Archive for febrer 9th, 2009

09/02/2009

Com crear una empresa amb el 60% de l’atur de cop

Si cobres la prestació de l’atur i vols posar en marxa un negoci propi, existeix la possibilitat de rebre un pagament únic per l’import total o parcial de la prestació que encara et resta per rebre.

Qui ho pot demanar:

Autònom sense discapacitat: Persona física o empresari individual (opció que inclou també la possibilitat de constituir altres formes jurídiques com societats mercantils, societats civils privades, comunitats de béns, etc.)

Requisits Bàsics:
– Tenir dret a la prestació contributiva per desocupació (atur)
– No haver fet ús de la capitalització en els 4 anys immediatament anteriors a la sol.licitud
– Tenir pendents de percebre un nombre de mesos de prestació igual o superior a 3.

Tipus d’ajut:

1- Autònom persona física, Societat Civil Privada o Comunitat de Bens.
El treballador pot sol·licitar fins a un màxim del 60% de la seva prestació d’atur per tal de poder finançar la inversió inicial (maquinària, vehicle, equips informàtics, mobiliari d’oficina, eines, compra d’un local, obres de reforma, instal·lacions, etc.), inclòs l’import de les càrregues tributàries, que haurà de justificar documentalment amb pressupostos en el dia del tràmit de sol·licitud i posteriorment amb factures i rebuts un cop hagi percebut aquesta quantitat.
La resta de la seva prestació d’atur li servirà per a poder subvencionar mensualment el 100% de la seva cotització del RETA.
2.- En el cas que es pretengui la creació o incorporació a una S.L. o S. A , o en el cas que el treballador no necessiti inversions inicials o no les pugui justificar, existeix la possibilitat de destinar tota la prestació d’atur per a poder subvencionar mensualment la cotització a la Seguretat Social, sempre que no hi hagi vincle contractual prèvi superior a 24 mesos. Es requereix una breu memòria empresarial. L’ inici de la capitalització serà el dia següent de la resolució de conformitat de l’INEM.

Enllaç: BOE,

09/02/2009

10a edició dels premis a les Millors Iniciatives Empresarials de la Diputació de Barcelona

Els premis es divideixen en 6 categories:
– Premi a la Millor Iniciativa Empresarial
– Premi a la Millor Iniciativa Empresarial Promoguda per Dones
– Premi a la Millor Iniciativa Empresarial amb Microcrèdit
– Premi a la Iniciativa Empresarial més Innovadora

– Premi a la Iniciativa Empresarial amb major Responsabilitat Social Empresarial

– Premi a la Iniciativa Empresarial per la seva Internacionalització

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 11 de març de 2009.

Enllaç: DIBA

09/02/2009

Innovació Social: Rural Living Lab a Abla

A finals de 2007 va sorgir la idea de crear un Living Lab a Abla (Almeria), arran del projecte de la Unitat de Gestió Clínica Rio Nacimiento, encapçalat pel seu director, Fran Peralta, de desenvolupar un sistema de suport innovador per les cuidadores de persones grans i amb discapacitats en l’àmbit familiar.

A la població d’Abla, com en molts altres espais rurals, la població està disseminada en el territori i és difícil una atenció sanitària eficaç. A la vegada, l’experiència dels seus ciutadans en l’ús participatiu d’internet va fer fàcil organitzar una nova forma de millorar la qualitat de vida de les persones allunyades dels centres de salut.

En aquests moments està en marxa, tant en Abla com en la resta de la comarca Rio Nacimiento, el projecte Cuidadoras, on les persones que tenen cura dels seus familiars estan aprenent l’ús de les noves tecnologies per facilitar el seu treball, alhora que s’adapten aquestes eines a les necessitats socials.

Hem insertat un video explicant el projecte

Vodpod videos no longer available.
%d bloggers like this: