Posts tagged ‘financiació’

22/11/2012

InvierteMe, punt de trobada entre emprenedors i inversors

InvierteMe, és una plataforma que pretén esdevenir un referent internacional per als emprenedors i en un punt de trobada entre inversors i institucions a través d’Internet, presenta el seu beta privada als seus més de 2.500 usuaris registrats de diferents països, principalment d’Espanya i Llatinoamèrica.

InvierteMe es vol situar com una de les plataformes en línia privades de foment de l’emprenedoria amb més mitjans enfocats a la motivació i ajuda de tot l’ecosistema emprenedor a través de la retenció de talent, la gestió i maduració d’idees i projectes, i la recerca de noves vies d’accés per trobar el finançament requerida per tal de transformar els projectes viables en realitats empresarials.

Via:  ticpymes

17/09/2012

Recull de podcasts financers

Tutorial sobre finances és un recull de podcasts de diferents professors de l’IE Business School.  En aquests podcasts, els professors cobreixen certs temes rellevants per als cursos de direcció financera, des dels conceptes més bàsics fins a les tècniques financeres més modernes.

Els temes són els següents:

Via: IE

17/10/2011

Préstecs de fins a 200.000 euros per a la internacionalització de les pimes

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i l’Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX), dependent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, han subscrit un acord que permetrà millorar les condicions de finançament de les pimes que vulguin internacionalitzar-se. En virtut d’aquest conveni, les empreses que sol·licitin un préstec de la Línia ICOdirecto en la modalitat de liquiditat per sortir a l’exterior, podran beneficiar d’una bonificació del ICEX d’un 1% en el tipus d’interès.

A les operacions de finançament se’ls aplicaran les condicions financeres de la Línia ICOdirecto en la modalitat de liquiditat.Podran accedir-hi les pimes que necessitin finançament per a projectes d’internacionalització o potenciar la seva sortida a l’exterior.

D’acord amb les condicions actuals, s’estableix un import màxim de préstec per client de 200.000 euros, amb tres anys d’amortització i un any de carència del principal. El tipus d’interès és variable, amb la referència de l’Euribor a sis mesos més un 4% (400 punts bàsics), revisable semestralment. Els pagaments es realitzaran cada mes i comptarà amb una comissió d’obertura del 0,5% sobre l’import formalitzat, amb un mínim de 60 euros. Els projectes hauran de ser prèviament avaluats positivament per l’ICEX per obtenir una bonificació del tipus d’interès.

Via: Vertice

%d bloggers like this: