Posts tagged ‘pla d’empresa’

07/06/2013

Taller per elaborar el teu pla d’empresa

Si vols crear la teva empresa el CEI del Solsonès t’ofereix gratuïtament un taller de 9 hores per ajudar-te a elaborar el pla d’empresa.

Descripció: El dies 11, 13 i 18 de juny es farà un taller per l’elaboració del pla d’empresa.
Horari: De les 11 a les 2 del migdia
Inscripcions: telecentre@ctfc.es

Via: CEI del Solsonès

Etiquetes:
15/01/2013

Infografia sobre l’anàlisi PEST

Es tracta d’una eina estratègica útil per comprendre els cicles d’un mercat, la posició d’una empresa, o la direcció operativa. L’anàlisi PEST identifica els factors de l’entorn general que afectaran a les empreses. Aquesta anàlisi es realitza abans de dur a terme l’anàlisi DAFO en el marc de la planificació estratègica.

El terme prové de les sigles angleses per “Polític, Econòmic, Social i Tecnològic”.

Via: Tics y formación

12/09/2011

Com i perquè fer un pla d’empresa

Atractiu i entenedor vídeo que t’explica tot el procés per realitzar un pla d’empresa, en vint minuts l’Andrew Funk i el Lluís Rodríguez expliquen clarament l’estructura d’un pla de negocis.

Via: Crealia

Etiquetes: ,
30/08/2011

Com puc saber si la meva empresa serà rendible?

La manera formal de saber si un negoci és o no rendible, és fer un pla d’empresa o pla de negoci que fa que, entre altres coses, ens permet conèixer si els beneficis futurs de l’empresa seran més gran que les despeses futures.

Nogensmenys, abans d’invertir temps i diners per desenvolupar un pla de negoci, és possible fer un estudi ràpid que permet tenir una idea de la viabilitat de la nostra idea de negocis

Per fer-ho ràpidament hi ha una sèrie de preguntes:

Hi ha prou demanda?

La primera manera de saber si el nostre negoci és o no rendible es pregunta si hi ha demanda suficient pels productes o serveis que oferim, en altres paraules, preguntant-se si hi ha prou consumidors disposats a comprar-los o utilitzar-los.

Una manera de saber això podria consisteixen en visitar els llocs on es venen productes similars als nostre o similars i observar quina és la tendència dels productes per satisfer totes les necessitats, gustos i preferències dels consumidors

Anem cap a un mercat cada vegada més gran?

Per esbrinar si el nostre negoci podria ser rendible no és suficient per determinar si avui en dia hi ha prou demanda, sinó que també hem de preguntar-nos si la demanda s’incrementarà amb el temps, és a dir, si el mercat té l’oportunitat de creixement.

Una manera de determinar-ho és analitzant les tendències del mercat, per exemple, el creixement de tendència del nostre públic objectiu, o la tendència de consum per al tipus de producte o servei que anem a ofertar.

Hi ha possibilitats de creixement?

La nostra empresa ha estat rendible en la mesura que tenim un bon potencial de creixement. Per a determinar això hem pogut analitzar les nostres possibilitats d’obertura de noves filials, la nostra capacitat d’entrar en els mercats estrangers, la nostra capacitat per aventurar-nos en altres àrees de negoci, etc.

Hi ha molta competència?

Si hi ha molta competència per al producte que venem, i és competitiu, serà difícil que el nostre producte pugui trencar amb èxit en el mercat, llevat que es tracti d’un producte de molt alta qualitat i que tingui una bona diferenciació.

El nostre producte és de qualitat?

La rendibilitat futur del nostre negoci pot dependre de la qualitat que tingui el nostre producte; Si el nostre producte és de bona qualitat, o és lleugerament inferior a la competència serà molt difícil que la nostra empresa sigui rendible.

Comptar amb un producte de bona qualitat pot significar haver de fer un producte amb materials de primera qualitat, amb un disseny atractiu, equipat amb una bona presentació,  per satisfer les necessitats, gustos i preferències.

Ets diferent?

Finalment, si la nostra empresa o producte no té una diferenciació, alguna cosa nova o innovadora que ens diferencia, serà molt difícil que el nostre negoci es pot convertir en rendible. Una bona manera de diferenciar-se podrà proporcionar un excel·lent servei al client.

Via: Barcelona Activa

Etiquetes: ,
18/07/2011

300 plans de negoci per editar-los en línia i adaptar-los al teu projecte

L’Oficina Virtual d’Ocupació de la Junta d’Andalusia ha posat a disposició dels emprenedors una gran recopilació d’oportunitats de negoci, amb la finalitat de proporcionar informació detallada de diferents negocis perquè l’emprenedor analitzi i seleccioneu el projecte que vol crear.

Has de tenir en compte que els plans s’han elaborat en funció de la informació de províncies andaluses, si et registres pots canviar part de la informació.

De cada pla de negocis trobaràs la següent informació informació:

 • Descripció
 • Anàlisi del Mercat
 • Línies Estratègiques
 • Pla Comercial
 • Organització i Recursos Humans
 • Pla d’Inversió
 • Marges i Estructura de Costos
 •  Finançament
 • Anàlisi Econòmica i Financer.

Els plans estan organitzats en 9 categories diferents:

 • Alimentació: Inclou negocis l’activitat principal és la venda de productes d’alimentació, com ara carnisseria, peixateria, etc.
 • Hostaleria / Restauració: Són negocis destinats a oferir serveis d’elaboració i venda de menjar per consumir-lo en el mateix local, així com aquells que subministren el menjar a domicili o qualsevol altre lloc on es demani.
 • Temps lliure / Turisme: Comprèn aquells negocis que neixen com a resposta a les necessitats de diversió i d’ocupació del temps lliure. Dins d’aquesta categoria trobaràs des d’un gimnàs fins a l’organització d’activitats i esdeveniments.
 • Comerç – Confecció i Calçat: Són comerços dedicats a la venda al detall de peces de vestir, cada un d’ells especialitzat en un determinat tipus de confecció (dona, home, talles grans, etc.), I calçat.
 • Comerç – Diversos Minoristes: En aquesta categoria es troben negocis dedicats a la venda minorista de diferents productes com poden ser: merceria, comerç d’articles esportius, joguines, etc.
 • Tallers i Serveis de Reparació: Són negocis l’activitat és la de producció de productes diversos (per exemple, taller de confecció tèxtil o taller de fusteria metàl·lica) així com negocis dedicats a la reparació (reparació de vehicles, reparació de calçat, etc.) .
 • Serveis a la Comunitat / Gent Gran / Ensenyament Privat: Engloba una sèrie de serveis per a la millora de la vida diària, relacionats amb la gent gran, cura de nens i malalts, centres d’ensenyament …
 • Serveis: S’inclou aquí una sèrie de negocis de diversa classe l’activitat es basa en la prestació d’un servei, com ara sec, saló de bellesa, autoescola, etc.
 • Medi Ambient: Es tracta de negocis que es dediquen a oferir un producte o servei relacionat amb el medi ambient com poden ser els productes ecològics, la instal·lació de plaques solars, etc.

Via: Negocios y enprendimiento

Etiquetes: ,
18/05/2011

Guia per la creació d’empreses biotecnològiques

La Comunitat de Múrcia ha publicat una guia per a la creació d’empreses biotecnològiques al seu territori. Aquesta  publicació destinada a ‘bio-emprenedors’ que volen promoure la creació i consolidació d’iniciatives empresarials en el sector ‘bio’.

Aquesta publicació aporta la normativa per a la creació de bioempreses i altres referències sobre la legislació que regeix aquesta tipologia de pimes. A més, s’ofereix una radiografia de l’empresa biotecnològica murciana, exemples de casos d’èxit a Espanya, informació sobre eines de finançament, identificació de clients, propietat industrial i intel·lectual i una relació d’entitats col laboradores en aquest projecte.

Via: Info

05/05/2011

Premis per emprenedors de la fundació everis

La fundació Everis ha decidit convocar un premi que fomenti l’aparició de nous emprenedors avalats per acadèmics de reconegut prestigi. La fundació contribuirà al llançament de l’empresa mitjançant una dotació de 60.000 euros.

Bases de la Convocatòria.
Els candidats presentaran la seva proposta a través de la pàgina web de la fundació everis,  fins a les 20.00 hores del dia 1 de juny de 2011.
La proposta que ha de presentar l’emprenedor contindrà un Pla de Negoci, que haurà de desenvolupar-se amb un abast i detall suficient per justificar la seva viabilitat i permetre el seu posterior seguiment. La proposta es pot presentar en castellà i en anglès.
La proposta, haurà d’estar integrat com a mínim pels següents continguts:
 1. Memòria descriptiva dels resultats de la investigació realitzada, sobre la qual es basa la idea, producte, innovació o metodologia a què es refereix la base primera, i justificació sobre les condicions dels mateixos per a la seva explotació comercial. Així mateix, és preceptiu, si s’escau, exposar les característiques tècniques de la innovació, la seva viabilitat tècnica, així com les seves possibles aplicacions industrials o comercials.
 2. Currículums de l’emprenedor o emprenedors, en els que s’expliqui la competència professional i tècnica de les persones que promouen la idea. Es valorarà especialment qualsevol informació que permeti contrastar el perfil emprenedor i la capacitat de gestió.
 3. Pla de Comercialització i Màrqueting, que haurà d’identificar i descriure el mercat potencial i els clients objectius, identificar, si s’escau possibles competidors o barreres d’entrada i de la resta de qüestions que mostrin un suficient coneixement dels aspectes comercials de la idea per part de l’emprenedor.
 4. Projeccions Financeres, integrades pels pressupostos de comptes de pèrdues i guanys, balanç de situació i previsió de fluxos de caixa, identificant i explicant les principals assumpcions adoptades per a la seva elaboració, així com detall de les inversió necessària i els sous i salaris que es prevegin per als emprenedors.
Per a qualsevol consulta o dubte sobre les bases es pot posar en contacte a través del següent correu electrònic:: fundacion@everis.com
13/09/2010

Reinventar-se: el pla d’empresa, clau per dimensionar el negoci

Via: Reinventar-se

Etiquetes: ,
%d bloggers like this: