Posts tagged ‘forestal’

10/02/2011

Renovació de l’Observatori Forestal Català

Nova web de l’Observatori Forestal Català, amb novetats per adaptar-la millor a les necessitats actuals del sector.

Els canvis de la nova web són:

  • Noticies: nou format informatiu de les noticies del sector, amb la incorporació d’un blog on tothom hi podrà dir la seva.
  • Guia forestal: localització de totes les empreses forestals o vinculades al sector, a través d’un mapa interactiu (www.observatoriforestal.cat/mapa.php), amb informació més ampliada sobre aquestes.
  • Borsa de treball: serà una eina més dinàmica que farà difusió de les ofertes i les demandes de treball del sector.
  • Borsa de productes forestals: posada en funcionament i difusió de la borsa virtual de productes forestals.
  • Licitacions: es donarà publicitat de les licitacions que apareguin i que puguin ser interessants pel sector.
  • Banc de dades: s’han comprovat i actualitzat els enllaços.

Via: Blog de l’Observatori Forestal Català

08/02/2011

192 places per treballar d’informador forestal per la campanya d’aquest estiu

Fins al 18 de febrer obert el procés de selecció d’informadors que participaran en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a la campanya 2011

Requisits:
– Haver complert divuit anys .
– Estar en possessió del títol de l’Ensenyament Secundari Obligatori o de Graduat Escolar o equivalent.
– Estar en possessió del carnet de conduir B1, amb una antiguitat mínima d’un any.
– No tenir cap alteració física o psíquica coneguda que pugui suposar un risc per vostè o terceres persones per al desenvolupament de la feina de la qual ha estat informat: treball en exterior a temperatures que poden ser extremes, trasllats i conducció de vehicles per pistes forestals i ocasionalment treballs amb moderada càrrega física. (Recomanem consultar al vostre metge si teniu qualsevol dubte).
– Català i castellà a nivell oral i escrit.
– Possibilitat d’incorporació immediata.
– Possibilitat de desplaçar-se al lloc de treball (punt d’inici de servei) amb mitjans propis. 

Les persones interessades hauran d’omplir el full de sol·licitud (model normalitzat a la pàgina web http://web.infobosc.cat/informadors.asp ) i presentar-lo a l’ADF del municipi que proposi com a primera opció o a l’Ajuntament corresponent, fins el dia 18 de febrer de 2011.

És imprescindible que la sol·licitud es faci telemàticament, que s’imprimeixi i que es presenti, bé a l’ADF del municipi que se selecciona com a primera opció o bé a l’Ajuntament del municipi de primera opció.

És imprescindible disposar d’una adreça de correu electrònic que permeti la comunicació directa amb l’aspirant, ja que aquest serà el mitjà de comunicació que el procés de selecció farà servir per contactar amb el candidat, en cas necessari.

La pàgina http://web.infobosc.cat disposa d’un document referent a dubtes freqüents (FAQs) que es pot consultar obertament sense enregistrament.

Via: XNEJ
22/07/2009

Oferta de feina en l’àmbit de la planificació i gestió d’incendis forestals

L’Àrea d’Incendis Forestals i Territori del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya ofereix una plaça de treball per desenvolupar activitat de recerca i transferència de tecnologia en l’àmbit de la planificació i gestió del risc d’incendis forestals, especialment en les següents línies de treball:

  • Recerca bàsica sobre la capacitat d’extinció dels boscos de Catalunya

– Cerca i anàlisi d’informació
– Seguiment i redacció del document

  • Seguiment i suport a la redacció d’informes sobre canvi global i risc d’incendi, planificació del risc, percepció social i comunicació i estratègies d’extinció d’incendis.

– Suport a la cerca i anàlisi d’informació
– Suport i seguiment de la redacció dels informes

  • Seguiment i organització d’unes jornades tècniques d’experts de caràcter internacional sobre extinció d’incendis forestals
  • Recolzament a les tasques generals de l’AIFT referides a la gestió del risc d’incendis forestals

– Anàlisis de cost-eficiència de la gestió del risc d’incendis forestals
– Anàlisis de percepció i comunicació social sobre la gestió del risc d’incendis forestals

Titulació:

Enginyer/a de Forests, enginyer/a tècnic forestal o llicenciatures i diplomatures afins.

Es valora:

– Iniciativa, inquietud investigadora i capacitat de gestió de projectes.
– Expedient acadèmic.
– Coneixements avançats sobre la gestió del risc dels incendis forestals i d’eines informàtiques
de simulació.
– Coneixements d’idiomes i capacitat de redacció en català, castellà i anglès.
– Coneixements d’informàtica i estadística (bases dades, GIS, etc.).
– Experiència laboral prèvia en el sector forestal.
– Facilitat de tracte amb persones i institucions.

Característiques:

– Incorporació immediata.
– Durada del contracte: 5 mesos
– Possibilitat de continuïtat laboral.
– Especialització en l’àmbit de la gestió del risc d’incendis forestals i els seus reptes davant el
canvi global.

Interessats i interessades, envieu CV, expedient acadèmic, abans del 29 de juliol del 2009, a:
L’adreça de correu electrònic dep.personal@ctfc.es o bé, a la següent adreça postal:
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya; Crta de Sant Llorenç de Morunys Km. 2,, 25280 SOLSONA.

04/03/2009

Nou canal de comunicació de l’observatori forestal

L’Observatori Forestal Català, ha possat en funcionament una nova via de comunicació amb la creació del seu blog  http://observatoriforestalcatala.wordpress.com/

El bloc de l’Observatori Forestal Català pretén informar de la majoria de notícies del sector, així com les opinions d’experts i professionals en la matèria, estudiants, empresaris i empresàries, propietaris i propietàries  i públic en general.

Aquesta iniciativa es desenvolupa al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) amb el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH).

Enllaç: Observatori Forestal

Etiquetes: ,
%d bloggers like this: