Archive for Juliol, 2010

30/07/2010

Retalls de n-giny (núm. 2)

Etiquetes: ,
30/07/2010

Premis Europeus de l’Empresa 2011

La Comissió Europea convoca els Premis Europeus de l’Empresa 2011. Poden participar-hi les autoritats nacionals, regionals o locals i les associacions público-privades de tots els Estats membres, inclosos Noruega, Sèrbia i Turquia.

Tot i que es dóna un èmfasi especial al nivell local i regional, també s’accepten les iniciatives nacionals en dues categories: Promoció de la iniciativa empresarial i Suport a la internacionalització de les empreses.  Els candidats hauran de demostrar com les seves accions han ajudat a créixer a les empreses i fomentat l’economia de la seva regió durant els dos anys previs a l’any del premi.

Els interessats poden optar als Premis en qualsevol de les cinc categories següents:

 • Promoció de la iniciativa empresarial
 • Inversió en formació
 • Millora de l’entorn empresarial
 • Suport a la internacionalització de les empreses
 • Iniciativa empresarial responsable i inclusiva

La competició consta de dues etapes, els participants han de competir primer a nivell nacional. Cada país seleccionarà dos participants i els nominats per a la competició europea abans del 10 de desembre de 2010. Per obtenir més informació sobre la competició i els terminis nacionals: en el nostre cas:

Ministeri d’Indústria
Paseo de la Castellana 160. 11 th Floor
28071 Madrid, Spain
Website: www.ipyme.org
Mr. Rafael Manchon
General Directorate for SME’s policy
Tel: +34 91 349 41 57
E-mail: rmanchon@mityc.es
Fátima Mínguez Llorente
Deputy Director for Business Environment and International Cooperation, General Directorate for SME´s Policy
Tel: +34 91 349 22 48
Fax: +34 91 349 51 41
E-mail: mfminguez@mityc.es

Els interessats poden optar als Premis en qualsevol de les cinc categories següents:

 • Promoció de la iniciativa empresarial
 • Inversió en formació
 • Millora de l’entorn empresarial
 • Suport a la internacionalització de les empreses
 • Iniciativa empresarial responsable i inclusiva

Es seleccionarà els candidats en base als següents criteris:

 • Originalitat i viabilitat
 • El seu impacte en l’economia local
 • Millora de les relacions amb els tercers implicats locals
 • Possibilitat de lliurar el projecte a altres regions d’Europa Es seleccionarà un màxim de dos candidats per país, que passaran al concurs europeu.

Tots els candidats seran convidats a assistir a la cerimònia de lliurament de premis, en què es reconeix als guanyadors per les activitats realitzades i se’ls ofereix l’oportunitat de presentar internacionalment.

Via: Iflash

Etiquetes: ,
30/07/2010

Premis Cre@tic TCM 10a edició: 9.000 euros i un any gratuït d’oficina a la incubadora. Fins al 13 d’octubre 2010

Objectiu

Promoure la iniciativa empresarial dins l’àmbit tecnològic i la innovació i contribuir al desenvolupament socioeconòmic de Mataró, mitjançant el suport econòmic i logístic a nous projectes empresarials.

Adreçat a:
Emprenedors i emprenedores amb una idea de negoci i que vulguin posar-la en marxa.
Empreses constituïdes l’any 2010

Requisits:

Han de ser projectes innovadors i/o tecnològics:

 • Un projecte innovador és aquell que es basa en la introducció o millora significativa d’un producte/servei, d’un procés, d’un nou mètode de comercialització o d’organització i que suposi un avantatge competitiu.
 • Projectes que tinguin com a base del seu model de negoci la tecnologia.
 • Han de tenir per objectiu la creació d’una empresa o, si ja existeix, haver iniciat l’activitat l’any 2010.
 • L’empresa s’ubicarà a la incubadora del TecnoCampus Mataró-Maresme.

Criteris de selecció

 1. Orientació al mercat del projecte, fins a 5 punts
 2. Incorporació d’elements innovadors, millores tecnològiques i grau de definició del producte/servei, fins a 10 punts
 3. Viabilitat tècnica del projecte, fins a 5 punts
 4. Viabilitat econòmica i financera, fins a 5 punts
 5. Efecte emprenedor (creació d’ocupació), fins a 5 punts.
 6. Coneixements tècnics i de gestió de l’equip promotor, fins a 5 punts

Terminis de presentació

El període de presentació de projectes és fins al 13 d’octubre de 2010 a les 13 h a la seu de la Fundació TCM, al carrer de Vallveric, 85, 1a planta, local 3, de Mataró, i a partir d’octubre a l’avinguda d’Ernest Lluch, s/n, del Rengle, 08302 Mataró.

Terminis de justificació

Els guanyadors dels premis hauran d’iniciar l’activitat abans del 31 de desembre de 2010.

Organitza

Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme i l’Ajuntament de Mataró.
Amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, ACC10, l’Associació Gentic, el Programa Innova de la UPC, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i Caixa Laietana. Amb el patrocini de Fusion Pages.

Via: Linkedin

Per demanar més informació envieu un correu a: serveiempresa@tecnocampus.com

30/07/2010

VI Jornades rurals sobre la joventut

On

Cambrils dels Pirineus (Solsonès)

Temàtica

Educació i formació al món rural.

Coordinació rural de Catalunya (CRUC),  realitza la sisena edició de les Jornades rurals sobre la joventut el 31 de juliol a Cambrils dels Pirineus (Solsonès). Enguany es reflexionarà sobre “l’educació i la formació en l’àmbit rural” El projecte nasqué per pal·liar el buit existent d’un espai en l’àmbit rural de reflexionar i debatre aspectes que afecten a joves, dones, col·lectius, entitats, associacions, persones i tècnics de tot Catalunya que viuen al territori.

Les Jornades tenen el següent horari previst:

 • 09:30h: benvinguda i presentació, a càrrec de la vicepresidenta i directora de Coordinació Rural de Catalunya.
 • 10h: ponència a càrrec d’un tècnic del Departament d’Educació i de Joan salvador Minguet del DAR.
 • 10:30h: grups de discussió. Cada grup està format per persones de l’àmbit tècnic, polític, associatiu i persones que treballen pel territori, amb la finalitat de tractar el tema amb l’enfocament més ampli possible.

 • – 13:30h: conclusions de la Jornada.
 • 14h: cloenda a càrrec de:  Albert Solé, president de Coordinació Rural de Catalunya, un Membre del Departament d’Educació, un Membre Departament Agricultura i un Membre de l’Ajuntament d’Odèn.
 • 15h: dinar popular i gratuït al pavelló de Cambrils dels Pirineus.

Finalitzades les Jornades, Coordinació Rural de Catalunya editarà 200 llibres amb les conclusions i que es farà arribar al Departament d’Educació, Secretaria de Joventut de Catalunya, els punts d’informació juvenil de Catalunya, els telecentres de Catalunya, associacions i a tots els participants, entre d’altres, i es podrà consultar a la web
http://www.cruc.info

Inscripcions

28/07/2010

Les condicions sota les quals cobraran l’atur els autònoms

Cotitzar voluntàriament com a autònom desocupat pot no ser una bona idea donada la complicació per equilibrar la despesa addicional i les cobertures. Els requisits per accedir a la prestació són molt rígids i es refereixen a determinats motius econòmics, a causes de força major, pèrdues de llicències administratives, motius de violència exercida sobre la dona i supòsits d’autònoms dependents.

Requisits per accedir a l’atur per a autònoms

 • Motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius determinants de la inviabilitat de continuar l’activitat econòmica o professional. En cas d’establiments oberts al públic, s’exigirà el tancament del mateix durant la percepció de la prestació. Aquests motius s’al·leguen amb alguna de les següents condicions:
 • Unes pèrdues derivades de l’exercici de la seva activitat en un any complet superiors al 40% dels ingressos o superiors al 30% en dos anys consecutius i complets. En cap cas el primer any d’inici de l’activitat computarà a aquests efectes.
 • Execucions judicials pel cobrament de deutes reconegudes pels òrgans judicials que comportin com a mínim el 50% dels ingressos corresponents a l’exercici econòmic de l’activitat del treballador autònom immediatament anterior.
 • La declaració judicial de concurs que impedeixi continuar amb l’activitat, en els termes de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Llei Concursal.
 • Causes de força major que determinin el cessament de l’activitat, com inundacions, incendis o desastres naturals que impedeixin l’exercici empresarial.
 • Pèrdua de la llicència administrativa, sempre que aquesta constitueixi un requisit per a l’exercici de l’activitat econòmica o professional i no vingui motivada per incompliments contractuals o per la comissió d’infraccions, faltes administratives o delictes imputables al autònom sol.licitant.
 • Tancament de l’activitat per motius de violència de gènere, limitant aquest supòsit a treballadores autònomes així com divorci en què el cònjuge presti una relació laboral de caràcter familiar amb el cònjuge en règim d’autònoms.

En el cas d’autònoms dependents, es considerarà que es té dret a la prestació per:

 • Mort, incapacitat laboral o jubilació del client principal, a més de les causes determinades en concurs de creditors.
 • Incompliment contractual o rescissió injustificada de la relació laboral per part del client.

En tota la resta de supòsits, la baixa de l’autònom es considerarà com a baixa voluntària de l’activitat empresarial o professional i s’impedeix l’accés a la prestació econòmica per desocupació, encara que compleixi els requisits de cotització.

Via: Blog Sage Experience

28/07/2010

Publicació: L’agroecologia cap un nou model agrari

Dins del projecte EcoAgroCulturas: Proyecto de fomento de la agricultura ecológica  (2009-2011), han tret aquesta publicació centrada en l’agricultura ecològica.

L’agricultura ecològica està en creixement per la creixent demanda per part dels consumidors, perquè és una activitat respectuosa amb el medi ambient i amb la salut de les persones i per l’oportunitat que suposa per a les petites explotacions agràries. La conversió dels  camps cap a una producció ecològica està afavorint  el manteniment de formes de vida dignes i sostenibles en el medi rural, així com el manteniment de la biodiversitat agrària i ramadera.

28/07/2010

Activitats al pantà de Sant Ponç (Solsonès)

Activitats que poden dur-se a terme aquest estiu a la zona del Solsonès i d’aquesta manera ampliar l’oferta turística del territori.

27/07/2010

Com conèixer la reputació d’un negoci del ram de l’hosteleria

El sector de l’hostaleria depèn molt de les valoracions que fan els usuaris. Aquestes opinions, positives o negatives, les podeu integrar en les nostres estratègies de millora. Amb aquest tipus d’opinions teniu una arma de màxima importància per conèixer l’opinió dels clients i actuar en conseqüència, adequant el vostre producte a les seves necessitats i desitjos.

Una opció és ReviewPro neix d’una startup del país i pot ser que sigui el monitor de reputació més complet d’Europa. Com en la pròpia pàgina assenyalen, amb aquesta eina l’hotel pot monitoritzar de forma fàcil i ràpida totes les webs d’opinions i xarxes de mitjans socials, conèixer la puntuació que els teus hotels tenen a Internet gràcies al rànquing del Global Review Index ™, comparar amb la competència directa, gestionar opinions en múltiples idiomes o desenvolupar el sistema de workflow per assignar tasques de seguiment.

A demés ReviewPro acaba de treure una versió gratuïta que permet desenvolupar moltes de les funcionalitats de la versió de pagament, el que pot ser un primer acostament molt interessant per a molts hotelers. L’avantatge d’aquest tipus de pàgines és que gestionen i processen les dades obtingudes, molt abundants, de manera que l’hotel pot centrar-se en l’estratègia de gestió, més enllà de preocupar-se per la recerca de la dada.

Aquest tipus d’eines són cada vegada més interessants i necessàries per a desenvolupar una gestió adequada de la vostra reputació i de la nostra marca.

Via: Tourism Revolution Blog

A %d bloguers els agrada això: