Posts tagged ‘PAC’

27/09/2012

I Fòrum Agrari Europeu: La nova PAC

Lleida serà la seu el 29 de setembre del I Fòrum Agrari Europeu: La nova PAC, un esdeveniment organitzat per Dossier Europa que serà un espai de debat on experts i diferents personalitats vinculades al sector agrari europeu debatran la proposta de la Comissió Europea sobre la reforma de la PAC per al període 2014-2020.

El fòrum posarà sobre la taula no només la proposta de la Comissió Europea, sinó també les demandes del Parlament Europeu, el posicionament de la Generalitat de Catalunya –que a finals del 2011 ja va constituir una Comissió de Seguiment de la PAC, les conclusions de la qual foren presentades a Brussel·les pel conseller Pelegrí i van donar peu a 135 esmenes que els eurodiputats catalans van presentar davant el Parlament Europeu– i, per sobre de tot, les opinions del sector agroalimentari, que és un dels més propers a la realitat europea.

El I Fòrum Agrari Europeu: La nova PAC comptarà amb la participació d’alts càrrecs de la Comissió i el Parlament Europeu, que parlaran sobre la PAC que dissenya Europa. En aquesta línia exposaran la seva ponència el responsable de l’anàlisi econòmica de la política agrària de la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comissió Europea, Ricard Ramon Sumoy; l’administrador del Departament d’Estudis Parlamentaris-Agricultura del Parlament Europeu, Albert Massot Martí, i l’eurodiputat català del Partit Popular Europeu (PPE), Santiago Fisas.

read more »

22/03/2012

Jornada sobre la PAC: Ajuts a les rendes

El passat 12 de març es va fer la jornada Reforma de la PAC (I) “El primer pilar: ajuts a les rendes”.

La Jornada va ser impartida per l’Albert Massot i Martí, administrador principal del Parlament Europeu i supervisor de tots els informes agraris redactats per la Unió Europea.

read more »

10/02/2012

Tipus de Politica Agrària Comuna (PAC) a la Unió Europea

La Comissió Europea ha publicat un resum actualitzat dels models decidits a cada país per a l’aplicació de la PAC, dins dels marges de maniobra que permet la normativa actual.

El mapa resultant per al pagament únic presenta un domini del model històric en els antics estats membres (inclosa Espanya), amb les excepcions d’Alemanya, Anglaterra, Dinamarca i Finlàndia, que van optar per un model híbrid amb acostament progressiu cap a una ajuda homogènia, i d’Irlanda del Nord, Suècia i Luxemburg, que van aplicar un model híbrid estàtic.

En els països de nou ingrés s’està aplicant el seu règim simplificat, amb un ajut per superfície homogènia, excepte a Malta i Eslovènia, que han optat per la referència regional.

read more »

01/02/2011

Video: Com va evolucionar la política agrícola comuna (PAC)?

Vídeo que ensenya com va evolucionar la política agrícola comuna? Aquest mecanisme creat el 1962 produïa massa, es  va haver de reformar el sistema per acabar amb els excedents.

Vodpod videos no longer available.

Via: CDE

Etiquetes: ,
%d bloggers like this: