Posts tagged ‘spin offs’

12/09/2012

2a edició Concurs VALORTEC

El 2n Concurs de plans de negoci de patents i EBTs s’engloba dins del marc de les accions de valorització i transferència tecnològica que es porten a terme des de les Unitats de Valorització d’ACC1Ó.

La idea del Concurs parteix del propòsit d’animar els investigadors catalans perquè apliquin el seu coneixement al desenvolupament de serveis i productes amb possibilitats de comercialització. També es vol fer conèixer als professors i als investigadors el seu paper com a dinamitzadors de l’economia del territori i agents actius en l’intercanvi de coneixement i la transferència tecnològica de la universitat a la resta de la societat.

Entenem, doncs, que per potenciar l’arribada a mercat de projectes tecnològics hi ha dues vies principals, la creació d’spin-offs i la llicència de patents sorgides de la recerca. Amb aquest enfocament, en el concurs s’establiran dues categories:

  • Pla de negoci/comercialització d’una patent/tecnologia
  • Pla de negoci d’una EBT (Empresa de Base Tecnològica)

 

Els participants hauran de prendre part en una d’elles depenent el model de negoci que es vulgui dissenyar de la tecnologia.

read more »

%d bloggers like this: