Posts tagged ‘protecció’

26/05/2010

Projecte PIMESEGURA: si no protegeixes la teva informació ho pots perdre tot

El CESICAT (Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya) amb la col·laboració i suport del projecte PIMESTIC i del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, volen sensibilitzar a les empreses catalanes de la importància de la Seguretat Informàtica avui en dia, per assegurar -ne la seva competitivitat.

Actualment, tota empresa depèn de la informació i és necessari valorar els  riscos i la importància de les pèrdues econòmiques ocasionades degut a fallades en seguretat:

 • La pèrdua o el robatori d’informació, la qual cosa es tradueix moltes vegades en un dany a la imatge de l’organització
 • Una caiguda de la productivitat del dia a dia
 • Pèrdua de competitivitat
 • Pèrdua de rendibilitat
 • Pèrdues financeres
 • Falta de capacitat per arribar als objectius de negoci

Per altra banda, cal tenir en compte també el nivell de seguretat de les dades que s’utilitzen, com es gestionen i les possibles sancions en l’àmbit de la LOPD:

 • Infraccions lleus -> Sancions entre 601€ i 60.101€
 • Infraccions greus -> Sancions entre 60.101€ i 300.506€
 • Infraccions molt greus -> Sancions entre 300.506€ i 601.012€

Per això amb el Servei d’Orientació PIMESTIC en Seguretat Informàtica, oferim un assessorament personalitzat per detectar les vulnerabilitats de la empresa, tant des de l’interior com des de l’exterior.

Com a resultat s’obté un informe que l’expert presentarà personalment i que inclou:

 • Quina seguretat té en el negoci: interna i externa
 • Quins són els principals riscos i amenaces pel negoci
 • Una proposta de millores a realitzar, en quin ordre i com fer-les
 • Quins son els proveïdors de la zona  (no hi ha pressupostos ni marques, cada empresa es lliure d’escollir el proveïdor més adequat segons el seu criteri)
 • Si existeixen ajuts o subvencions que es puguin sol·licitar

El Servei d’Orientació PIMESTIC en Seguretat Informàtica gaudeix d’una subvenció del 50%, de manera que les empreses que el sol·liciten només tenen que assumir un cost de 500€ !!!

Sol·licita’l

www.pimestic.cat 902 206 620

%d bloggers like this: