Posts tagged ‘economia rural’

29/08/2011

Guia per a l’impuls de l’economia rural a través de la compra pública sostenible

El CTFC ha presentat la Guia per a l’impuls de l’economia rural a través de la compra pública sostenible, aquesta guia vol donar a conèixer informació pràctica i sintètica als ens locals i organismes públics en general (ajuntaments, empreses publiques, escoles, centres sanitaris, etc.) per incorporar criteris de compra responsable en la seva activitat quotidiana i així moure el mercat local cap a la millora econòmica, social i ambiental. Donat el gran poder de compra de les administracions públiques, aquesta guia és una eina de referència per a adjudicadors i tècnics de les administracions públiques locals que estiguin implicats en processos de compra i contractació pública, especialment en àmbits rurals, per tal que els orienti cap a una activitat més sostenible, que contribueixi a la vegada a dinamitzar l’economia rural.

Aquesta informació també la podran utilitzar els ciutadans en la compra de productes i serveis per a la llar i/o les seves empreses, contribuint així a millorar les pràctiques de consum general.

Via: Ecodiari

Etiquetes: , ,
%d bloggers like this: