Posts tagged ‘impostos’

08/04/2010

Esborrany de la declaració de la renda 2009

Demanar l’esborrany de la declaració de la renda és un procés senzill, aquest document és el reflex de com seria la nostra declaració amb les dades que Hisenda té sobre les nostres activitats econòmiques i patrimoni. És la millor fórmula per conèixer quines són les nostres dades fiscals, que es solen incloure automàticament com a document a part amb l’enviament de l’esborrany.

Els contribuents obligats a presentar la declaració les rendes procedeixin exclusivament de:

 • Rendiments del treball
 • Rendiments del capital mobiliari subjectes a retenció o ingrés a compte
 • Rendiments derivats de Lletres del Tresor.
 • Imputació de rendes immobiliàries sempre que procedeixin, com a màxim, de dos immobles.
 • Guanys patrimonials sotmeses a retenció o ingrés a compte, així com les subvencions per a l’adquisició d’habitatge habitual.

Hisenda ho envia directament si el contribuent va confirmar el seu esborrany en l’exercici anterior.

Per fer-ho tenim diferents maneres:

 • Si tenim  DNIe,  per poder identificar-nos
 • També ho podem fer aportant més informació, com  és el cas de la casella 698, de la declaració de 2008.

Enguany hi han afegit una ajuda extra en forma de vídeo.

Via: Tecnologia y pyme

Enllaç: Renda 2009

Etiquetes: , , ,
02/07/2009

Programa per realitzar l’impost de Societats

L’Agència Tributària ha tret un programa d’ajuda per a la confecció de l’impost de societats de l’exercici 2008, un programari d’instal·lació localment, que requereix tenir instal·lada la màquina virtual de Java per al seu correcte funcionament i que està disponible per a diversos sistemes operatius.

Opcions de descàrrega

Nom Tamany Tipus de fitxer Descàrrega Verificació d’ integritat
Windows 15.143.052 bytes EXE Clica-hi  Archivo Ejecutable Verificar Ventana nueva
Linux 17.877.347 bytes BIN Clica-hi Archivo Verificar Ventana nueva
Mac OS X 14.680.078 bytes ZIP Clica-hi  Archivo comprimido en Zip Verificar Ventana nueva
Altres sistemes (Windows 98/Millenium) 11.302.268 bytes ZIP Clica-hi Archivo comprimido en Zip Verificar Ventana nueva

Via: Tecnología pyme

29/04/2009

Com presentar la declaració de Renda mitjançant el programa PADRE

La setmana vinent ja es pot presentar la declaració de la Renda. T’expliquem com fer-ho a través del programa Padre.

 1. Instal·lació al nostre ordinador del programa Padre. Aquest programa es troba  disponible a la web de l’AEAT. Un cop entrem en l’enllaç anterior, ens descarreguem un executable que es diu s1008102.exe, el guardem al nostre ordinador i una vegada finalitzada la descàrrega, l’executem. Quan acabeu, tindrem instal·lat el programa Renda 2008. Quan l’executeu la primera vegada, hem de veure una pantalla com aquesta.
 2. Alta de la declaració Una vegada executat, procedim a donar d’alta la declaració, assignant un nom qualsevol, donat que només serveix per identificar aquest fitxer i introduirem les dades personals que se’ns demanen. Aquestes dades són el NIF, la comunitat de residència, cònjuge / situació familiar i ascendents i descendents que convisquin amb nosaltres.
  En tot aquest procés, hem d’anar amb compte,  ja que aquestes dades no es podran modificar posteriorment. Un cop haguem introduït aquestes dades, arribarem a una pantalla com aquesta:Acceptem, i el següent pas serà la incorporació de les dades fiscals.
 3. Importació de les dades fiscals El principal problema que podem pensar és referent a totes les dades fiscals que cal incorporar en la declaració. Aquest problema es soluciona importanto el fitxer de dades fiscals que proporciona l’AEAT. Com veiem en la següent pantalla:Se’ns dóna l’opció de “Incorporar les dades fiscals”. Si cliquem en aquesta opció, el programa se’ns connecta amb la web de l’AEAT i se’ns descarrega al nostre equip un fitxer amb totes  les dades que té l’Agència Tributària.
  Per fer això, necessitem bé signatura electrònica o bé la referència de la carta que ens hagi subministrat Hisenda on ens comuniquen en paper les dades fiscals. És obligatori que configurem el nostre navegador predeterminat amb Explorer o Firefox.
 4. Aquest fitxer, la part que li falta al nom correspon amb els 8 dígits del nostre NIF. El següent pas és el tractament de les dades fiscals. Aquest tractament, consisteix a col·locar a la casella adequada cadascun dels nostres paràmetres econòmics. El propi programa col·locarà cada dada al seu lloc, i aquells que no es poden col·locar, se’ns informarà de manera separada.Aquestes dades si que les hem de col·locar manualment dins la declaració, juntament amb les deduccions autonòmiques i estatals a les quals tinguem dret. A més, en les dades comunicades, és probable que faltin algunes dades, per la qual cosa hem d’estar al corrent d’ incloure-les de manera adequada.Davant de qualsevol dubte el millor és consultar la Guia Pràctica d’IRPF que proporciona l’AEAT.

Via: Actibva

Etiquetes: ,
01/04/2009

Calendari del contribuent de l’abril

https://i1.wp.com/farm4.static.flickr.com/3422/3276527993_293829091c_o.jpg

Via: Asesor útil

Etiquetes: ,
04/03/2009

Devolució mensual de l’IVA

Fins ara la devolució de l’IVA es feia amb una sol·licitud a final d’any sobre el saldo pendent. Des de l’1 de gener hi ha un nou  sistema.  Els principals aspectes són:

 • S’estableix com un règim excepcional respecte del sistema general.
 • Amb aquest nou règim es produirà la devolució mensual, mes a mes del’any en curs
 • La sol licitud de devolució s’efectuarà al terme de cada període de liquidació.
 • És un règim voluntari que haurà de sol·licitar-ho el subjecte passiu mitjançant la inscripció en el registre de devolució mensual de l’IVA.  Models 036 i 039.
 • Els subjectes passius que optin per aquesta possibilitat hauran de liquidar l’IVA amb periodicitat mensual i les autoliquidacions es presentaran exclusivament per via telemàtica.
 • La devolució que correspongui s’efectuarà exclusivament per transferència bancària.

Via: Gestionpyme

Enllaç: Agència Tributària

Etiquetes: , ,
%d bloggers like this: