Posts tagged ‘prestacions socials’

17/01/2013

Treballar en negre i cobrar l’atur pot sancionar-se amb presó

Des d’avui 17 de gener és més arriscat fer frau a la Seguretat Socia,  amb la darrera reforma del Codi Penal, els que es troben oficialment en situació d’atur cobrant el subsidi estatal i, d’altra banda, obtinguin ingressos no declarats derivats d’activitats professionals poden ser sancionats fins i tot amb pena de presó.
D’aquesta manera, el nou apartat 307 del Codi Penal, perseguirà de forma activa a aquells que alimenten aquesta economia submergida i que, alhora, reben la prestació per desocupació o qualsevol altre tipus de pensió per part de la Seguretat Social.
Les sancions establertes per la nova normativa van dels 6 mesos als 3 anys de presó. Tanmateix, i segons cita el text, “en els casos que no tinguin especial gravetat”, i tenint en compte les circumstàncies personals de l’autor del delicte i dels mitjans emprats, la sanció quedarà en l’obligació d’abonar fins a sis vegades la quantitat defraudada.

read more »

27/11/2012

Guia altres subsidis d’atur: expresos, emigrants retornats i altres…

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ha publicat una sèrie de guies informatives. La d’avui està adreçada a les persones que han estat a la presó o en un centre d’internament de menors, han treballat fora de la UE o us han retirat una pensió d’incapacitat.

Si vols la guia en un altre idioma

19/10/2012

Guia del subsidi d’atur per pèrdua de la feina

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ha publicat una sèrie de guies informatives. La d’avui està adreçada a les persones que hagin perdut la feina de manera involuntària i hagin cotitzat entre 180 i 359 dies, o entre 90 i 179 dies i teniu responsabilitats familiars.

Si vols la guia en un altre idioma

Via: Sepe

05/10/2012

Guia per rebre la prestació contributiva

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ha publicat una sèrie de guies informatives. La d’avui està adreçada a les persones que hagin perdut la feina de manera involuntària i hagin cotitzat per atur 360 dies o més.

Si vols la guia en un altre idioma

Via: Sepe

27/02/2012

Com funciona la prestació per maternitat per autònoms

Per poder optar a la prestació per maternitat has de complir una sèrie de requisits bàsics, com estar afiliada a la Seguretat Social i estar al corrent de les quotes d’autònom. En funció de l’edat, hauràs d’acreditar un període mínim de cotització.

  • Per a menors de 21 anys no es demana un mínim.
  • Si tens entre 21 i 26 anys hauràs de demostrar 90 dies cotitzats en els 7 anys anteriors al part o l’inici del descans que triïs. Si no pots acreditar-ho, hauràs d’haver cotitzat 180 dies de la teva vida laboral.
  • Les més grans de 26 anys hauran d’haver cotitzat 180 dies en el mateix període de temps o demostrar fins a 360 dies cotitzats en la seva vida laboral.

Quines són les prestacions

1) Subsidi durant 16 setmanes ininterrompudes. Aquest és el període màxim, a comptar des del dia del part o des del dia en que decideixis descansar. En qualsevol cas, has de saber que tens 15 dies de termini per notificar-ho. Si vols, també podràs transferir fins a 10 setmanes de descans a l’altre progenitor, encara que les sis setmanes posteriors al part seran obligatòriament per a la mare.

read more »

05/08/2011

Nova prestació social; Baixa laboral per curar els fills malalts greus

Nova prestació social per als pares o tutors que hagin de cuidar els seus fills o nens que estiguin malalts greument, amb això se’ls reconeix mitjançant la nova prestació econòmica per baixa laboral per cuidar a nens amb malaltia greu.

Aquest és un subsidi diari, serà el 100% de la base reguladora de la prestació per incapacitat temporal o baixa laboral. La base per al seu càlcul serà el percentatge en què es veu reduïda la jornada laboral, que serà un mínim del 50%. La prestació s’acaba al finalitzar la malaltia, quan ja no sigui necessari la seva cura o en tot cas quan compleixi 18 anys.

Hi poden accedir els progenitors biològics, adoptants i acollidors que no poden complir amb la seva jornada laboral fins al 50% per tenir cura del seu fill o menor a càrrec, a més hauran de treballar tots dos, i un d’ells pot treballar en jornada reduïda.

Hi ha disponible una extensa llista de 108 malalties greus que seran la base per poder atorgar aquesta prestació per cura i malaltia. Les sol·licituds estan disponibles ingressant a la web de la Seguretat Social.

Requisits

 Estar afiliat i d’alta en algun dels règim del sistema de la Seguretat Social i tenir cobert el període de cotització mínim.

Via: gestión pyme

05/05/2011

Simulador de cotitzacions i prestacions per als treballadors autònoms

Descobreix com calcular les teus quotes i prestacions en 3 senzills passos. El portal www.paroparaautonomos.com vol explicar la nova Llei 32/2010, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

En aquest videotutorial ho expliquen

Vodpod videos no longer available.
23/02/2011

Com funciona l’atur dels autònoms

L’estiu passat  es va publicar la Llei 32/2010 que regula la protecció per cessament d’activitat dels autònoms, la qual cosa comunament denominem atur.

Requisits

Per tenir dret a la prestació és necessari en primer lloc que cotitzis i tinguis coberta la protecció per Accidents de Treball i Malalties Professionals.  (Ara són prop de 540.000 autònoms els que ja ho fan a Espanya).

Serà necessari justificar la mala marxa del teu negoci, fet que t’obligarà a demostrar unes pèrdues del 30% en un any respecte als teus ingressos previs, o el 20% de pèrdues durant dos anys consecutius. ( Més informació )

Base i Tipus de Cotització

La base de cotització per determinar la teva prestació es correspon amb la base de cotització del Règim Especial dels Treballadors Autònoms per la qual cotitzes mensualment.

El tipus de cotització que t’aplicaran, en concepte de protecció per cessament d’activitat, serà de l’1,8%, ampliable al 2,2% a partir del segon any. Aquesta quota la pagaràs conjuntament amb la quota del Règim Especial dels Treballadors Autònoms.

Durada de la prestació econòmica

El nombre de mesos als quals tindràs dret a cobrar la prestació dependrà del període que hagis cotitzat.

És important que sàpigues que has d’haver cotitzat de forma continuada els dotze mesos immediatament anteriors al cessament de la teva activitat per tenir dret al cobrament.

Resum entre els períodes de cotització i la durada de la prestació:

Període de cotització (mesos) Duració de la prestació
De 12 a 17 Dos mesos
De 18 a 23 Tres mesos
De 24 a 29 Quatre mesos
De 30 a 35 Cinc mesos
De 36 a 42 Sis mesos
De 43 a 47 Vuit mesos
De 48 en endavant Dotze mesos

Existeixen variacions en el cas de treballadors autònoms entre 60 i 64 anys:

Període de cotització (mesos) Duració de la prestació
De 12 a 17 Dos mesos
De 18  23 Quatre mesos
De 24 a 29 Sis mesos
De 30 a 35 Vuit mesos
De 36 a42 Deu mesos
De 43 en endavant Dotze mesos

Quantia de la prestació

La quantia de la prestació serà el 70% de la teva base reguladora. La base reguladora de la prestació econòmica serà la mitjana de les bases per les quals hagis estat cotitzant durant els dotze mesos immediatament anteriors al cessament de la teva activitat. Si per exemple has estat cotitzant per la base mínima (841,80 € en 2010), la prestació ascendirà a 589,26 €.

Prestacions especials

La Llei finalment aprovada inclou dos aspectes molt interessants que queden pendents de la seva regulació definitiva a través de reglaments específics:

  • Una prestació no contributiva de 425 € per a autònoms en atur des de l’1 de gener de 2009. S’estima que a Espanya hi ha aproximadament 26.000 autònoms en aquesta situació. Finalment el setembre de 2010 aquesta prestació ha estat desestimada.
  • Sistema pel qual es puguin capitalitzar les prestacions per posar en marxa un nou negoci.

Segons el web de la seguretat social, el tipus de cotització per cessament d’activitat és únic i del 2,2%. 

També és obligatori cotitzar per accidents de treball si vols cotitzar per cessament d’activitat.


Via: Infoautonomos

%d bloggers like this: