Posts tagged ‘estadístiques’

07/09/2012

Estadística de les pimes catalanes 2011, evolució i indicadors

Segons l’informe estadístic presentat l’abril de 2012  pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, sota el títol “Estadístiques Pime. Evolució i indicadors “, el nombre d’empreses existents a Espanya l’1 gener 2011 era de 3.246.986, de les quals el 55,25% eren empreses sense assalariats, el 39,97% tenien entre 1 i 9 assalariats i només el 0,12% tenien 250 o més assalariats.
Estadístiques Pime. Evolució i indicadors és un document elaborat per l’INE (Institut Nacional d’Estadística) amb periodicitat anual, i forma part d’un conjunt de treballs elaborats per la Subdirecció General de Suport a les Pime.

Gràfiques de Catalunya

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

read more »

Etiquetes: ,
19/07/2011

Informe sobre la Inversió en Startups a Espanya 2011

El Termòmetre de la Inversió en Startups a Espanya és un informe elaborat per Ready4Ventures, basat en informació obtinguda a través d’enquestes dissenyades i enviades expressament a emprenedors amb projectes empresarials en fase de recerca de finançament i inversors de diferents perfils.

Unes petites dades:

 • El 45% dels emprenedors tenen estudis superiors i un 41% compta amb estudis de postgrau.
 • Un 57% porten més de 5 anys com a emprenedors.
 • L’edat mitjana dels emprenedors està entre els 31 i els 45 anys.
 • El 72% d’emprenedors s’han finançat amb estalvis propis i suport familiar.
 • El 42% ha fet ús de crèdits i finançament per part d’inversors.
 • El 42% dels inversors ha invertit en més de 5 operacions.
 • El 55% han sortit d’alguna operació i un 46% declara haver tingut algun fracàs.
 • El 65% dels inversors consideren un temps de permanència en la inversió superior als 5 anys.
 • El 40% s’estima entre 3 i 6 mesos el temps de tancament d’una operació.
 • El 42% d’inversors creu que incrementarà la disponibilitat de fons per invertir durant 2011 i 2012.

Via: Comunidad de emprendedores

 

Via: Comunidad de emprendedores

06/06/2011

Una eina interactiva compara els trenta-quatre països membres de l’OCDE segons onze factors socials i econòmics

L’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) acaba de publicar, en plena crisi financera, un índex de felicitat o de bon viure, l’OCDE té només a 34 països com a membres de la seva organització per la qual cosa dir que aquell país és el darrer en cert indicador o paràmetre no és una afirmació que tingui validesa mundial.

Al Better Life Index, doncs, els internautes poden comparar els trenta-quatre estats que formen part de l’OCDE segons onze criteris:

 • conciliació
 • feina-lleure
 • educació
 • feina
 • govern
 • grau de satisfacció de vida
 • habitatge
 • medi
 • relacions personals
 • salut
 • seguretat
 • sous.

L’usuari pot consultar els factors que més l’interessin i establir els rànquings per països. També es poden descarregar totes les dades. Aquest mesurador de la bona vida es tracta d’un indicador de benestar o qualitat de vida basat en la percepció del poblador i no en les xifres econòmiques dels països.

Si vols consultar l’informe sobre l‘estat espanyol

Via: vilaweb

02/03/2011

Com consultar dades dels municipis catalans d’una forma gràfica

Ll’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha publicat una sèrie d’estadístiques municipals de Catalunya al Google Public Data Explorer. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del projecte d’obertura de dades públiques de la Generalitat de Catalunya i entre altres propòsits, es proposa facilitar als usuaris l’exploració i visualització de les dades, ja sigui en forma de taules, gràfics o mapes.

El Google Public Data Explorer és una eina que permet als usuaris publicar i compartir conjunts de dades i metadades, els quals poden ser visualitzats i explorats per qualsevol altre usuari.

Els indicadors dels municipis catalans abasten les temàtiques de: economia, població, societat i territori, i són el primer conjunt de dades d’una institució espanyola inclosos dins el directori del Google Public Data Explorer. A nivell d’europeu es pot consultar la informació proporcionada per Eurostat (Oficina d’estadístiques de la Unió Europea), del Banc Mundial o del Fons Monetari Internacional, entre altres.

Algunes de les eines que fan més atractiva l’aplicació, és la que permet generar gràfiques dinàmiques, en les quals una animació mostra la seqüència de l’evolució d’un conjunt de dades. Aquests al seu torn poden ser indexats en un web, com en el cas de les dades de Idescat, a través de les API: el municipi en xifres.

Accés a l’aplicació

Via: Idee

17/09/2010

Novetats estadístiques agràries del mes setembre a Catalunya

Novetats d'estadístiques

Es tracta d’un butlletí que s’edita setmanalment amb l’objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Gabinet Tècnic del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres  organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Si ho vols rebre existeix una  llista de distribució setmanal per donar-se d’alta  i també s’hi poden fer arribar  comentaris i suggeriments sobre els continguts del butlletí:

ne.gabinet.tecnic.dar@gencat.cat

Via: Butlletí de novetats estadístiques del DAAR

28/12/2009

Atles de la nova ruralitat, noves aplicacions

El passat mes de juny va sortir a la llum l’Atles de la Nova ruralitat de Catalunya, ara s’hi ha afegit més material per poder-ho consultar des de la web. L’Atles de la nova ruralitat és una iniciativa impulsada per la Fundació del Món Rural, el Departament d’Educació i altres centres educatius. El seu objectiu és difondre la “nova ruralitat” entre els joves catalans, per a que coneguin la diversitat del territori català i les diferents realitats del món rural del nostre país.

L’Atles està disponible com a material didàctic, en format paper, i també com a plataforma web, que posa a disposició de la comunitat educativa, i de la societat en general, el material pedagògic generat a partir de l’Atles i les eines cartogràfiques i estadístiques bàsiques que permetin treballar el concepte de ruralitat d’una manera rigorosa.

Via: Ruralcat

Enllaç: Atles de la nova ruralitat

21/12/2009

La Renda Agrària cau un 1,5 per cent l’any 2009

Avui s’ha presentat la primera estimació de les principals xifres econòmiques del sector agrari de l’any 2009, en els que la Renda Agrària en termes corrents presenta un valor de 23.233,1 M€. La Renda Agrària expressada per Unitat de Treball Anual (UTA), suposa una disminució de l’1,5 % en termes corrents. Enfront d’aquesta última dada, la mitjana de la Unió Europea s’ha situat en 2009 en un -12,2%.

Diferències de resultats segons els sectors

La producció vegetal experimenta un descens en valor del 11,8 %, motivada per la disminució tant en preus com en volums recol·lectats. S’han produït reduccions en quantitat en cereals, fruites, oli d’oliva i vi i most, mentre que s’incrementen plantes industrials i hortalisses.

Si ens fixem en el preu, s’observen descensos de la patata, plantes industrials, oli d’oliva, cereals i plantes farratgeres. Aquestes caigudes es veuen compensades en part pel comportament de la producció hortícola, flors i plantes de viver que experimenten un augment en valor del 7,4%.

La Producció Animal disminueix en valor el 9,1 %, com a conseqüència del descens dels volums produïts i comportament mixt en l’evolució dels preus. En quantitat destaquen els descensos del boví, oví, cabrum, aus i porcí. En preus s’aprecien increments en boví, oví,cabrum i ous i descensos en la llet.

Aquest comportament de les produccions es veu compensat en part per una disminució del valor dels consums intermedis i pel total de les subvencions rebudes pel sector, que han augmentat un 1,4 % respecte de l’exercici anterior, arribant als 7.021,4 M€, que representen el 30,2 % del valor de la Renda Agrària.

Renda agrària a altres països de la UE

En el conjunt dels països de la Unió Europea s’aprecia un descens generalitzat i tan sols cinc països mostren comportament positiu de renda agrària en termes corrents: Regne Unit (14,0 %), Malta (10,4 %), Xipre (3,5 %), Finlàndia (2,7 %), i Grècia (2,3 %).

Per contra, s’han produït fortes caigudes en països de gran pes en l’agricultura europea com: Itàlia (-24,4 %), Alemanya (-21,0 %), França (-20,7 %), Països Baixos (-15,5 %) o Polònia (-12,7 %).

Tot això determina que el valor de la renda agrària en termes corrents hagi descendit un 12,8% per al conjunt de la UE 27.

Les dades presentades corresponen a la primera estimació dels principals indicadors de la Renda Agrària de l’any 2009, elaborada seguint la metodologia harmonitzada del Sistema Integrat de Comptes Nacionals de la Unió Europea, aplicable en tots els estats membres.

Via: Ruralcat

30/11/2009

El 93% de les empreses catalanes tenen menys de 9 treballadors

Segons el recull del blog Invercat aquesta és la radiografia del sector empresarial català, les dades són de l’Idescat.

Etiquetes: , ,
%d bloggers like this: