Posts tagged ‘renda agrària’

28/07/2010

Publicació: L’agroecologia cap un nou model agrari

Dins del projecte EcoAgroCulturas: Proyecto de fomento de la agricultura ecológica  (2009-2011), han tret aquesta publicació centrada en l’agricultura ecològica.

L’agricultura ecològica està en creixement per la creixent demanda per part dels consumidors, perquè és una activitat respectuosa amb el medi ambient i amb la salut de les persones i per l’oportunitat que suposa per a les petites explotacions agràries. La conversió dels  camps cap a una producció ecològica està afavorint  el manteniment de formes de vida dignes i sostenibles en el medi rural, així com el manteniment de la biodiversitat agrària i ramadera.

21/12/2009

La Renda Agrària cau un 1,5 per cent l’any 2009

Avui s’ha presentat la primera estimació de les principals xifres econòmiques del sector agrari de l’any 2009, en els que la Renda Agrària en termes corrents presenta un valor de 23.233,1 M€. La Renda Agrària expressada per Unitat de Treball Anual (UTA), suposa una disminució de l’1,5 % en termes corrents. Enfront d’aquesta última dada, la mitjana de la Unió Europea s’ha situat en 2009 en un -12,2%.

Diferències de resultats segons els sectors

La producció vegetal experimenta un descens en valor del 11,8 %, motivada per la disminució tant en preus com en volums recol·lectats. S’han produït reduccions en quantitat en cereals, fruites, oli d’oliva i vi i most, mentre que s’incrementen plantes industrials i hortalisses.

Si ens fixem en el preu, s’observen descensos de la patata, plantes industrials, oli d’oliva, cereals i plantes farratgeres. Aquestes caigudes es veuen compensades en part pel comportament de la producció hortícola, flors i plantes de viver que experimenten un augment en valor del 7,4%.

La Producció Animal disminueix en valor el 9,1 %, com a conseqüència del descens dels volums produïts i comportament mixt en l’evolució dels preus. En quantitat destaquen els descensos del boví, oví, cabrum, aus i porcí. En preus s’aprecien increments en boví, oví,cabrum i ous i descensos en la llet.

Aquest comportament de les produccions es veu compensat en part per una disminució del valor dels consums intermedis i pel total de les subvencions rebudes pel sector, que han augmentat un 1,4 % respecte de l’exercici anterior, arribant als 7.021,4 M€, que representen el 30,2 % del valor de la Renda Agrària.

Renda agrària a altres països de la UE

En el conjunt dels països de la Unió Europea s’aprecia un descens generalitzat i tan sols cinc països mostren comportament positiu de renda agrària en termes corrents: Regne Unit (14,0 %), Malta (10,4 %), Xipre (3,5 %), Finlàndia (2,7 %), i Grècia (2,3 %).

Per contra, s’han produït fortes caigudes en països de gran pes en l’agricultura europea com: Itàlia (-24,4 %), Alemanya (-21,0 %), França (-20,7 %), Països Baixos (-15,5 %) o Polònia (-12,7 %).

Tot això determina que el valor de la renda agrària en termes corrents hagi descendit un 12,8% per al conjunt de la UE 27.

Les dades presentades corresponen a la primera estimació dels principals indicadors de la Renda Agrària de l’any 2009, elaborada seguint la metodologia harmonitzada del Sistema Integrat de Comptes Nacionals de la Unió Europea, aplicable en tots els estats membres.

Via: Ruralcat

%d bloggers like this: