Posts tagged ‘hostaleria’

08/03/2012

Alojamientos Conectados, programa per incorporar les TIC al turisme rural i establiments hotelers

Alojamientos Conectados, és un Programa del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme,  de suport a la incorporació de tecnologia en establiments hotelers i allotjaments de turisme rural.

El Programa es tradueix en la realització de les següents actuacions:

  1. Convocatòria d’ajudes en espècie: desenvolupament del Projecte Demostrador Pluriregional de Solucions i Serveis Tecnològics en establiments hotelers i d’Allotjaments de Turisme Rural: implantació solucions tecnològiques i prestació de serveis orientats a l’ús de les TIC en establiments hotelers i allotjaments rurals.
  2. Organització i celebració de Tallers de Capacitació.
  3. Desenvolupament d’un Portal de Suport al Programa.

Les actuacions seran cofinançades per fons comunitaris del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el Programa Operatiu Economia Basada en el Coneixement (POEC) període de programació 2007-2013 i dels Programes Operatius Regionals que siguin aplicables.

read more »

%d bloggers like this: