Posts tagged ‘transmissió’

01/03/2012

Préstecs de fins a 1,5M€ per crear un mercat més eficaç per a la transmissió d’empreses.

S’ha ampliat el programa de préstecs del Pla de Continuïtat Empresarial al conjunt de l’any 2012. Els beneficiaris són les pimes que desitgin transmetre la seva activitat i els emprenedors que vulguin iniciar una activitat econòmica en el món de l’empresa a través d’un negoci consolidat.

Què s’ofereix

El que es concedeix és un préstec participatiu amb un venciment màxim de 9 anys i fins a set anys de carència. El tipus d’interès varia en funció dels resultats de l’empresa beneficiària establint un mínim i un màxim.

  • El mínim és l’Euribor a un any més el 0,75% que s’ha de pagar trimestralment, mentre que el màxim és de fins a sis punts percentuals en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, que es paga anualment. Cal assenyalar que tots els interessos són deduïbles de l’impost sobre societats.
  • Les pimes i els emprenedors podran obtenir préstecs des de 100.000 euros fins a 1,5 M€ i no s’exigeixen garanties. La comissió d’obertura és l’equivalent al 0,5% de l’import del préstec i l’amortització anticipada és del 2% de la quantitat amortitzada.
    read more »

%d bloggers like this: