Posts tagged ‘infància’

23/01/2012

Ajuts de la Fundació Agrupació Mútua per projectes: a la gent gran, infància i persones discapacitades

La Fundació Agrupació Mútua obre anualment una convocatòria d’ajuts a entitats que desenvolupin projectes d’intervenció relacionats amb alguna de les línies prioritàries dels col·lectius d’actuació establerts per la Fundació:

11/03/2011

Ajuts 2011 de la Fundació Solidaritat Carrefour

La Fundació Solidaritat Carrefour ha donat a conèixer la convocatòria d’ajuts 2011, que s’adreça a organitzacions no governamentals sense ànim de lucre amb projectes que promoguin millores en les condicions de vida d’infants o joves desfavorits.

Organisme

Fundació Solidaritat Carrefour.

Objectiu

Mostrar el seu reconeixement a sis projectes modèlics focalitzats en el benefici social de nens i joves desafavorits, que tinguin entre 0 i 18 anys.

Beneficiaris

ONG sense ànim de lucre que compleixin els següents requisits:

  • Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.
  • Tenir com a finalitat, explícitament descrita als estatuts, la realització d’activitats orientades al desenvolupament de la infància/joventut desfavorida.
  • Comptar amb seu social permanent dins del territori espanyol i tenir reconeguda, d’acord amb la legislació espanyola, legitimació o capacitat d’obrar jurídicament.
  • Tenir experiència demostrable mínima de dos anys en el treball amb nens o joves desfavorits.
  • Comptar amb una estructura i capacitat suficient per gestionar el projecte seleccionat.

Dotació

La dotació de cada un dels sis projectes seleccionats serà de 30.000 euros.

Termini

7 d’abril de 2011.

Més informació

Via: Punttic

%d bloggers like this: