Posts tagged ‘ramaderia’

03/03/2009

Jornada Guardabosc: “La ramaderia al servei del desenvolupament rural, la biodiversitat i el paisatge”

El dimecres 25 de març es presenta la iniciativa Guardabosc, a l’auditori de la Pedrera a Barcelona. Organitzat per la Fundació del Món Rural i l’Àrea Territori i Paisatge de l’Obra Social de Caixa Catalunya

La Iniciativa Guardabosc és un projecte demostratiu iniciat a partir d’una experiència de l’Associació Ecoparatges per tal de fomentar l’ús de la ramaderia extensiva per a la gestió del territori, la diversificació de l’economia del sector agroramader, la prevenció d’incendis i el manteniment de races autòctones.

L’objectiu de la jornada és fer pedagogia sobre el valor de la pastura de sotabosc com a eina de gestió forestal i impulsar noves estratègies de desenvolupament rural que facilitin la rendibilitat i el reconeixement d’aquesta activitat econòmica. Per tot això, la jornada comptarà amb les intervencions d’algunes de les experiències més representatives i especialitzades en la relació entre ramaderia extensiva i gestió forestal a Catalunya. S’ha de fer possible obrir noves expectatives per una política forestal i agrària que propiciï el retorn dels animals de pastura a l’espai forestal i els consideri com una bona eina per a la seva gestió.

Via: Fmr / Cartell Programa


25/02/2009

Jornada “Tecnologies aplicades al cicle de l’aigua en el sector ramader”

El divendres 27 de febrer a Sant Bartomeu del Grau, té lloc una Jornada professional dedicada a les “Tecnologies aplicades al cicle de l’aigua en el sector ramader”.

Es tractarà des de la optimitació de recursos hídrics en explotacions ramaderes fins a noves tecnologies aplicades al benestar animal, passant per l’estudi hidrogeològic i multi isotòpic del Lluçanès, els costos associats a la gestió de l’aigua i güifi.net en l’optimització de l’aigua, entre d’altres aspectes relacionats amb l’aigua en la ramaderia.

La jornada és gratuïta, amb possibilitat de reservar el dinar.

Enllaç: SBG / Programa_jornada /

%d bloggers like this: