Posts tagged ‘productes bancaris’

22/06/2011

Com demanar un crèdit des de casa estant

La plataforma de préstecs Weemba (www.weemba.es),  permet llançar una sol·licitud de crèdit per internet a múltiples entitats i negociar després amb elles simultàniament la millor oferta. Construïda com una xarxa social segura, introdueix un nou concepte per als mercats crediticis: el demandant és qui es mostra als seus potencials prestadors en lloc de ser les entitats financeres les que realitzin les ofertes dels seus productes.

El sol·licitant de finançament, que pot ser un particular o una empresa, dissenya la sol·licitud a la seva mida, descrivint la seva solvència patrimonial i el seu risc enfront dels que l’avaluaran, que són entitats financeres autoritzades pel Banc d’Espanya (no es tracta de crèdits entre particulars). El sol·licitant formula el seu projecte indicant l’import, el termini, la finalitat d’aquest i si ofereix o no garanties reals o personals, i també pot indicar el tipus d’interès que pot assumir, i annexar en el seu perfil de potencial prestatari arxius i documentació. La sol·licitud pot ser vista per qualsevol visitant de Weemba, però la publicació es fa amb pseudònim i la identitat queda protegida fins que alguna de les entitats financeres registrades s’hi interessa.

Weemba actua com a intermediari entre les dues parts, no participa de cap manera en el tancament de les operacions entre ambdues parts.

Què t’ofereix

Weemba et dóna accés a un gran ventall d’opcions, a un gran nombre de bancs que probablement seria inviable visitar de cara a obtenir finançament, ja que no sols disposar de tant de temps per invertir-lo en visitar totes les entitats, comparar les propostes i negociar amb elles . Amb Weemba això es torna molt fàcil i ens beneficiem de la possibilitat de comparació des de la comoditat de la nostra casa en el moment més adequat per a nosaltres.

Només publicant la nostra sol.licitud de préstec i esperar la resposta dels bancs i entitats similars. Weemba permet publicar una sol.licitud de préstec de manera gratuïta per un màxim de 60 dies. Vençut aquest termini, es pot tornar a publicar la sol.licitud. A més, el lloc permet demanar finançament per més d’un projecte simultàniament, i modificar o eliminar lliurement quan l’usuari així ho desitgi.

Via: L’econòmic

11/01/2011

Fiare, una nova banca ètica

Fiare és sens dubte una alternativa de banca ètica és una organització espanyola que sorgeix per donar resposta a interrogants que han passat per les nostres ments com a mínim un cop:

  • les organitzacions socials troben resposta a les seves necessitats en la banca actual?
  • on i com s’inverteixen els nostres diners que confiem als bancs?
  • quin impacte tenen les actuals entitats financeres en els sectors menys afavorits?

Doncs Fiare arriba amb la pretensió de donar una resposta satisfactòria a aquestes i altres interrogants que tenen a veure amb l’ètica, la transparència i l’economia sostenible.

Aquest nou model de Banca ofereix dos productes: préstecs i dipòsits:

1. Els préstecs han estat fets per finançar necessitats bàsiques mitjançant acords amb entitats sòcies o administracions públiques. Hi ha préstecs també per posar en marxa negocis amb valor ètic i social o bé per a infraestructura d’organitzacions que treballen amb persones en situació de risc o d’exclusió o bé per a ONG’s. Els préstecs poden ser personals o hipotecaris, els primers amb una durada màxima de 7 anys a un tipus d’interès variable EURIBOR a 3 mesos més un spread màxim de 4,5 punts sense excedir 8,5% d’interès. Els hipotecaris poden durar fins a 20 anys amb el mateix tipus d’interès variable però el spread màxim és de 2,75 punts.
2. Els dipòsits es reben de qualsevol persona o entitat legalment constituïda. Cadascú decideix la destinació dels seus estalvis, és a dir, tu confies teus diners a Fiare i ells ho inverteixen en el que tu els indiquis d’una forquilla de projectes a triar. Hi ha quatre tipus de llibretes d’estalvi pot pagar fins EURIBOR + 0,4 punts.

Els teus diners es poden destinar a projectes a Espanya o bé a Amèrica o Àfrica, pot ser utilitzat per a afavorir sistemes d’economia solidària, o per a desocupats, o per dones en condicions de vida difícils o bé per promoure la salut pública o l’educació.

Fiare és una banca ètica i responsable que permetrà que tu estalviïs i siguis solidari amb els menys afavorits o bé obtinguis el préstec que necessites per iniciar aquest negoci ètic i valuós per a la nostra societat amb una taxa sempre menor a 8,5%.

Via: A fin de mes

26/03/2009

Comparador de productes bancaris

Ha aparegut una aplicació en línia que et compara els millors productes bancaris del moment, es tracta de Bankimia.

El seu  objectiu és oferir la millor informació per seleccionar productes per a particulars d’entitats financeres (hipoteques, préstecs, comptes, targetes, dipòsits, fons …). En una primera fase desenvoluparan el comparador d’hipoteques oferint informació de més de 30 entitats. També tenen el comparador de dipòsits amb més de 62 entitats i més de 971 dipòsits. A més, estant estudiant incorporar nous productes financers en breu més de la informació sobre les condicions econòmiques dels productes, s’ofereixen altres eines per ajudar a la teva selecció: comparació d’hipoteques, comparació de dipòsits, preguntes freqüents, les calculadores, etc.

Via: Loogic

Enllaç: Bankimia

%d bloggers like this: