Archive for febrer 18th, 2009

18/02/2009

Subvencions de la Diputació de Lleida als ens locals

La Diputació de Lleida, a través del Patronat de Promoció Econòmica, atorgarà 400.000€ en subvencions per totes aquelles iniciatives i actuacions que redundin en el desenvolupament econòmic i social del territori de les comarques de Lleida.

Els beneficiaris d’aquestes subvencions poden ser els ens locals de les comarques de Lleida i els seus organismes autònoms, les entitats, corporacions i institucions de dret públic o privat i les empreses socials i individuals l’activitat de les quals es desenvolupi total o parcialment a terres lleidatanes.

Hi haurà dues convocatòries durant l’any. La primera  al mes de març i la segona al mes de juny, repartint-se les quantitats atorgades en cada convocatòria amb 320.000€ i 80.000€, respectivament.

Via: Patronat de Promoció Econòmica

18/02/2009

Ocupacions que no troben personal

Tot i la crisi hi ha feines que no troben els treballadors necessaris per ser cobertes, tal i com ve publicat en Catalunya: Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura. 1Tr Trimestre 2009 en el SOC (Servei d’ocupació de Catalunya).

El govern autoritza a les empreses la contractació en origen de persones estrangeres perquè vingui a realitzar aquestes feines. El llistat d’aquestes feines és el següent:

1.  metge/essa, en general

2.  tècnic/a en prevenció i control de plagues

3.  protètic/a dental

4.  auxiliar d’òptica

5.  tècnic/a de suport en auditoria i/o operacions financeres

6.  tècnic/a en estadística

7.  empleat/ada de serveis funeraris, en general

8.  empleat/ada de centre d’esbarjo

9.  instal·lador/a electricista industrial

10. muntador/a-instal·lador/a d’ascensors

11. muntador/a-instal·lador/a d’aparells d’elevació, excepte construcció

12. operador/a de planta de tractament de residus sòlids urbans

13. operador/a de manteniment en plantes de captació d’aigua

14. operador/a de planta de tractament i depuració d’aigua, en general

15. operador/a de sistemes de distribució de gas

16. operador/a torner/a-fresador/a (fabricació)

17. operador/a de torn amb control numèric (metalls)

18. operador/a de màquina fresadora (metalls)

19. operador/a de màquina fresadora amb control numèric (metalls)

20. operador/a de màquina emmotlladora (metalls)

21. operador/a de màquina rectificadora (metalls)

22. operador/a de màquina oxitalladora (metalls)

23. operador/a de manteniment de màquines eina per treballar metalls, en general

24. operador/a de màquina ensacadora-envasadora de cereals i pinsos compostos

25. operador/a de màquines per elaborar caves

Via: Invercat

Etiquetes: , ,
18/02/2009

Facturació online per autònoms i petites empreses

El software és diu Endeve, i està adreçat a les empreses més petites i els autònoms, professionals que no necessiten de sistemes de gestió integrals i busquen solucions més bàsiques.  Està centrat en l’emissió de factures i la gestió de clients, i depenent del pla té més opcions.

  • Emissió de factures: no té un limit mensual,  la informació que podem introduir es divideix en tres blocs, dades generals, conceptes i pagaments. Des de la mateixa pantalla podem enviar-la  (en format PDF), modificar-la o gestionar els pagaments relacionats amb ella. Podem fins i tot signar digitalment les factures que emeten.
  • Contactes: podem mantenir una base de dades de tots els nostres clients (i proveïdors), i importar o exportar des de o cap a altres aplicacions, com Microsoft Outlook.
  • Despeses: només  disponible en el pla de pagament, i ens permetrà gestionar els pagaments que la nostra empresa hagi de fer per tal d’obtenir un balanç entre ingressos i despeses.
  • Pressupostos i Contractes: mitjançant aquestes dues utilitats podem, per una banda, emetre pressupostos o factures proforma per als nostres clients i, per altra, per aquells professionals que necessiten facturar periòdicament hi ha la possibilitat de donar d’alta contractes, que ens permetran generar automàticament les factures corresponents.

Via: Tecnología y Pyme

Enllaç: Endeve

%d bloggers like this: