Posts tagged ‘eficiència energètica’

28/05/2013

Certificat d’eficiència energètica per la compravenda i lloguer d’habitatges

A partir de l’1 de juny de 2013 és obligatori posar a disposició de compradors o usuaris dels edificis, una certificació d’eficiència energètica que haurà d’incloure informació objectiva sobre l’eficiència energètica d’un edifici i valors de referència com a requisits mínims d’eficiència energètica, per tal que els propietaris o arrendataris d’edificis o d’una unitat d’aquest, puguin comparar i avaluar la seva eficiència energètica

Els resultats del procediment de certificar energèticament un edifici vénen reflectits en el certificat d’eficiència energètica i en el seu corresponent etiqueta d’eficiència energètica, que mostra el nivell de qualificació energètica de l’edifici en una escala de l’A (major eficiència energètica) a la G (menor eficiència energètica).

El certificat d’eficiència energètica té la següent informació: identificació de l’entitat, indicació del procediment reconegut utilitzat, indicació de la normativa aplicable sobre estalvi i eficiència energètica al moment de la construcció de l’entitat analitzada, descripció de les característiques energètiques de l’entitat, qualificació de l’eficiència energètica de l’entitat expressada mitjançant l’etiqueta energètica, document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims d’eficiència energètica, recomanacions, descripció de proves, comprovacions i inspeccions dutes a terme.

Per a la compra venda i/o lloguer d’habitatges, tant nous com usats, és imprescindible que tinguin la corresponent cèdula d’habitabilitat, el certificat energètic i el certificat d’aptitud de la inspecció tècnica de l’habitatge en vigor.

1.-Qui podrà emetre aquests certificats?
Arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers que tenguin formació i experiència en processos de certificació (una Ordre Ministerial ho desenvoluparà)

2.- En quines operacions jurídiques és exigible la certificació?
En la compravenda i arrendament.

3.- Quan serà exigible el certificat?
A partir d’1 de juny de 2013.

read more »

08/05/2013

Curs gratuït de gestors energètics

Quins són els continguts?

 • Bloc 1. Disseny de caldereria de Biomassa.
 • Bloc 2. Introducció a l’energia i la gestió energètica
 • Bloc 3. Auditories energètiques
 • Bloc 4. Mercat energètic i comptabilitat energètica
 • Bloc 5. Eficiència Energètica d’Edificis

A qui va dirigit?

El curs de gestors energètics va dirigit a persones que vulguin adquirir coneixement i ampliar les seves oportunitats de desenvolupament professional en activitats relacionades amb la gestió i l’eficiència energètica, tant per a persones en actiu, autònoms o en situació d’atur.

 

Quina és la durada?

Aquest curs té una durada de 350 hores amb sessions teòriques impartides per l’equip docent que inclourà visites a experiències i ponències d’experts, una altra part de treball on-line i finalment, una part d’aplicació pràctica ja sigui amb pràctiques professional no laborals i/o un treball de recerca.

 

El curs de gestors energètics s’impartirà de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda, a partir del dilluns 13 de maig fins al 28 de juny i del 16 de setembre fins al 28 de novembre, al Centre de Formació Aulari Pla de l’Alemany de Berga.

 

Com ho he de fes per inscriure’m?

Les inscripcions seran gratuïtes i es podran fer per les vies habituals:

Presencialment a les oficines del CFI Cercs – Berguedà

Telefònicament al 93.824.77.00

Digitalment a Inscripcions o per correu electrònic a carles@cfi.cat // manel@cfi.cat

12/07/2012

Concurs de 5 M€ per a start-ups energètiques espanyoles i italianes

L’empresa Enel promou el Laboratori d’Empreses, un concurs per start-ups, és a dir, per a empreses de nova creació espanyoles o italianes que tinguin projectes innovadors en el camp energètic.

Categories

 • E-mobility:
 • Sistemes de Comunicació i Digitalització ICT
 • Tecnologia de baixes emissions de carboni
 • Sol·lucions d’automatització
 • Emmagatzematge d’energia
 • Xarxes intel·ligents (Smarts Grids)
 • Renovables
 • Eficiència energètica
  read more »

07/02/2012

Concurs sobre estalvi i eficiència energètica: Y tú ¿qué haces? para ahorrar energía

Una bicicleta elèctrica plegable Q10 City de l’empresa navarresa Quipplan-Mobility, valorada en 1.500€ es el premi del I Concurs “Y tú, ¿qué haces parar ahorrar energía?”, promogut pel projecte de cooperació Interterritorial Eureners3. Amb una durada de 4 mesos (1 de febrer a 1 de juny), el concurs premiarà la pràctica o mesura d’estalvi energètic a la llar o a la feina més curiosa o destacable.

D’àmbit nacional, el certamen té com a objectiu fonamental sensibilitzar i fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica entre la població i, per tant, la cura del medi ambient.

La participació en el mateix es farà exclusivament a través de les web www.eureners.com, on un banner destacat enllaçarà amb les bases del concurs, així com amb el formulari per a la tramesa de les propostes.

Hi podran participar totes aquelles persones, sense límit d’edat, que de forma original i creativa posin en pràctica una o diverses mesures d’estalvi i eficiència energètica a la llar o a la feina.

read more »

28/07/2011

Ajuts de l’IDAE per a projectes d’estalvi i eficiència energètica

Aquesta línia donarà sortida als ajuts per a projectes d’alt valor estratègic, considerats singulars o innovadors, associats a una gran inversió i que poden localitzar-se en tres o més Comunitats Autònomes.

L’Institut Català d’Energia actuarà com a oficina de tramitació i d’assessorament per a les empreses i administracions que vulguin acollir-se a la nova línea d’ajut que ha engegat l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE), i que té per objectiu fomentar projectes d’estalvi i eficiència energètica que puguin considerar-se singulars, ja sigui pel seu caràcter innovador o per la seva importància estratègica, i que requereixin una gran inversió o que puguin localitzar-se a tres o més Comunitats Autònomes.

El termini de sol·licitud dels ajuts finalitza el 12 d’agost de 2011.

Aquests ajuts els atorga l’IDAE a fons perdut i en règim de concurrència competitiva (concursal). El pressupost d’aquests ajuts és de 120 milions d’euros, per a tota Espanya, i el termini de sol·licitud està obert fins el 12 d’agost de 2011.

El programa s’emmarca dins de les actuacions del Pla d’Acció 2008-2012 de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica del Govern d’Espanya, i complementa els altres canals existents de finançament i ajuts a projectes d’estalvi i eficiència energètica. La línia té un caràcter plurianual i es dirigeix a projectes dels sectors del transport, de la indústria i de l’edificació.

Els projectes es classifiquen en tres tipus.

 1. Projectes estratègics: aquells que tenen un pressupost entre 0,3 i 40 milions d’euros i que desenvolupa una empresa en un mínim de tres Comunitats Autònomes. Els ajuts a projectes estratègics estan oberts a tot tipus de beneficiaris.
 2. Projectes singulars innovadors: Aquells que tenen un pressupost entre 0,5 i 20 milions d’euros, que es desenvolupen en una o més Comunitats Autònomes. Estan oberts per a projectes en l’àmbit industrial i per a la renovació de flotes o la recuperació d’energia en el sector del transport.
 3. Projectes sectorials conjunts: Dirigit a grups d’empreses d’un mateix sector, es consideren entre aquests els que es desenvolupen en un mínim de tres Comunitats Autònomes i que tenen un pressupost entre els 0,3 i els 20 milions d’euros.

és informació

%d bloggers like this: