Posts tagged ‘universitats’

12/09/2012

2a edició Concurs VALORTEC

El 2n Concurs de plans de negoci de patents i EBTs s’engloba dins del marc de les accions de valorització i transferència tecnològica que es porten a terme des de les Unitats de Valorització d’ACC1Ó.

La idea del Concurs parteix del propòsit d’animar els investigadors catalans perquè apliquin el seu coneixement al desenvolupament de serveis i productes amb possibilitats de comercialització. També es vol fer conèixer als professors i als investigadors el seu paper com a dinamitzadors de l’economia del territori i agents actius en l’intercanvi de coneixement i la transferència tecnològica de la universitat a la resta de la societat.

Entenem, doncs, que per potenciar l’arribada a mercat de projectes tecnològics hi ha dues vies principals, la creació d’spin-offs i la llicència de patents sorgides de la recerca. Amb aquest enfocament, en el concurs s’establiran dues categories:

  • Pla de negoci/comercialització d’una patent/tecnologia
  • Pla de negoci d’una EBT (Empresa de Base Tecnològica)

 

Els participants hauran de prendre part en una d’elles depenent el model de negoci que es vulgui dissenyar de la tecnologia.

read more »

21/07/2011

Cursos d’emprenedoria i cooperativisme a la Universitat Catalana d’Estiu

El programa de la Universitat Catalana d’Estiu de Prada de Conflent d’enguany inclou el curs Països Catalans 2011: com cal interpretar els canvis (crisi) econòmics? En què es parlarà d’emprenedoria i innovació.

D’altres jornades interessants són:

XXVI Jornades sobre Cooperativisme

Les cooperatives als territoris de parla catalana

Ho organitza: Fundació Roca i Galès

Dies: del 18 al 20 d’agost

XXVI Jornada d’Agricultura a Prada

Agricultura globalitzada i agricultura de proximitat, una de les dues o les dues?

Ho organitza: Institució Catalana d’Estudis Agraris

Dia: 20 d’agost

Des del Neolític l’home va començar a produir els seus aliments i va deixar de ser caçador recol•lector. Els éssers humans no hem parat de créixer en número i no resulta gens fàcil produir  els aliments necessaris per a tots. Fins ara això no s’ha aconseguit mai, sempre hi ha hagut llocs on no han tingut suficients aliments i s’han produït onades de fam, les quals continuen. Tanmateix, a molts països com el nostre la pagesia es troba amb serioses dificultats per a tirar endavant i, a nivell mundial, existeix un fenomen d’inversió especulatiu sobre les matèries primeres i l’agricultura que no ajuda a millorar la situació.

En l’edició d’enguany de la Jornada d’Agricultura de Prada debatrem sobre els dos models productius agraris que tenim a l’àrea dels Països Catalans. D’una banda, el model que segueix l’agricultura globalitzada, i de l’altra, el de l’agricultura de proximitat. Els diferents ponents, d’una manera professional, exposaran els seus arguments i experiència sobre el tipus d’agricultura que practiquen i, a continuació, com és habitual, tots plegats, assistents i ponents, intercanviarem diferents opinions, amb l’objectiu d’esbrinar quina manera d’actuar seria millor per la nostra pagesia i la nostra economia.

Ponents: Gerard Batalla (Slow Food Terres de Lleida), Eric Hostalnou (responsable de Fructicultura de la Cambra Agrària del Rosselló), Jaume Illa (responsable de Biobastona, Moià), Ramon Lletjos (subdirector general d’Agricultura del DAR), Francesc. X. Miarnau (productor fructícola, Torres de Segre), Josep Puiggròs (ICEA, coordinador de la jornada), Ramon Queralt (empresari de fruita dolça, Castellnou de Seana) i Rossend Saltiveri (productor porcí responsable d’aquest sector a Unió de Pagesos, Ivars d’Urgell)


Via: Butlletí persones emprenedores

12/07/2011

Ajuts destinats a incentivar els plans d’actuació d’unitats de valorització

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels ajuts destinats a incentivar els plans d’actuació d’unitats de valorització.

Beneficiaris

1. Ajuts per incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització de les universitats catalanes i de les entitats sense finalitat de lucre:

  • Les universitats ubicades a Catalunya que disposin d’una unitat de valorització tecnològica.
  • Les entitats sense finalitat de lucre, ubicades a Catalunya, que disposin d’una unitat de valorització tecnològica i que realitzen la funció de transferència de resultats de recerca (OTRI) a una universitat catalana o a un grup d’agents que formin part de la Xarxa tecnològica de Catalunya, TECNIO.

2. Ajuts per incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització de les escoles de negoci i col·legis professionals ubicats a Catalunya:

  • Les escoles de negoci ubicades a Catalunya que disposin d’una unitat de valorització tecnològica.
  • Els col·legis professionals ubicats a Catalunya que disposin d’una unitat de valorització tecnològica.

Accions subvencionables

1. Ajuts per incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització de les universitats catalanes i de les entitats sense finalitat de lucre:

a) Projectes d’anàlisi de l’estoc de coneixement en grups de recerca de la universitat. El projecte consistirà a identificar i analitzar les tecnologies generades en la universitat i avaluar el seu potencial d’arribar al mercat. Serà necessari analitzar el grau de novetat de la tecnologia, l’estat de l’art, les seves avantatges, les limitacions i diagnòstic de mancances de la tecnologia, la viabilitat industrial i analitzar la propietat intel·lectual i industrial. D’altra banda també s’haurà d’incloure l’anàlisi del mercat objectiu i els possibles acords d’explotació per a cadascun dels possibles sectors d’aplicació, tenir en compte el marc normatiu dels sectors esmentats, el temps per posar el producte al mercat i definir de manera exhaustiva el full de ruta per portar la tecnologia al mercat, i en general, qualsevol informació rellevant que permeti conèixer el potencial d’utilització empresarial de la tecnologia analitzada. El cost subvencionable assignat per fer un projecte d’anàlisi d’una tecnologia no podrà superar els 4.000 euros. Aquesta activitat no pot representar menys del 30% del cost total presentat per la unitat de valorització dins de la sol·licitud.

b) Gestió de la cartera de projectes de valorització de la universitat, tant de comercialització de tecnologia com de creació d’empreses de base tecnològica. Aquesta gestió pot incloure la coordinació del projecte, el suport per definir i implementar el model de negoci, la cerca de finançament per facilitar la transferència al mercat, l’acompanyament en el procés de constitució de l’empresa derivada (spin-off) o de negociació del contracte de llicència, i en general accions de suport i seguiment d’aquests projectes. S’hauran de definir clarament les tasques i el temps de dedicació a l’activitat de gestionar els projectes de valorització, els objectius a assolir i els indicadors de progrés per a cada projecte. Aquesta activitat no pot representar més del 40% del cost total presentat per la unitat de valorització dins de la sol·licitud.

c) Sensibilització de l’activitat de valorització en la universitat. Això pot incloure entre altres: concursos de valorització, organització de trobades entre projectes tecnològics i grups d’inversors o d’empreses, formació en activitats de valorització als grups de recerca de les universitats, difusió de les tecnologies en mitjans de comunicació i revistes especialitzades, etc. Aquesta activitat no podrà representar més del 30% del cost total presentat per la unitat de valorització dins de la sol·licitud.

d) Dinamització de les activitats dels centres IT de TECNIO. Això ha d’incloure tant tasques proactives de promoció d’actuacions conjuntes entre els diferents centres i, entre els centres i les empreses, així com de facilitació de la gestió de l’activitat diària entre els centres i ACC1Ó: recollida i centralització dels indicadors trimestrals, etc. Aquesta activitat no podrà representar més del 10% del cost total presentat per la unitat de valorització dins de la sol·licitud.

Ajuts per incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització de les escoles de negoci i col·legis professionals ubicats a Catalunya:

a) Assessorament als projectes de valorització via llicència de patents o via creació d’empreses de base tecnològica. Aquesta gestió pot incloure la coordinació del projecte, el suport per definir i implementar el model de negoci, la cerca de finançament per facilitar la transferència al mercat, l’acompanyament en el procés de constitució de l’empresa derivada (spin-off) o de negociació del contracte de llicència, i en general accions de suport i seguiment d’aquests projectes. Aquesta activitat no pot representar menys del 50% del cost total presentat per la unitat de valorització dins de la sol·licitud.

b) Projectes de sensibilització de l’activitat de valorització en l’escola de negoci o col·legi professional. Això pot incloure, entre d’altres: concursos de valorització, organització de trobades entre projectes tecnològics i grups d’inversors o d’empreses, formació en activitats de valorització, difusió dels projectes en mitjans de comunicació i revistes especialitzades, etc. Aquesta activitat no podrà representar més del 50% del cost total presentat per la unitat de valorització dins de la sol·licitud.

Dotació pressupostària

La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts per incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització és d’1.000.000 d’euros.

Quantia

La intensitat màxima de l’ajut serà del 100% del cost subvencionable.

Lloc de presentació

Una vegada emplenat l’imprès, per una banda, les dades de l’imprès de sol·licitud i del document PDF amb la memòria tècnica s’enviaran telemàticament a ACC1Ó i, per l’altra, l’imprès de sol·licitud en paper i signat, sense el document amb la memòria, es presentarà, en els terminis que anualment estableixin les convocatòries corresponents i juntament amb la documentació que preveu la base 4 de l’annex 1, a ACC1Ó, passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona.

Termini de presentació

Fins el 27 de juliol de 2011.

Normativa

Bases i convocatòria (DOGC núm. 5918 – 12/07/2011)

 

Via: Butlletí local de subvencions

%d bloggers like this: