient i salut (Pla d’Acció Medi Ambient i Salut per 2004-2010).
– Recursos naturals i residus: desenvolupar i aplicar polítiques dirigides a garantir la gestió i l’ús sostenibles dels recursos naturals i els residus, millorant el comportament mediambiental dels productes, els models de producció i consum sostenibles i la prevenció, recuperació i reciclatge de residus; contribuir a l’aplicació efectiva de l’Estratègia Temàtica sobre Prevenció i Reciclatge de Residus.
– Silvicultura: proporcionar, especialment a través d’una xarxa de coordinació de la UE, una base completa i concisa d’informació pertinent a efectes de l’elaboració de polítiques en camps com ara el forestal, el canvi climàtic (impacte en els ecosistemes forestals, atenuació, efectes de substitució), la biodiversitat (informació de base i zones forestals protegides), els incendis forestals, la situació dels boscos i la seva funció protectora (aigua, sòl i infraestructures), així com contribuir a la protecció dels boscos contra els incendis.
– Innovació: contribuir al desenvolupament i la demostració d’enfocaments polítics, tecnologies, mètodes i instruments innovadors per a donar suport l’aplicació del Pla d’Actuació a favor de les Tecnologies Mediambientals (ETAP).
– Enfocaments estratègics: fomentar l’aplicació i execució efectives de la legislació mediambiental de la Unió Europea i millorar la base de coneixements per a la política mediambiental, millorar el comportament mediambiental de les PIME.

3. Informació i Comunicació LIFE +
Objectiu principal: divulgar informació i fomentar la sensibilització al voltant dels temes mediambientals, inclosa la prevenció d’incendis forestals, donar suport a les mesures d’acompanyament com informació, activitats i campanyes de comunicació, conferències i formació, inclosa la formació en prevenció d’incendis forestals.

 

Percentatges de cofinançament de la UE

1. Projectes sobre naturalesa i biodiversitat LIFE +
– El percentatge de la contribució financera de la Unió Europea ascendirà com a màxim al 50% de les despeses subvencionables.
– Excepcionalment, es s’aplicarà un percentatge màxim de cofinançament de fins a un 75% a les propostes dedicades a hàbitats o espècies prioritàries recollides a les directives sobre aus i hàbitats.
2. Política i governança mediambientals LIFE +
– El percentatge de la contribució financera de la Unió Europea ascendirà com a màxim al 50% de les despeses subvencionables.
3. Informació i Comunicació LIFE +
– El percentatge de la contribució financera de la Unió Europea ascendirà com a màxim al 50% de les despeses subvencionables.

Termini de presentació
Les propostes de projectes es presentaran a les autoritats nacionals competents abans del 18 de juliol de 2011 i s’enviaran a les autoritats nacionals l’Estat membre en què estigui registrat el beneficiari. A continuació, les autoritats nacionals presentaran les propostes a la Comissió abans del 9 de setembre de 2011.

Pressupost
El pressupost general per a les subvencions de les activitats dels projectes de LIFE + a 2011 és de 267.431.506 €. Almenys un 50% de l’import abans esmentat s’ha d’assignar a mesures de suport a la conservació de la natura i la biodiversitat.

 

Més informació: Life +

Via: Centre de Documentació Europea

Etiquetes: ,
25/02/2011

Saps diferenciar entre cost i despesa?

Aquesta publicació multimèdia de l’escola IE Businness School ens vols aclarir la diferència entre Cost i despesa dins d’una empresa.

La documentació es basa en un arbre de decisió que intenta estructurar el procés de classificació dels elements. La documentació inclou una secció d’exercicis on es pot posar a prova el que han après en tres tipus d’empreses diferents, a més d’un joc on es competeix contrarellotge.

Entrar a la presentació

24/02/2011

Publicació: Innovació Social ‘Reinventant el desenvolupament sostenible’

Publicació número 12 de la fundació Bankinter, en aquest cas analitza les estratègies a seguir per aconseguir un model d’organització social i econòmic que contempli els valors ètics i el desenvolupament sostenible.

Aquest model fomenta un progrés equilibrat a tot el món, el que es diu ‘globalització intel ligent’. Si la ‘globalització intel ligent’ és l’objectiu, la innovació social és el mètode que ajudarà a trobar solucions a reptes mundials cada vegada més complexos:

 • sistemes de sanitat ineficaços,
 • degradació mediambiental
 • atur
 • manca d’oportunitats
 • analfabetisme
 • inseguretat en la cobertura de les necessitats bàsiques a mig termini.

Via: Fundación Bankinter

23/02/2011

Com funciona l’atur dels autònoms

L’estiu passat  es va publicar la Llei 32/2010 que regula la protecció per cessament d’activitat dels autònoms, la qual cosa comunament denominem atur.

Requisits

Per tenir dret a la prestació és necessari en primer lloc que cotitzis i tinguis coberta la protecció per Accidents de Treball i Malalties Professionals.  (Ara són prop de 540.000 autònoms els que ja ho fan a Espanya).

Serà necessari justificar la mala marxa del teu negoci, fet que t’obligarà a demostrar unes pèrdues del 30% en un any respecte als teus ingressos previs, o el 20% de pèrdues durant dos anys consecutius. ( Més informació )

Base i Tipus de Cotització

La base de cotització per determinar la teva prestació es correspon amb la base de cotització del Règim Especial dels Treballadors Autònoms per la qual cotitzes mensualment.

El tipus de cotització que t’aplicaran, en concepte de protecció per cessament d’activitat, serà de l’1,8%, ampliable al 2,2% a partir del segon any. Aquesta quota la pagaràs conjuntament amb la quota del Règim Especial dels Treballadors Autònoms.

Durada de la prestació econòmica

El nombre de mesos als quals tindràs dret a cobrar la prestació dependrà del període que hagis cotitzat.

És important que sàpigues que has d’haver cotitzat de forma continuada els dotze mesos immediatament anteriors al cessament de la teva activitat per tenir dret al cobrament.

Resum entre els períodes de cotització i la durada de la prestació:

Període de cotització (mesos) Duració de la prestació
De 12 a 17 Dos mesos
De 18 a 23 Tres mesos
De 24 a 29 Quatre mesos
De 30 a 35 Cinc mesos
De 36 a 42 Sis mesos
De 43 a 47 Vuit mesos
De 48 en endavant Dotze mesos

Existeixen variacions en el cas de treballadors autònoms entre 60 i 64 anys:

Període de cotització (mesos) Duració de la prestació
De 12 a 17 Dos mesos
De 18  23 Quatre mesos
De 24 a 29 Sis mesos
De 30 a 35 Vuit mesos
De 36 a42 Deu mesos
De 43 en endavant Dotze mesos

Quantia de la prestació

La quantia de la prestació serà el 70% de la teva base reguladora. La base reguladora de la prestació econòmica serà la mitjana de les bases per les quals hagis estat cotitzant durant els dotze mesos immediatament anteriors al cessament de la teva activitat. Si per exemple has estat cotitzant per la base mínima (841,80 € en 2010), la prestació ascendirà a 589,26 €.

Prestacions especials

La Llei finalment aprovada inclou dos aspectes molt interessants que queden pendents de la seva regulació definitiva a través de reglaments específics:

 • Una prestació no contributiva de 425 € per a autònoms en atur des de l’1 de gener de 2009. S’estima que a Espanya hi ha aproximadament 26.000 autònoms en aquesta situació. Finalment el setembre de 2010 aquesta prestació ha estat desestimada.
 • Sistema pel qual es puguin capitalitzar les prestacions per posar en marxa un nou negoci.

Segons el web de la seguretat social, el tipus de cotització per cessament d’activitat és únic i del 2,2%. 

També és obligatori cotitzar per accidents de treball si vols cotitzar per cessament d’activitat.


Via: Infoautonomos

23/02/2011

Premis Fundació Caser 2011 per a la integració i millora de les persones dependents

La Fundació Caser per a la Dependència atorga el present premi per tal d’animar i reconèixer a persones i entitats que treballen amb persones dependents i les seves famílies.

Objectius:  animar i reconèixer la tasca de persones i entitats que  treballen per a la integració  i millora de la qualitat de vida de les persones dependents, així com el suport a llurs famílies.

Candidats: totes les persones i mitjans de comunicació que desenvolupin la seva activitat a l’Estat espanyol.

Requisits dels treballs presentats:

 • Publicats o difosos anteriorment a la publicació de la convocatòria.
 • En un mitjà de comunicació espanyol, ja sigui escrit, radiat o televisat.
 • No haver estat premiat anteriorment.

Premi:

 • Dotació de 6.000 , una obra d’art referenciada.
 • Altres treball presentats no premiats, podrien ser difosos (sense finalitats de lucre) endurant un període no superior a sis mesos, segons el criteri de la Fundació Caser.

Termini de presentació de candidatures: 15 d’abril de 2011.

Més informació:

22/02/2011

Convocatòria d’Ajuts Unnim 2011 a projectes social, culturals i ambientals

Per a projectes socials, culturals i ambientals

 • Oberta la convocatòria d’ajuts fins el 31 de març de 2011
 • La dotació total és de 1.500.000 €, dels quals 1.000.000 € es destinaran a projectes socials, 300.000 € a projectes culturals i 200.000 € a projectes ambientals

Bases Socials

La convocatòria contribueix a donar resposta a les necessitats socials amb més emergència i incidència en la nostra societat. En aquesta edició, l’atenció se centra en projectes que cobreixen les necessitats socials vinculades a l’atenció a la salut i promoció de l’autonomia personal, la cooperació internacional i la inclusió social i laboral de les persones en situació de risc d’exclusió.

1. Tipologia dels projectes socials

Atenció a la salut i promoció de l’autonomia personal

 • Projectes adreçats a la promoció de la salut física i mental
  Que afavoreixen la diagnosi i atenció precoç, la prevenció, els tractaments estimuladors i rehabilitadors, la reducció de danys i la participació del voluntariat per ajudar a persones amb problemes de salut física o mental.
 • Projectes de promoció de l’autonomia de les persones grans i l’autonomia de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial:
  Que afavoreixen la qualitat de vida de les persones que pateixen dificultats en la seva vida quotidiana a conseqüència d’una situació de manca d’autonomia o que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat de patir-la. Que prevenen l’exclusió social, fomenten l’autonomia de les persones i incideixen en les seves oportunitats de participació activa i presa de decisions.
 • Projectes d’atenció a les víctimes de la violència domèstica
  Que afavoreixen l’atenció a persones que pateixen violència domèstica i contribueixen a donar resposta a les necessitats socials emergents que es desprenen d’aquesta situació. Que promouen l’eradicació progressiva de la violència domèstica des d’una dimensió multicausal.

Cooperació internacional

 • Projectes adreçats a millorar les infraestructures i equipaments en els països d’origen i a promoure el desenvolupament local i comunitari.
  Que afavoreixen la millora de la qualitat de vida, el desenvolupament social i humà, l’educació i capacitació tècnica, el desenvolupament de la salut i sanitat, la promoció de la igualtat de gènere, i la conservació i utilització sostenible dels recursos naturals dels països d’origen.
 • Projectes d’acollida temporal en el nostre país d’infants de països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament.
  Que afavoreixen els desplaçaments d’infants per a estades temporals amb fins educatius, de tractament mèdic o gaudir de vacances en un entorn desenvolupat.
 • Projectes de defensa dels drets humans.
  Que afavoreixen la prevenció o alleujament del patiment de les víctimes d’injustícies socials o de desastres de qualsevol tipus, la satisfacció de les seves necessitats bàsiques, el restabliment dels seus drets i que garanteixen la seva protecció sota els principis d’imparcialitat, neutralitat i no discriminació.

Inclusió sociolaboral

 • Projectes adreçats al foment de l’ocupació i la incorporació en el mercat laboral per a col•lectius amb risc d’exclusió social.
  Que afavoreixen la creació i promoció de nous llocs de treballs, la igualtat d’oportunitats i l’autonomia de les persones que es troben en situació d’especial vulnerabilitat o risc d’exclusió laboral.
 • Projectes de cases d’acollida i habitatges socials tutelats.
  Que donen resposta a les necessitats d’habitatge i residència temporal de grups d’atenció social amb més febleses i que permeten millorar la seva qualitat de vida.

Queden exclosos de la convocatòria:

 • L’edició de llibres i publicacions en qualsevol tipus de suport (CD, vídeo, etc.).
 • Les convencions professionals (congressos, jornades, etc.).
 • La construcció d’equipaments o reformes de la seu de l’entitat.
 • Les despeses generals de l’entitat.
 • Els projectes que es limiten a la formació ocupacional i laboral.

2. Contribució de l’Obra Social d’Unnim

La dotació per a projectes socials és de 1.000.000 d’euros.

El pressupost total del projecte presentat no pot superar els 75.000 euros. Els ajuts s’adjudiquen d’acord amb el criteri del jurat designat per l’Obra Social d’Unnim. L’import màxim que l’entitat pot percebre de l’Obra Social d’Unnim és de 25.000 euros. L’import de l’ajut s’ha de destinar íntegrament al projecte presentat.

El pagament es fa una vegada finalitzat el projecte i presentada la documentació acreditativa mitjançant un únic ingrés en el compte que l’entitat tingui obert a Unnim.

3. Termini de presentació

La sol•licitud i la documentació annexa dels projectes es poden presentar des del 15 de febrer fins al 31 de març de 2011. Les sol•licituds no rebudes dins d’aquest termini queden excloses de la convocatòria.

Bases Culturals

La convocatòria contribueix a donar suport a la creació i difusió d’activitats culturals, al manteniment i promoció de la cultura popular i a la recerca i recuperació del patrimoni cultural, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament cultural i la participació ciutadana.

1. Tipologia dels projectes culturals

 • Projectes adreçats a la creació cultural d’activitats com la música, el teatre, el cinema, la dansa, la literatura o altres manifestacions artístiques similars.
 • Projectes adreçats a la difusió d’accions culturals a partir de l’organització i el desenvolupament d’activitats com exposicions, exhibicions, representacions, edicions o altres manifestacions similars.
 • Projectes adreçats al manteniment i la promoció de la cultura popular originària del territori on la nostra entitat té presència comercial.
 • Projectes adreçats a la recerca i recuperació del patrimoni cultural material o immaterial.

Queden exclosos de la convocatòria:

 • Les convencions professionals (congressos, jornades, etc.).
 • La construcció d’equipaments o reformes de la seu de l’entitat.
 • Les despeses generals de l’entitat.

2. Contribució de l’Obra Social d’Unnim

La dotació per a projectes culturals és de 300.000 euros.

El pressupost total del projecte presentat no pot superar els 75.000 euros. Els ajuts s’adjudiquen d’acord amb el criteri del jurat designat per l’Obra Social d’Unnim. L’import màxim que l’entitat pot percebre de l’Obra Social d’Unnim és de 25.000 euros. L’import de l’ajut s’ha de destinar íntegrament al projecte presentat.

El pagament es fa una vegada finalitzat el projecte i presentada la documentació acreditativa mitjançant un únic ingrés en el compte que l’entitat tingui obert a Unnim.

3. Termini de presentació

La sol•licitud i la documentació annexa dels projectes es poden presentar des del 15 de febrer fins al 31 de març de 2011. Les sol•licituds no rebudes dins d’aquest termini queden excloses de la convocatòria.

Bases Ambientals

Els ajuts s’adrecen a projectes de transformació que indueixin canvis i millores ambientals en la nostra manera de produir i de consumir productes i serveis. És a dir, models orientats a cobrir les necessitats actuals sense comprometre les de les generacions futures, tot promovent l’ús racional i eficient dels recursos.

1. Tipologia dels projectes de millora ambiental

Els projectes han de destacar per oferir solucions tecnològiques i innovadores que comporten un avenç cap a la sostenibilitat a partir de nous enfocaments i plantejaments, i que, a més, són com més reproduïbles millor.

En cas de consistir en projectes de recerca aplicada (pilots), han de demostrar la seva viabilitat per poder accedir als ajuts.

Són susceptibles de rebre aquests ajuts aquells projectes dirigits a reduir el consum de recursos i energia i la generació de residus i emissions; que minimitzen els impactes ambientals derivats de l‘escalfament global, l’acidificació, l’esgotament de recursos, la pol•lució, etc., i que, a més, hi incorporen un valor afegit de caràcter tecnològic.

És per això que són objecte dels ajuts els projectes inclosos en aquests blocs:

 • Consum sostenible dels recursos naturals. Per funcionar, la nostra societat consumeix molts recursos de manera accelerada, amb el consegüent perill que s’esgotin i que produeixin contaminació. Per aquest motiu, des de l’Obra Social Unnim es vol impulsar la participació de projectes que promouen un consum sostenible dels recursos naturals.
  En són exemples: selecció de materials de menys impacte ambiental i amb baixa toxicitat i perillositat, ús de materials reciclats com a primera matèria, noves fórmules de consum responsable, sistemes que minimitzen la contaminació de les aigües, estalvi en el consum d’aigua, tecnologies adreçades a la potabilització, noves fórmules d’ocupació del territori més sostenibles, conceptes innovadors de sistemes productius i serveis que disminueixen el consum de recursos, a més de l’impacte ambiental derivat del seu ús, etc.
 • Eficiència en el consum d’energia. L’energia és el motor del nostre desenvolupament, però, d’una banda, encara es consumeix de manera ineficient, i de l’altra, el seu ús es basa principalment en els combustibles fòssils, la qual cosa està directament relacionada amb l’acceleració de l’escalfament del planeta. En aquest sentit, calen iniciatives que redueixin el nostre consum actual, fent-lo més eficient, a més d’innovar en noves energies més netes.
  Alguns exemples de projectes en aquesta línia són: sistemes estalviadors, mecanismes d’eficiència, recerca en energies renovables, innovació en els mitjans no motoritzats i en l’ús del transport públic, sistemes per augmentar l’eficiència del transport, construcció bioclimàtica, etc.
 • Reducció de la generació de residus. La nostra manera de consumir i produir ha provocat un increment de la generació de residus, la gestió dels quals comporta un repte ambiental de la nostra societat. Per tant, s’han d’impulsar projectes que cerquen la reducció de la seva generació, així com maneres innovadores de reciclar-los i/o de reincorporar-los als sistemes productius.
  Alguns exemples són: integració de la reducció de residus en origen en sistemes productius, reutilització d’aparells, reciclatge, valoració dels residus, etc.
 • Minimització dels impactes del canvi climàtic i de la contaminació atmosfèrica. Com a resultat de la nostra activitat diària, s’emeten diversos contaminants a l’atmosfera, que, d’una banda, contribueixen a l’acceleració del canvi climàtic (amb les emissions de CO2), i que, de l’altra, impacten sobre els sistemes naturals i sobre nosaltres mateixos (emissions de partícules, NOx, COV, etc.), amb la qual cosa provoquen problemes respiratoris i altres problemes de salut associats (nerviosisme vinculat al soroll, estrès, etc.).
  En aquest sentit, s’impulsa la participació en aquesta convocatòria de projectes adreçats a la minimització dels impactes associats a aquests aspectes, com ara: projectes que minimitzin l’emissió de contaminants, de llum, de CO2, etc., així com de soroll, amb tecnologies sonoreductores o altres iniciatives que redueixin aquest tipus de pol•lució.

Queden exclosos de la convocatòria:

 • L’edició de llibres i publicacions en qualsevol tipus de suport (CD, vídeo, etc.).
 • Les convencions professionals (congressos, jornades, etc.).
 • Les despeses generals de l’entitat.
 • Els projectes de tipus naturalístic.
 • El compliment d’obligacions fixades per la legislació.

2. Contribució de l’Obra Social d’Unnim

La dotació per a projectes ambientals és de 200.000 euros.

El pressupost total del projecte presentat no pot superar els 75.000 euros. Els ajuts s’adjudiquen d’acord amb el criteri del jurat designat per l’Obra Social d’Unnim. L’import màxim que l’entitat pot percebre de l’Obra Social d’Unnim és de 25.000 euros. L’import de l’ajut s’ha de destinar íntegrament al projecte presentat.

El pagament es fa una vegada finalitzat el projecte i presentada la documentació acreditativa mitjançant un únic ingrés en el compte que l’entitat tingui obert a Unnim.

3. Termini de presentació

La sol•licitud i la documentació annexa dels projectes es poden presentar des del 15 de febrer fins al 31 de març de 2011. Les sol•licituds no rebudes dins d’aquest termini queden excloses de la convocatòria.

 

Presentació de sol·licituds

Per presentar la sol·licitud haureu d’adreçar-vos a aquest enllaç: https://www.unnimobrasocial.cat/

Aquest enllaç s’obrirà en una nova finestra

Etiquetes: ,
21/02/2011

Vè Last Tuesday Lleida

Demà dimarts 22 de febrer, tindrà lloc el cinqué Last Tuesday Lleida. En aquesta ocasió l’esdeveniment estarà enfocat a les xarxes socials com a oportunitat de creació d’empresa.

Podeu inscriure-os a través del Facebook o enviant un correu a rosa@la-incubadora.cat

Comptarà amb dos emprenedors lleidatans que estan treballant en aquest àmbit.

 • Per un costat, Andrés Bou, co-fundador de Social Point, start-up catalana, que en els seus dos anys de vida s’ha situat com a desenvolupador líder a Europa en la creació de jocs socials per a Facebook.
  El seu primer joc, Publistars, el juego de la publicidad compta gairebé 250.000 persones agregats al seu grup de Facebook, i va ser guardonat per Facebook, com a millor joc desenvolupat en llengua castellana el 2009.

 

 • I per l’altre costat, comptarem amb Jordi Monné, co-fundador de Jobsket, portal laboral molt innovador, que ha desenvolupat un aplicatiu per a que les empreses puguin rebre currículums a través de la seva pàgina a Facebook.

En Jordi Monné també ens explicarà altres innovacions que han dut a terme a Jobsket, com la seva tecnologia semàntica.

També s’han introduit novetats, com informació i estadístiques sobre la cotització del teu curriculum al mercat laboral, i un servei de SAAS per empreses.

Us esperem a tots i totes al LAST TUESDAY!

Etiquetes: , , ,
18/02/2011

Premis emprenedor XXI de la Caixa

El premi EmprenedorXXI persegueix identificar, reconèixer i premiar les empreses innovadores amb alt potencial de creixement, ja sigui en les seves fases inicials o les que ja han superat amb èxit aquesta fase, amb un conjunt d’accions dirigides a accelerar el seu creixement.

El premi EmprenedorXXI, del qual el 2011 es celebrarà la 5 ª edició, està promogut per “la Caixa” i es lliura conjuntament amb ENISA (Empresa Nacional d’Innovació, SA), adscrita al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Categories

El Premi consta de dues categories: emprendesXXI i crecesXXI. Poden participar-hi totes aquelles empreses que compleixin amb els requisits formals següents:

 1. Que  estiguin  constituïdes amb domicili fiscal a la comunitat autònoma on es presenten
 2. Que hagin iniciat  la seva activitat no abans de l’1 de gener de 2009 (emprendesXXI) o no abans de l’1 de gener de 2004 (crecesXXI)
 3. Que siguin considerades com a PIMES (Queden excloses les empreses considerades com a grans segons la Comissió Europea (que ocupin a més de 250 treballadors i que facturin més de 50 milions)

Criteris de valoració

Emprendes XXI

1. Anàlisi del model de negoci i previsions de creixement.

2. La creativitat i la innovació respecte a processos i productes.

3. Capacitat i lideratge de l’equip emprenedor (formació, experiència, complementarietat).

Creces XXI

1. Resultats econòmics rellevants, tant els obtinguts fins al moment com els esperats per als propers anys.

2. Model de negoci presentant, creativitat i innovació respecte a processos i productes i potencialitat de creixement en un mercat global.

3. Capacitat i lideratge de l’equip emprenedor (formació, experiència, complementarietat).

Premis

emprendes xxi
creces xxi
Guanyador    ……. 100.000€
2on …………………… 40.000€
3er  …………………… 20.000€
4rt  …………………… 10.000€
5è  ………………………. 5.000€

Més info: Premi emprenedor 2011

Etiquetes: , ,
A %d bloguers els agrada això: