Archive for ‘impostos’

28/05/2013

Certificat d’eficiència energètica per la compravenda i lloguer d’habitatges

A partir de l’1 de juny de 2013 és obligatori posar a disposició de compradors o usuaris dels edificis, una certificació d’eficiència energètica que haurà d’incloure informació objectiva sobre l’eficiència energètica d’un edifici i valors de referència com a requisits mínims d’eficiència energètica, per tal que els propietaris o arrendataris d’edificis o d’una unitat d’aquest, puguin comparar i avaluar la seva eficiència energètica

Els resultats del procediment de certificar energèticament un edifici vénen reflectits en el certificat d’eficiència energètica i en el seu corresponent etiqueta d’eficiència energètica, que mostra el nivell de qualificació energètica de l’edifici en una escala de l’A (major eficiència energètica) a la G (menor eficiència energètica).

El certificat d’eficiència energètica té la següent informació: identificació de l’entitat, indicació del procediment reconegut utilitzat, indicació de la normativa aplicable sobre estalvi i eficiència energètica al moment de la construcció de l’entitat analitzada, descripció de les característiques energètiques de l’entitat, qualificació de l’eficiència energètica de l’entitat expressada mitjançant l’etiqueta energètica, document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims d’eficiència energètica, recomanacions, descripció de proves, comprovacions i inspeccions dutes a terme.

Per a la compra venda i/o lloguer d’habitatges, tant nous com usats, és imprescindible que tinguin la corresponent cèdula d’habitabilitat, el certificat energètic i el certificat d’aptitud de la inspecció tècnica de l’habitatge en vigor.

1.-Qui podrà emetre aquests certificats?
Arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers que tenguin formació i experiència en processos de certificació (una Ordre Ministerial ho desenvoluparà)

2.- En quines operacions jurídiques és exigible la certificació?
En la compravenda i arrendament.

3.- Quan serà exigible el certificat?
A partir d’1 de juny de 2013.

read more »

28/05/2013

Què és l’IVA de Caixa

Les petites empreses i autònoms porten anys esperant una llei que especifiqui que podran pagar el IVA al cobrar una factura i, no com passa ara, quan s’emet, és l’anomenat criteri de caixa en l’IVA que recolleix la Llei d’Emprenedors i que es desenvoluparà en un reglament posterior (sortirà a finals d’any) i serà allà on es coneixerà la lletra petita.

Les Pimes i els autònoms hauran de valorar els pros i els contres-que del nou règim abans d’optar-hi, és un canvi voluntari.

Coses positives: el pagar el IVA amb el criteri de caixa implica que les empreses ja no hauran d’ingressar a Hisenda un tribut que no han cobrat. Això millora la tresoreria i el finançament. Malgrat que tampoc poden deduir l’impost fins que no hagin pagat una factura. Aquesta és la part dolenta i menys publicitada. I el problema sorgirà en operacions entre dues empreses i, sobretot, quan una d’elles sigui una pime i l’altra una gran empresa, que no pot aplicar el IVA de caixa.

Quina és la dificultat? Si una gran societat té com a proveïdor a una pime inclosa en el règim del IVA de caixa, no podrà deduir-se l’impost fins que pagui la factura. Això ja suposa un handicap. A més, les grans empreses tenen tota la seva gestió fiscal informatizada i relacionar comercialment amb una pime que aplica l’IVA de caixa obligaria a adquirir un nou programari. Davant d’aquesta disjuntiva, les pimes temen que moltes d’elles rebutgin aprofitar el canvi legislatiu davant el risc de perdre com a clients les grans empreses, que probablement preferiran operar amb companyies que apliquin el sistema tradicional.

D’altra banda, l’Agència Tributària ja adverteix que inclourà salvaguardes en el reglament per evitar que el nou règim derivi en un frau fiscal. El més probable és que les pimes que s’acullin al criteri de caixa hagin de declarar trimestralment els anomenats llibres registre d’IVA, és a dir, el llistat complet de totes les factures que una empresa rep i emet. Suposa un increment burocràtic important.

La decisió d’aplicar el IVA de caixa,  es començarà a aplicar el 2014,  resulta molt important ja que una empresa no pot renunciar al nou règim fins passat un termini determinat, que poden ser de dos anys. Per això, és urgent conèixer el contingut del reglament.  Tot i això no es publicarà fins a finals d’any.

A nivell d’autònoms, com afecta

  • Comptabilitat formal per a autònomsJa que els criteris de meritació i deducibilidad de l’IVA es traslladen al moment del cobrament i pagament, els autònoms hauran de començar a portar registre comptable dels cobraments i pagaments que realitzen. Per tant, l’aplicació de pla general comptable serà obligatori i això és una càrrega burocràtica important i que introdueix més hores de treball i gestió.
    Per poder justificar quan ingressem l’IVA, necessitem controlar perfectament en quin moment es paga i en quin moment es cobra.
  • La neutralitat en l’IVA de caixaNomés es basa en fluxos de descompte de tresoreria. Això sembla una mica més complicat, però qualsevol que tingui una comptabilitat a mà, pot comprovar com el moviment de tresoreria i el moviment de la meritació segueix una corba gairebé idèntica en qualsevol balanç.

Fins ara, només s’ha parlat d’aplicar el criteri de caixa a efectes de la liquidació de l’IVA però quan es meritarà un ingrés i una despesa amb el criteri de caixa? Actualment, l’ingrés es computa en el moment d’emissió de la factura de manera independent al flux de cobraments i pagaments i tot apunta que el sistema seguirà sent el mateix pel que el registre comptable d’operacions, es complica una miqueta més.

En aquesta línia, ens veurem obligats a portar llibre d’ingressos i despeses en funció del període de la meritació i la imputació de doble compte en l’IVA vinculada amb tresoreria als efectes de meritació o deducció de l’IVA en funció del cobrament i pagament.

El problema de fons que hi haurà és com se li explica  a l’autònom del carrer, el qual es dedica a vendre, que necessita professionalitzar bastant la seva gestió, que la càrrega burocràtica serà molt superior, que el control financer per a autònoms serà obligatori a partir d’ara (que no ho és) i que no tot val per deduir l’IVA o per calcular aquest criteri de caixa amb beneficis en tresoreria.

Via: Cinco días i Blog Salmón

30/11/2012

Vídeo: La protecció per cessament d’activitat d’un autònom

Infoautónomos TV t’ofereix uns vídeos que simplifiquen l’embolic terminològic que sempre acompanya els tràmits administratius, entendràs de forma senzilla i propera com realitzar tots aquests tràmits amb la Seguretat Social.

Avui, com funciona la protecció per cessament d’activitat.

Via: Infoautonomos

29/11/2012

Guia del nou IVA per a pimes

Via: Con tu negocio

Etiquetes: ,
23/11/2012

Video: Com es càlcula la quota d’autònoms

Infoautónomos TV t’ofereix uns vídeos que simplifiquen l’embolic terminològic que sempre acompanya els tràmits administratius, podràs comprendre de forma senzilla i propera com realitzar tots aquests tràmits amb la Seguretat Social.

Avui, com calcular la  quota  d’autònom

Via: Infoautonomos

20/11/2012

Què passa si no presentes l’alta censal a hisenda. Els models 036 o 037

Els models 036 i 037 són declaracions tributàries de caràcter censal, és a dir el lloc on informem de les nostres obligacions fiscals, són obligatoris des del moment que hem de presentar autoliquidacions d’IVA (model 303), IRPF (Models 111, 115, etc.), pagaments fraccionats (Models 130 i 131), Impost sobre Societats (Model 200), i altres.

Si durant un temps …

.. estem sense activitat  hem de notificar la baixa d’aquesta obligació mitjançant els mateixos  models 036 o 037.

Què passa si no presentes un 036 o el 037 ?

 

Doncs multa, però quin tipus de sanció

read more »

16/11/2012

Vídeo: alta i baixa al règim d’autònoms

Infoautónomos TV t’ofereix uns vídeos que simplifiquen l’embolic terminològic que sempre acompanya els tràmits administratius, podràs entendre de forma senzilla com realitzar tots aquests tràmits amb la Seguretat Social.

Avui;  Alta i Baixa al règim d’autònoms

Via: Infoautonomos

26/10/2012

Has de canviar la base de cotització de la teva quota d’autònoms?

El dimecres 31 d’octubre s’acaba el termini per al canvi voluntari de la base de cotització dels autònoms.  Pel 2013 la base mínima prevista és de 858,60 € al mes i la màxima serà de 3.425,70 €.

Si ets un treballador autònom que l’1 de gener de 2013 tens menys de 47 anys podràs triar la base entre els límits mínim i màxim. Si per contra ets més gran de 47 anys podràs fer-ho igualment però només si el mes de desembre de 2012 ha cotitzat per 1.870,50 € o més, o bé es doni d’alta al mateix 2013. Si no arribes a complir això, no podria triar una base superior a 1.880,50 €. Hi ha una única excepció en el cas del cònjuge supervivent.
D’altra banda, si el 2013 tens 49 anys o més només podràs cotitzar entre les quanties de 925,80 € i 1888,80 € al mes. Igualment existeix aquí l’excepció del supervivent del titular que s’hagi donat d’alta amb 45 o més anys, que podrà cotitzar entre 858,60 € i 1888,80 €.
Si abans de complir els 50 anys has cotitzat per cinc o més anys i la darrera base acreditada era inferior a 1870,50 € tindrà també la mateixa opció de cotitzar entre 858,60 i 1888,80 €. Si ha estat superior, cotitzaràs per la resultant d’incrementar l’última base acreditada en un 1% o fins a la de 1888,80 € si amb l’increment no arribes aquesta quantia.
Aquest canvi, si bé serà efectiu a partir de 2013, no vol dir que obligatòriament duri un any sencer, sinó que es pot tornar a canviar ja que posteriorment es podrà fer també mitjançant sol·licitud a la Seguretat Social abans de l’1 de maig perquè tingui efectes des l’1 de juliol següent.

Si has de fer aquests canvis, necessites aquest model

Via: e-autonomos

A %d bloguers els agrada això: