Archive for Juny 2nd, 2011

02/06/2011

Ajuts 2011 d’Acc10

ACC1Ó és l’agència de suport per a la competitivitat de l’empresa catalana experta en innovació i internacionalització, adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Ajuts a la Internacionalització

Us oferim un conjunt de recursos que us ajudaran a afrontar totes les fases de l’activitat internacional: iniciació, expansió i consolidació.

Ajuts a la Innovació

Impulsem la innovació a l’empresa, la realització de projectes d’R+D i el creixement de les empreses de base tecnològica.

Ajuts Gestió i Estratègia empresarial

Fomentem la reflexió sobre el model de negoci i oferim serveis enfocats al creixement empresarial mitjançant la millora de la gestió i el canvi estratègic.

Beques

Pendent publicació. Subscriviu-vos al butlletí ACC1Ó Informaper tal de rebre una alerta.
Via: Acc10
02/06/2011

Un autònom com ha de presentar una baixa per incapacitat temporal

Un cop coneguem les característiques de la baixa per incapacitat temporal, anem a analitzar com es presenta. Internet és la via més ràpida i senzilla.

Baixa per incapacitat temporal

Per tenir dret al subsidi per incapacitat temporal (IT) cal tenir cobert un període de cotització de:

 • 180 dies dins dels 5 anys immediatament anteriors al fet causant, en cas de malaltia comuna.
 • No s’exigeix ​​període previ de cotització en cas d’accident, sigui o no de treball, i de malaltia professional.

L’INSS ens comença a pagar la prestació:

 • En cas de malaltia comuna o accident no laboral, des del quart dia de la data de baixa en el treball.
 • En cas d’accident de treball o malaltia professional, des del dia següent al de la baixa. El mateix dia de la baixa serà abonat íntegrament per l’empresari.

Durada del subsidi

 • En cas d’accident o malaltia, 365 dies prorrogables per altres 180 dies quan hi hagi possibilitat de curació.
 • En cas de períodes d’observació per malaltia professional, 6 mesos prorrogables per altres 6 quan es consideri necessari per a l’estudi i diagnòstic de la malaltia
 1. En primer lloc hem de saber si estem adscrits a la Seguretat Social o una mútua d’AT i EP. Si és la mútua la que ens cobreix la incapacitat temporal per contingències comunes (obligatòria per als autònoms que es van donar d’alta des de l’any 2.007), aquesta sol tenir els seus propis formularis, t’ho descarregues des de la seva pàgina.
 2. També ho accepta la Seguretat Social. Selecciones l’apartat Treballadors: Prestacions / Pensions de treballadors. Et portarà a una altra pàgina on fas clic a incapacitat temporal, després et donarà a triar entre règim general, o règims especials. Selecciones segons la teva situació. La més freqüent és Règim General.
  A continuació, clic a Sol·licituds, et portarà a una altra pàgina on selecciones Formulari de Sol·licitud. Aquí apareixen tots els formularis que necessitarem.
 3. La omples introduint les teves dades segons et van demanant amb l’ajuda de les instruccions que porta el mateix formulari. Molt important assenyala amb una X si la baixa és per malaltia comuna, accident laboral, malaltia professional o accident no laboral, i la data de la baixa.
  En el punt 3,assenyales règim especial autònoms.Molt important: posar al final de la sol licitud i en l’espai destinat a això el número de compte on vulguem rebre la prestació. Imprimim dues còpies.
 4. A continuació, descarreguees el document “Declaració de situació de l’activitat – compte propi o autònoms”. Si l’autònom té establiment comercial, cal deixar clar en la sol·licitud si tanca o si es queda una altra persona encarregada (familiar o empleat). Només et queda un document: “IRPF – Comunicació de dades”. Omplir les dades i marcar amb una X la situació familiar.
  Imprimeix dues còpies de tots els formularis necessaris per a la tramitació de la baixa laboral d’un autònom.
  Els presentes a la Direcció Provincial de la Seguretat Social més propera si pertanyem a la Seguretat Social, o en la Mútua en la qual estiguis inscrits juntament amb els següents documents:

  • DNI o NIE / passaport (en cas d’estrangers). Original i fotocòpia.
  • Justificants de pagament de quotes d’autònoms dels dos últims mesos. Original i fotocòpia.
  • Part de baixa expedit pel nostre metge de capçalera i primer part de confirmació (que ens el lliuraran quan passi una setmana des de la baixa). Original i Fotocòpia.

  Via: Sanper

%d bloggers like this: