Posts tagged ‘renting’

20/02/2013

Altres coses que també podries finançar amb un renting

El rènting és un contracte de lloguer de béns mobles, amb una durada superior a l’any normalment, la principal particularitat consisteix a pactar una quota mensual, trimestral o anual fixa durant tota la vida del contracte de lloguer. Les principals característiques que tenen aquests contractes són les següents:

  • Disponibles per a tots, és a dir, el seu ús no està restringit a empreses. Qualsevol particular pot formalitzar un contracte de rènting.
  • L’empresa que lloga o societat de rènting, sol comprar el bé seleccionat per nosaltres si no el té en estoc, i el posa a la nostra disposició en règim de lloguer. En aquests casos, la propietat del bé la manté l’arrendador, no l’arrendatari com pot passar en altres contractes d’arrendament amb caràcter financer.
  • Aquests formats de contracte són lliures i es regeixen pels pactes disposats a ells, respectant sempre el Codi Civil i Codi de Comerç. Això implica que les cobertures, durada o les indemnitzacions per rescissió anticipada estan fixades en les pròpies clàusules del contracte.
  • No es contempla opció de compra, de manera que s’utilitza en béns mobles que es deterioren molt en el temps o el seu valor residual tendeix a zero amb el pas del temps.
  • Aquesta tipologia de contractació no té una regulació específica ni està subjectes a normes individuals de supervisió, ja que no es considera un producte financer.

Si vols tenir una idea bastant àmplia de tot el que pots finançar mitjançant un rènting en el teu negoci, siguis pime, autònom o emprenedor, aquí tens una llista per categories:

Tecnologia
1. Servidor
2. Ipad
3. Ordinadors fixos complets
4. Ordinadors portàtils
5. Impressores
6. Escàners
6. Projectors
8. Fotocopiadores
9. Alarmes
10. Centraletes
11. Equips de so
12. Pantalles
13. Equips de televigiancia i seguretat
Mobiliari
14. Taules
15. Cadires
16. Llocs de treball
17. Sales de recepció
18. Sales de reunions
19. Prestatgeries
20. Llums
21. Il·luminació led
22. Decoració

read more »

Etiquetes: ,
%d bloggers like this: