Posts tagged ‘oferta de treball’

11/10/2012

Oferta de feina; Expert/a en”Eddy Covariance”: manteniment de torres i processament de dades

L’Àrea d’Ecologia Funcional i Canvi Global del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (http://ecofun.ctfc.cat) necessita cobrir una vacant d’expert/a en processament de dades de Torres d’”Eddy Covariance” per col·laborar en tres torres instal·lades al Pirineu (http://fluxpyr.eu)

Funcions:

 • Diagnòstic del funcionament de les estacions, QA/QC
 • Processament de les dades
 • Suport als membres del grup d’investigació en relació amb les aplicacions descrites
 • Aquelles altres que li siguin encomanades en l’àmbit de les seves competències

 

read more »

Etiquetes: ,
16/12/2011

Oferta de feina de Tècnic/a en EcoInnovació al Baix Llobregat

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, obre un procés de selecció per incorporar un/a Tècnic/a d’Ecoinnovació com AODL (Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local) en la modalitat d’obra i servei determinat, per un any amb possibilitats de pròrroga.
Es requereix titulació universitària de grau mig o superior, preferentment en ciències econòmiques i/o ciències empresarials, amb coneixements i/o experiència en àmbits de desenvolupament local i la promoció econòmica, la innovació i/o l’economia verda.
Consulta els detalls de l’oferta al document adjunt.
Oferta treball

 

Via: Sant Feliu

22/10/2010

Oferta de feina: Vacant Coordinador/a de Pràctiques Clíniques ESCS (Tecnocampus)

L’Escola Superior de Ciències de la Salut-UPF obre un procés de selecció per cobrir un lloc de treball de Coordinador/a de pràctiques clíniques. El procés extern s’inicia avui i la data límit de lliuraments de currículums és el 3 de novembre del 2010. El lliurament de currículums s’ha de fer a la següent adreça: rrhh@tecnocampus.com o rrhh@tecnocampus.cat

EL PARC CIENTÍFIC TECNOCAMPUS MATARÓ‐MARESME necessita cobrir un lloc de treball en la seva ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT

 • Nom del lloc de treball : Coordinador/a del Programa Pràctic del Grau d’Infermeria (80 ECTS)
 • Àrea o departament : INFERMERIA
 • Requeriments exigits:
 • Infermer/a amb un mínim de 10 anys de experiència assistencial
 • Infermer/a amb experiència en gestió hospitalària
 • Experiència docent
 • Màster en Ciències de la Infermeria
 • Disponibilitat immediata
 • Aspectes valorables
 • Experiència en recerca
 • Publicacions
 • Coneixement de l’entorn assistencial català
 • Doctor/a
 • Doctorant/da (amb doctorat abans del 2012)
 • Competències professionals

1. Capacitat d’organitzar i coordinar les diferents activitats de l’equip de treball
2. Lideratge. Plantejament i consecució de fites pròpies i de l’equip liderat.
3. Bon/a comunicador/a
4. Experiència en la interdisciplinarietat. Amplitud i visió en la resolució de problemes.
5. Habilitat en la relació y negociació.
6. Actitud empàtica i assertiva que facilita les   relacions interprofessionals i consecució de resultats de forma efectiva
7. Experiència en la gestió de recursos humans i materials.
8. Capacitat de optimitzar les carreges de treball i detectar   aquells components de l’equip amb habilitats amb el “saber fer”, persones que aportin un valor afegit al mateix.
9. Gestió de conflictes. Capacitat d’anàlisis de la informació rellevant de les situacions  complexes , adoptant l’actuació més adient per la seva resolució.
10. Priorització de tasques i execució de les mateixes en el temps previst
11. Capacitat per mostrar el “saber estar”apropiat a les diferents situacions i comportament equànime

 • Condicions laborals (jornada i salari brut anual)

Dedicació completa i exclusiva: impartició de 30 ECTS anuals de docència.
Salari base brut. 35.566€. Contracte laboral d’ obra i servei. Durada: un curs acadèmic

 • Termini de recollida de currículums

3 de novembre del 2010

 • Adreça lliurament de currículums

rrhh@tecnocampus.cat

rrhh@tecnocampus.com

Etiquetes:
04/10/2010

Oferta de feina: Tècnic/a d’observatori i prospecció del mercat de treball

☑ REQUISITS MÍNIMS:
Formació Universitària grau mig o superior, preferiblement en ADE, Econòmiques, Sociologia, Polítiques, Dret o similar.

☑ REQUISITS VALORABLES:
Es valorarà formació addicional en l’àmbit del desenvolupament local, coneixement dels àmbits de l’empresa i de noves tecnologies. També es tindrà en compte l’experiència i/o coneixements en tasques de comunicació.
COMPETÈNCIES

 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat de rebre i transmetre informació i coneixements
 • Coneixements de Tecnologies de la informació i comunicació.
 • Iniciativa
 • Creativitat
 • Capacitat de dinamització
 • Empatia
 • Orientació al client

TASQUES

 • Coordinació accions d’ocupació: àrea de prospecció.
 • Promoció dels recursos ocupacionals
 • Col·laboració en estudis i en l’observatori del mercat de treball
 • Tasques de prospección d’empreses

CARACTERÍSTIQUES LABORALS
Contractació temporal
Jornada: 35 hores.
MÉS INFORMACIÓ
Les persones interessades poden enviar currículum vitae a:
☑ Per correu electrònic: jfernandez@impo.cat
☑ Físicament a: Masia “Can Boscà”. C/ Nova Cançó, 1. 08915 Badalona
Josep Fernàndez. Unitat de Foment Empresarial. Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació.
Ajuntament de Badalona. Tel. 93 460 52 00

23/09/2010

Oferta de treball de Tècnic de Comunicació al CREAF

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), ofereix una oferta de treball de tècnic de comunicació


Tasques

 • Organitzar, planificar i portar a terme les tasques de comunicació de l’activitat del centre.
 • Elaborar la memòria anual d’activitats del centre.
 • Recollir i elaborar la informació per la pàgina web del CREAF.
 • Canalitzar la transferència de coneixements a les administracions i institucions interessades en els resultats científics del centre.
 • Generar notícies vinculades a les activitats de recerca del centre que arribin als mitjans de comunicació (premsa, radio i TV).
 • Elaborar un butlletí electrònic difonent els resultats de la recerca del centre.
 • Redactar, sol·licitar i coordinar la realització de projectes de comunicació de la recerca.
 • Promoure la publicació d’articles en revistes de divulgació científica.
 • Afavorir la participació del CREAF en esdeveniments de comunicació científica (Ex. Expo-recerca, Setmana de la Ciència, Fira Viu la Ciència Contemporània).
 • Organització de jornades i sessions tècniques.

Requeriments professionals:

 • Llicenciat en Biologia, CCAA, Enginyeria Forestal o similar.
 • Coneixements i experiència en activitats de comunicació.
 • Bon coneixement demostrable de català, castellà i anglès.
 • Disponibilitat per viatjar i flexibilitat horària.
 • Persona activa i responsable, amb iniciativa i voluntat d’aprendre, a qui li agradi interaccionar amb el mon de la ciència i la comunicació de la recerca.

Dedicació

Jornada completa

Condicions i remuneració:
Durada: contracte indefinit. Remuneració: entre 25.000 i 29.000 euros segons experiència. Data incorporació: gener 2011.

Termini presentació sol·licituds:
Interessats/des enviar instància amb les dades personals, Currículum vitae, preferentment per correu electrònic a: marta@creaf.uab.es o bé per correu postal a: CREAF, Secretària, Campus UAB, Edifici C, 08193 Bellaterra.

Termini de presentació:

15 d’octubre de 2010. Els sol·licitants preseleccionats seran convocats a una entrevista personal. Resolució de la convocatòria, finals de novembre.

Via: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

02/07/2010

Jobijoba, nou cercador d’ofertes de feina

JobiJoba és un cercador d’ofertes d’ocupació, amb més de 100.000 ofertes de treball s’encarrega de buscar entre portals especialitzats per mostrar les oportunitats existents en les diferents ciutats del país.

Via: Whatsnews

30/04/2009

TrabajoXpress, comunitat de treball, per cercar o oferir feina


TrabajoXpress és un lloc que proporciona solucions concretes a les teves necessitats diàries de treballs i serveis. Pots buscar i oferir treballs per categoria i regió,  de forma totalment gratuïta!

Oferix una eina senzilla per a connectar la demanda i oferta de serveis. Tu pots publicar una oferta d’alguna cosa que necessitis realitzar, i els proveïdors d’aquest servei liciten sobre la teva oferta i finalment tu esculls l’opció que consideris millor.

T’estalvies diners i temps, el treballador guanya diners extra… Tots guanyen!

Com funciona?
Funciona amb un sistema de subhasta inversa, on els proveïdors de serveis liciten sobre les ofertes de treball.

Què és una subhasta inversa?
És el contrari d’una subhasta regular (cap a endavant). En una subhasta inversa, els postors competeixen disminuint l’import de les seves licitacions per a obtenir un contracte, ja sigui per a realitzar un servei en particular o per a aconseguir un producte.

En el procés de subhasta de trabajoXpress, l’ofertante de treball fixa un preu indicatiu màxim que desitja pagar per un treball en particular. A continuació, qui busqui treball podrà licitar en la subhasta (normalment per sota o al mateix nivell que el preu indicatiu). Tanmateix, quan un postor considera, que el preu indicatiu és massa baix o no és realista, té la possibilitat de licitar per sobre d’aquest preu.

L’ofertant del treball decidirà finalment si accepta la seva licitació o no. En qualsevol moment durant el procés de subhasta, l’ofertant de treball pot escollir una de les seves licitacions i assignar el treball al corresponent postor, basant-se en el preu, en la reputació del postor i en un nombre de factors decisius disponibles per l’ofertant del treball.

Via: Pymesyautónomos

Enllaç: TrabajoXpress

%d bloggers like this: