Posts tagged ‘tràmits’

03/12/2012

Vídeo: Com contracta un familiar una persona autònoma

Infoautónomos TV ofereix uns vídeos que simplifiquen l’embolic terminològic que sempre acompanya els tràmits administratius, podràs comprendre de forma senzilla i propera com realitzar tots aquests tràmits amb la Seguretat Social.

Avui, la contractació de familiars

Via: Infoautonomos

30/11/2012

Vídeo: La protecció per cessament d’activitat d’un autònom

Infoautónomos TV t’ofereix uns vídeos que simplifiquen l’embolic terminològic que sempre acompanya els tràmits administratius, entendràs de forma senzilla i propera com realitzar tots aquests tràmits amb la Seguretat Social.

Avui, com funciona la protecció per cessament d’activitat.

Via: Infoautonomos

23/11/2012

Video: Com es càlcula la quota d’autònoms

Infoautónomos TV t’ofereix uns vídeos que simplifiquen l’embolic terminològic que sempre acompanya els tràmits administratius, podràs comprendre de forma senzilla i propera com realitzar tots aquests tràmits amb la Seguretat Social.

Avui, com calcular la  quota  d’autònom

Via: Infoautonomos

16/11/2012

Vídeo: alta i baixa al règim d’autònoms

Infoautónomos TV t’ofereix uns vídeos que simplifiquen l’embolic terminològic que sempre acompanya els tràmits administratius, podràs entendre de forma senzilla com realitzar tots aquests tràmits amb la Seguretat Social.

Avui;  Alta i Baixa al règim d’autònoms

Via: Infoautonomos

12/11/2012

Video: Tràmits per donar-te d’alta d’autònom

 Infoautónomos TV t’ofereix uns vídeos que simplifiquen l’embolic terminològica que sempre acompanya els tràmits administratius, podràs comprendre de forma senzilla i propera com realitzar tots aquests tràmits amb la Seguretat Social.

Avui, com donar-te d’alta d’autònom

Via: Infoautonomos

27/09/2011

Formació per a les primeres passes dins del Mercat Públic, com funciona una licitació

Una licitació pública és l’objectiu de moltes petites i mitjanes empreses, que poden perdre l’oportunitat de treballar per a una institució pública si no coneixen determinades pautes. Barcelona Activa ha convocat una sessió formativa de dues hores dirigida als responsables de les pimes.

Mercat Públic

Dins del programa de suport a les pimes per un millor accés a la contractació pública es treballarà com presentar-se a concursos públics: pautes per a la vigilància d’oportunitats, documentació, cost, etc.

Horari

29/09/2011 de 17:30 a 19:30 hores

Lloc de realització

Parc Tecnològic Barcelona Nord. Marie Curie, 8-14 Barcelona 08042, Telèfon: 932917777

Quines són les pautes per a la vigilància d’oportunitats, la documentació de l’empresa, garanties, eines electròniques, així com el cost i els compromisos que comporta una licitació?

Via: Barcelona Activa

Etiquetes: ,
09/06/2011

Com donar-se d’alta d’autònom/a

Les passes a seguir són

En primer lloc cal presentar el model 036 a Hisenda. Pots fer-ho personalment o per internet.

Com ho omples:

 1. Causa de presentació: s’assenyala alta en el cens d’empresaris, professionals.
 2. Pàgina 2A: Dades personals.
 3. Pàgina 4: Activitat econòmica a realitzar amb l’epígraf de l’IAE . Dades del local en què es realitzarà. En cas de no tenir local, municipi en què es desenvoluparà fonamentalment l’activitat.
 4. Pàgina 5: Comunicació de data d’inici d’activitat. Selecció del règim d’IVA corresponent. Inscripció en els registres de devolució mensual d’IVA i d’operadors intracomunitaris segons el cas.
 5. Pàgina 6: Alta en l’obligació de realitzar pagaments fraccionats a compte de l’IRPF. Escollir mètode d’estimació en l’IRPF.
 6. Pàgina 7: Alta en els models necessaris de retencions d’acord amb les obligacions de cada cas.

Un cop hagis presentat el model a Hisenda has d’acudir a la Seguretat Social per presentar el formulari TA.0521-1.

Aquest l’hem de acompanyar-lo amb una còpia del model 036. Omplim les nostres dades personals. Assenyalant l’alta i la data d’inici de l’activitat.

Has de saber que sigui el dia que sigui el que assenyaleu com a inici de l’activitat us cobraran el mes complet en la quota d’autònoms.

Emplena  les dades de l’activitat econòmica, el domicili per a notificacions i el número de compte per al pagament de les quotes. A la segona pàgina hi ha de posar la base de cotització que vols. Això influeix en el càlcul de la quantitat que es percep per atur o jubilació.

Escrius la mútua que ha de cobrir les teves contingències comunes. Tria si vols tenir o no cobertes les contingències provisionals. Aquesta opció és imprescindible per poder, si es donen les circumstàncies, demanar l’atur d’autònoms. La quota es veurà incrementada. Depenent de l’activitat a realitzar és obligatòria o no.

També cal tenir un Llibre de Visites per a les possibles inspeccions de la Seguretat Social i de Treball. Es pot comprar en llibreries i cal legalitzar a la Inspecció Provincial de Treball. És obligatori tenir-ne un per cada centre de treball. Aquests tres tràmits són necessaris per a tots els autònoms. Pots optar per Llibre de Visites Electrònic  (ara per ara només està operativa a: Galícia, Astúries, Cantàbria, La Rioja i Navarra) .

Depenent de les circumstàncies de cada un serà necessari realitzar més. Si es va a contractar personal cal demanar el CCC (Codi de compte de cotització a la Seguretat Social) , si es vol obrir un centre de treball comunicar-ho a la Seguretat Social a més de demanar la llicència d’obertura a l’Ajuntament, etc.

Via: sanper

Enllaços relacionats: Com fer-se autònom

Etiquetes: ,
06/05/2011

Com fer-se autònom

El treballador autònom ha de complir les següents obligacions formals:

 • Donar-se d’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), a l’epígraf corresponent a la seva activitat, amb independència que no estigui obligat a pagar-lo.
 • Presentar a Hisenda la declaració censal (model 036), en la qual indicarà si està obligat a pagar IVA i el règim aplicable dins de l’IRPF.
 • L’autònom ha d’estar afiliat al règim especial dels treballadors autònoms (RETA). L’alta tindrà efecte el dia primer del mes natural, sempre que es demani en els terminis legals. L’alta al RETA és única i exclusiva, de manera que si el treballador realitza diverses activitats per compte propi, només haurà de realitzar l’alta per una d’elles, segons triï el propi interessat. Si el treballador també realitza activitats per compte d’altre com assalariat en una empresa, és compatible estar donat d’alta en el RETA i en el Règim General de la Seguretat Social, i per tant ha d’estar inclòs en els dos règims.

Els treballadors inclosos al RETA poden acollir-se a la cobertura per incapacitat temporal en el moment de l’alta o bé fer-ho amb posterioritat dins dels tres anys següents a l’alta i aquesta es farà amb una mútua, que haurà d’acceptar el document d’adhesió. El treballador autònom haurà d’estar al corrent en el pagament de les quotes mensuals de cotització al RETA. Aquesta és una obligació indispensable per poder accedir a les prestacions per contingència, a excepció del subsidi per defunció.

 • Fer declaracions trimestrals i un resum anual de l’IVA (model 300) excepte en el cas  que l’activitat estigui exempta d’aquest impost.
 • El treballador està obligat a realitzar els pagaments fraccionats amb caràcter trimestral en concepte d’IRPF, encara que se l’eximeixi d’aquesta obligació el primer any d’activitat i en els successius si almenys el 70% dels ingressos del professional, en l’exercici natural anterior, van ser objecte de retenció o ingrés a compte. També haurà de realitzar una declaració anual de l’IRPF.
 • Si per desenvolupar la seva activitat l’autònom necessita un permís o autorització específica, serà responsabilitat de l’autònom demanar-ho (per exemple, per al transport de mercaderia perillosa, necessites activar l’habilitació que li permeti realitzar aquest treball).
 • L’empresari ha de comprovar que el treballador compleix les qualificacions necessàries per al treball que realitzarà a la seva empresa
 • En cas de cessar en la seva activitat, els treballadors autònoms s’han de donar de baixa en l’IAE i en el RETA.

Via: economista.com

Etiquetes: ,
%d bloggers like this: