Posts tagged ‘escola’

08/05/2012

3er programa LEARNING TO GROW per acompanyar a 40 dones empresàries

Barcelona Activa i l’Escola de negocis IESE – EIC, posen en marxa la 3a edició del programa LEARNING TO GROW que té com objectiu acompanyar a 40 dones empresàries i directives, en el disseny i desenvolupament del pla de creixement de la seva empresa.

read more »

03/05/2012

Guia per estudiants de secundària: ¿Cómo elegir?

Quan s’acaba l’ESO i el Batxillerat obre una cruïlla als alumnes que sovint no saben quin camí escollir per continuar en la seva formació o bé llençar-se al món laboral, aquesta és una guia que  presenta un seguit de professions, destacant les que més futur tenen en el mercat laboral i una relació de pàgines i adreces web on poder-te assessorar-se.

Via: Emple@te 2.0

Etiquetes: , , ,
17/11/2010

Vols aprendre a fer de pastor/a?, ja està en marxa l’escola de pastors 2011

Foment d’un altre model de pagesia

L’Associació rurbans amb el Projecte Grípia treballa la dinamització del sector primari de muntanya. Aquesta ho fa mitjançant accions que pretenen donar suport a les explotacions existents i aposta per una nova generació de joves agricultors i ramaders que basen en l’agroecologia la seva manera d’entendre aquest ofici.

A través de l’escola es pretén consolidar un nou model de pagesia que està produint canvis molt importants en el desenvolupament rural del nostre país. A través de la incorporació de noves generacions, molts cops alienes a una tradició familiar, es pretén demostrar que el sector primari, per si mateix, és un sector viable econòmicament a través d’una producció a petita escala de base familiar i/o cooperativa; sostenible amb l’entorn i amb el sector. Es busca la naturalitat del producte i la seva forma original respectant les seves llavors i races autòctones i oferint un producte de qualitat a través de la venta directa entre productor i consumidor dins d’un mercat local i de proximitat. A la vegada, el projecte reivindica la dignificació i normalització d’aquest ofici donant-lo a conèixer i transmetent altres maneres de gestió.
L’Escola vol encabir tots aquells pagesos i pageses que creuen en el sector, que tenen la il·lusió de donar-li continuïtat i de deixar que gent nova hi entri i aprengui a partir dels seus coneixements. Alhora volem donar entrada a aquelles persones que vinguin o no de tradició pagesa volen aprendre i aplicar una altra manera d’entendre l’ofici, mantenint la tradició i adaptant-la a la seva contemporaneïtat. El Projecte Grípia vol ser una plataforma d’intercanvi de coneixements, idees, contactes i projectes que treballen en la mateixa direcció.

Qui som

L’associació rurbans és una entitat de dinamització rural de muntanya que té la seva base a Rialp, Pallars Sobirà. El Projecte Grípia*. Territori Ramader neix amb l’objectiu de garantir el relleu generacional de les explotacions ramaderes de muntanya mitjançant la incorporació de joves a l’activitat, la gestió sostenible de les explotacions i la dinamització del sector fent-lo viable econòmicament.

Després de dos edicions de l’escola podem dir que la intenció de relleu existeix i que alhora es fa molt difícil la incorporació en aquest sector. Per tant, el projecte, tot i mantenir el seu objectiu inicial, vol tenir en compte aquesta necessitat i ampliar la seva missió ajudant en el debat de la incorporació d’aquesta nova pagesia al sector i activar mesures per posar en contacte pagesos i propietaris amb aquestes persones que volen dedicar-se de nou a aquest ofici.
El projecte pretén també dignificar aquesta professió i facilitar eines per a la seva organització i cooperació. Aquest és el primer projecte d’aquestes característiques que es fa a tot Catalunya i es constitueix com un pla pilot a les zones de muntanya, localitzat en la seva primera edició al Pallars Sobirà i Pallars Jussà.
El Projecte Grípia és una iniciativa de l’associació rurbans i l’empresa mOntanyanes del Pallars Sobirà i compta en aquesta 3a. edició amb el suport del Departament de Treball-SOC – a través del Projecte Impuls, del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, del Departament de Medi Ambient i Habitatge, de la Diputació de Lleida (Àrea de Medi Ambient), de l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran, de la Caixa, del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i de l’Ajuntament de Soriguera.

El projecte té cinc línies de treball:

 • Escola de pagesia i activitat pastoral
 • Banc de finques agràries: custòdia agrària
 • Servei de suport a les explotacions
 • Revalorització i comercialització de llana de raça xisqueta
 • Sensibilització de joves

L’escola de pagesia

L’Escola pren el model de l’escola de pastors d’Astúries (Picos d’Europa) i s’inspira en les escoles oficials del País Basc, Artzai Eskola i l’Escola de pastors d’Iparralde.
Després de 2 edicions l’escola de Catalunya també està sent model. El govern andalús ha endegat la primera escola de pastors a Sevilla, iniciada la tardor de 2010, que ha pres com a model la nostra escola de Pastors i l’escola del País Basc.

 • Tipus de bestiar que tracta L’escola està dirigida a tot el sector ramader. Per tant és una escola que vol formar persones pageses i pastores vinculades a tot tipus de bestiar que pastura per les muntanyes del Pirineu: ovelles, cabres, vaques de carn i de llet, eqües, rucs, etc. i per altres àmbits rurals de Catalunya.
 • Duració del curs Els alumnes rebran una formació teòrico-pràctica que durarà cinc mesos. Un mes de formació teòrica intensiva (140 hores lectives) i després quatre mesos de pràctica a les mateixes explotacions.
 • Calendari La formació teòrica s’iniciarà durant la darrera set-mana de febrer fins la darrera setmana de març (del 28 de febrer al 25 de març). Aquesta serà obligatòria per tothom.

La formació pràctica tindrà dos períodes. Les pràctiques s’iniciaran o bé a la primavera-estiu que comprendrà des del mes d’abril fins a finals de juliol; o bé la tardor-hivern que comprendrà des del mes de setembre fins al desembre. Aquest calendari vol respondre a les necessitats del calendari pagès. Existeix la possibilitat de fer les pràctiques partides seguint els següents períodes: 1r. Torn maig – juny; 2n. torn setembre-octubre (aquestes dates no podran patir canvis).

 • Remuneració Els alumnes no rebran cap remuneració per fer el curs. S’entén que l’objectiu és formar a persones perquè puguin realitzar d’una manera semi-professional aquest ofici. Per aquest motiu es proposa com un intercanvi on les explotacions ofereixen la seva experiència, formació i instal·lacions i l’alumne ofereix el seu treball. Per altra banda l’alumne tindrà cobert durant tot el període del curs l’allotjament i manutenció durant les hores lectives. No estarà cobert durant les vacances o el període on no es faci activitat. Aquestes despeses seran assumides pels ramaders, durant el període de pràctiques i per les matrícules, durant el mòdul teòric.
 • Localització del curs La formació teòrica s’impartirà a l’Alberg-refugi de la població de Llagunes (Pallars Sobirà). Les pràctiques es realitzaran a les diferents explotacions repartides principalment a la comarca del Pallars Sobirà i també al Pallars Jussà i Alta Ribagorça, amb la continuïtat, de les places que s’oferiran a les delegacions de comarques gironines i de l’àrea del Montseny.
 • Inscripció Els alumnes participants hauran de fer efectiu el pagament de 500 euros en concepte de matrícula a l’escola.
 • Titulació obtinguda El curs tindrà el reconeixement i l’homologació del Departament d’Agricultura. L’escola ofereix una formació teòrica-pràctica per aquelles persones que tinguin la intenció de fer una incorporació i serà convalidat amb 220 hores del bloc de formació específica dins l’itinerari formatiu de nova incorporació. També s’oferiran altres cursos del bloc de formació específica, per completar la formació, a través del Pla de Transferència Tecnològica (patt).

Les delegacions En aquesta tercera edició tornarem a ser família nombrosa. Tindrem dos delegacions en l’àmbit Català: àmbit gironí, continuant amb les comarques de la Garrotxa-Ripollès i la zona del Parc Natural del Monseny (Vallès Oriental), amb la col·laboració del Centre de Sostenibilitat Territorial (cst) i de l’Associació Aladula.

Coses a tenir en compte

L’escola no forma part de cap organisme oficial. L’escola ofereix un curs d’educació no formal, reconegut pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
En aquesta 3a. edició l’escola compta amb un Reglament de Règim Intern on es recullen les condicions i pautes de funcionament de l’escola. Aquest regirà qualsevol aspecte al seu voltant. És important llegir-lo abans de fer efectiva la matrícula i de complir-lo durant el període formatiu. Aquest es posarà a disposició dels pre-seleccionats.

 • Assegurança: Els alumnes participants a l’escola tindran una assegurança de cobertura d’accidents durant la durada del curs.
 • Edat dels participants: L’edat mínima per accedir a l’escola és de 18 anys.
 • Carnet de conduir: Els alumnes han de disposar de carnet de conduir B1 per tal de poder moure’s durant les pràctiques i utilitzar la maquinària i vehicles de les explotacions.
 • Fiança: L’alumnat deixarà en dipòsit a l’Associació rurbans una fiança de 300 euros, a banda dels 500 euros de matrícula, per tal de garantir el compromís de l’alumne amb l’escola i les pràctiques. El motiu de la mateixa és garantir que l’alumne/a complirà amb els seus deures i pel fet de tenir en compte que darrera de l’escola hi ha una gestió que comporta una despesa que no ha de ser malbaratada.

Recordar que les places són limitades i que deixar les pràctiques enmig del cicle significa no haver pogut donar l’oportunitat a una persona que hagués acabat tot el període. Un cop finalitzin les pràctiques la fiança es retornarà. Si l’alumne/a no compleix amb els acords, la fiança s’haurà de dipositar en la seva totalitat.

Funcionament de les altres escoles de pastors

L’única escola oficial que existeix a l’Estat es troba al País Basc. Es tracta de l’Artzai Eskola. Aquesta ofereix una formació de cinc mesos amb un cost aproximat de 1.500 euros.

Sortida labora: Aquest fet dependrà de cada aspirant i de la necessitat que tinguin les explotacions de contractar algú. Si l’alumne/a realitza unes bones pràctiques podria tenir més possibilitats de ser contractat durant el temps que es determini. Per altra banda l’alumne, si ho desitja, podrà realitzar una nova incorporació i en aquest cas dependrà de la seva capacitat per tirar endavant el negoci.

L’associació rurbans li realitzarà un acompanyament del seu projecte però en cap cas li garanteix la seva sortida professional. Així ni l’escola ni l’associació garanteixen la incorporació de l’alumnat al mercat laboral tot i que sí treballen per aconseguir-la.
Alhora el projecte compta amb una Borsa de Treball amb difusió en tot l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran. Aquesta està dirigida als pagesos i pageses del territori que tenen la necessitat de contractar i també a d’altres pagesos de fora aquest àmbit que busquen persones per a treballar.

Qui pot ser aspirant

L’Escola acollirà a totes aquelles persones que desitgin aprendre l’ofici de pagès i pastor amb decisió de portar a terme aquest ofici. Per participar a l’escola de pagesia i activitat pastoral és necessari complir algun d’aquests supòsits:

 • Ser fill/a del territori de pràctiques i voler continuar l’explotació familiar
 • Ser fill/a del territori de pràctiques o que hi visqui i vulgui iniciar una explotació o treballar com a soci en una d’elles
 • Ser una persona de fora el territori de pràctiques i vulgui iniciar o ser llogat en una explotació
 • Ser una persona de fora el territori de pràctiques i vulgui iniciar una explotació fora del territori

Pel que fa als criteris que es segueixen per seleccionar les explotacions que volen acollir alumnes en pràctiques aquests són els requisits:

 • Ser explotacions que puguin oferir un relleu generacional
 • Ser explotacions que siguin exemplars i tinguin capacitat pedagògica per transmetre els coneixements d’aquest ofici
 • Ser explotacions que no tinguin ningú llogat i tinguin la necessitat de fer-ho
 • Ser explotacions que tinguin la intenció de, un cop finalitzades les pràctiques, llogar l’alumne/a
 • Ser explotacions que, tot i tenir persones llogades, tinguin la necessitat de llogar-ne una altra

El criteri principal, però, serà que totes elles sàpiguen transmetre els seus coneixements d’una manera clara i amb atenció, sent en definitiva veritables professors.

En vols ser aspirant

Només heu de dirigir-vos a l’Associació rurbans a partir del 29 d’octubre de 2010* on se us farà arribar una fitxa que haureu d’omplir amb les vostres dades i interessos. Un cop rebudes totes les sol·licituds es farà una selecció tenint en compte els criteris abans esmentats i es procedirà a programar una entrevista personal.
Les sol·licituds es podran realitzar per correu electrònic. És molt important omplir a consciència la sol·licitud i explicar en l’espai que es facilita tota la informació necessària per tal que el jurat es faci una idea clara de la idea dels aspirants. El jurat de les entrevistes estarà format per pagesos participants a l’Escola, equip tècnic de l’eca Pallars i equip tècnic del Projecte Grípia.

Info

Associació rurbans. projecte grípia.
Escola de Pagesia i Activitat Pastoral del Pallars Sobirà, edif ici el racó. Crta. c13 Km. 13125594 Rialp
t 973 620 977 | m 671 649 362 | f 973 621 440
info@rurbans.org | http://www.projectegripia.cat

Les nostres delegacions
http://www.centresostenibilitat.cat | http://aladula.blogspot.com

 • Bases de l’escola 2011

 • Sol·licitud Escola 2011

 • Aconsegueix el DVD

 • COMPRA LES SAMARRETES del PROJECTE GRÍPIA

  De Safata de càrrega

  Amb versió femenina i masculina tenim les samarretes “Sí! sóc pagès!” i “Sí! Sóc Pagesa!”. Volem donar impuls a la feina de pagès i difondre’l arreu.

  Tenim totes les tallers home / dona. El preu?! Només 10 euros amb les despeses d’enviament a part! Per a comprar-les: info@rurbans.org

07/09/2009

Emprenedoria i innovació a l’escola

Twitter: Josep Miró

Etiquetes: ,
%d bloggers like this: