Posts tagged ‘manual’

06/05/2013

Manual d’autofinançament del Tercer sector ambiental

Aquest és un manual enfocat directament a entitats de defensa del medi ambient. Les entitats no tenen una visió mercantil que faci possible disposar dels medis tècnics i materials necessaris per a dur a terme la seva missió principal de defensa de la natura. En general, la seva supervivència es fomenta bàsicament en dos fonts principals: les petites donacions o quotes dels socis/es i les subvencions.

L’increment d’organitzacions dins una mateixa àrea, l’increment de nous aspectes ambientals, les limitacions pressupostàries de les administracions, entre d’altres motius, han fet que les necessitats de finançament hagin augmentat, o si no han augmentat, han disminuït les fonts que originàriament es tenien.

En aquest manual es descriuen propostes de captació de fons econòmics i socials, com optimitzar-les i els exemples d’algunes entitats per tal d’afavorir l’intercanvi d’informació entre les entitats del tercer sector ambiental.

El manual proposa vàries metodologies per captar fons privats, tot acompanyant la informació amb exemples pràctics molt útils:

28/02/2013

Manual per gestionar les vendes d’una empresa

BIC GALÍCIA ha publicat aquest manual amb l’objectiu de donar a emprenedors i empresaris les pautes a seguir per gestionar eficientment les vendes de la seva empresa.

Els temes que es tracten són:

 • Introducció
 • Estratègia comercial
 • Direcció comercial
 • Accions comercials
 • Gestió de clients
 • Perfil i funcions del venedor
 • Tècniques de venda
 • Casos pràctics d’aplicació de la gestió de vendes
 • Glossari
 • Bibliografia i referències web

Via: negocios y enprendimiento

Etiquetes: , ,
28/11/2012

Manual de tècniques comercials

L’Ipyme ha publicat aquest manual que inclou una part teòrica i una part pràctica, d’aquesta manera s’aconsegueix que l’aprenent comprengui els diferents conceptes que s’inclouen en tota activitat comercial i amés a més hi pot reflexionar.

Les parts del manual són:

 • El concepte de la venda de productes tecnològics
 • Concepte de client
 • Concepte de comunicació
 • Tècniques de preguntes
 • Tractament d’objeccions
 • Tècniques de tancament
 • Procés de l’activitat comercial

Via: Negocios y enprendimiento

14/08/2012

Manual del Autónomo Emprendedor (volumen 2)

L’Associació de Joves Empresaris (AJE),  ha portat a terme en els últims mesos una sèrie d’estudis que han donat com a resultat una guia d’assessorament a l’autònom emprenedor.

Amb l’ajuda d’aquesta guia de només 60 pàgines, els autònoms emprenedors podran elaborar el seu Pla d’Empresa de forma autònoma. Segons el president de AJE Andalusia, José Antonio Cabrera, ” el segon volum d’aquest manual permet als emprenedors analitzar els factors de risc i construir un pla d’empresa a mida “.
Aquest procés d’anàlisi serveix perquè l’autònom emprenedor reflexioni sobre els passos que ha de donar per crear el seu negoci, estudiar alternatives, cometre errors sobre el paper i estar segur del que haurà de fer quan comenci a posar en marxa la seva nova activitat professional o empresa, a més de disposar d’un document per presentar i discutir amb inversors, institucions o entitats financeres i aconseguir el finançament que necessitarà per al negoci.

Per als tècnics de AJE és fonamental que l’autònom emprenedor tingui un mitjà de control per saber si va pel camí correcte o ha de corregir el rumb i que li permeti reduir substancialment el risc de fracàs del seu projecte empresarial.

Via: AJE

Etiquetes: ,
05/06/2012

Manual per empresaris autònoms

La Comunitat de Madrid,  ha desenvolupat un interessant document titulat “Manual del empresario autónomo” que és una gran eina per l’enfortiment dels negocis i empreses creades per empresaris autònoms.

Manual per empresaris autònoms


El Manual busca ajudar a empresaris autònoms en l’organització de les seves empreses i negocis donant-los un enfocament empresarial, per a això es troba dividit en dos grans blocs:

 1. El primer està orientat als autònoms que comencen la seva activitat. Si troba tota la informació rellevant sobre com iniciar un negoci.
 2. Està orientada als autònoms que ja han consolidat la seva activitat. S’hi recull la informació rellevant perquè l’autònom conegui quina és la situació del seu negoci i quins instruments poden ajudar-lo en la planificació, direcció i gestió.

Via: Negocios y enprendimiento

Etiquetes: ,
30/03/2009

Manual de l’Impost de la Renda 2008

A la pàgina de l’Agència Tributària, s’hi pot descarregar un manual per l’IRPF d’enguany.

Via: Asesor Útil

Enllaç: Agència tributària

Etiquetes: , ,
%d bloggers like this: