Posts tagged ‘ecoinnovació’

20/05/2013

Convocatòria Ecoinnovació 2013 per empreses i altres entitats

El programa Eco-innovació dóna suport a projectes relatius a la primera aplicació o duplicació de tècniques, productes, serveis o pràctiques eco-innovadores, que hagin estat tècnicament demostrades però no hagin arribat encara al mercat a causa de riscos residuals. Aquest Programa ajuda els participants a superar les barreres de penetració en el mercat, per convertir aquests productes i processos en els èxits futurs de l’ecoinnovació d’Europa.

Descripció

Aquesta convocatòria finançarà projectes el seu objectiu sigui prevenir o reduir els impactes ambientals, o contribuir a augmentar l’eficiència dels recursos.

Els beneficiaris han de ser persones jurídiques, públiques o privades, prioritzant les  PIME i beneficiaris privats. El termini finalitza el 5 de setembre de 2013.  Les àrees prioritàries de la convocatòria d’enguany són:

A) Reciclatge de materials
B) Productes de construcció sostenibles
C) Sector alimentació i beguda
D) Aigua
E) Negocis  més ecològiques

Característiques principals dels projectes:

 • Els projectes poden ser sol·licitats per  una o per diverses entitats.
 • Durada màxima dels projectes: 36 mesos
 • La contribució financera d’aquesta iniciativa serà de fins al 50% dels costos elegibles
  read more »

16/12/2011

Oferta de feina de Tècnic/a en EcoInnovació al Baix Llobregat

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, obre un procés de selecció per incorporar un/a Tècnic/a d’Ecoinnovació com AODL (Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local) en la modalitat d’obra i servei determinat, per un any amb possibilitats de pròrroga.
Es requereix titulació universitària de grau mig o superior, preferentment en ciències econòmiques i/o ciències empresarials, amb coneixements i/o experiència en àmbits de desenvolupament local i la promoció econòmica, la innovació i/o l’economia verda.
Consulta els detalls de l’oferta al document adjunt.
Oferta treball

 

Via: Sant Feliu

01/06/2011

Oberta convocatòria Eco-innnovació del programa CIP

Aquesta iniciativa del Programa CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme) dóna suport als projectes eco-innovadors en diferents sectors amb l’objectiu en la reducció o prevenció dels impactes ambientals o que contribueixin a la utilització optimitzada dels  recursos.

Per qui

S’adreça a les organitzacions que han desenvolupat una millora ambiental de producte, servei, o que té un historial provat, encara no completat en la fase de comercialització degut a riscos residuals.

Es busca ajudar a les accions més orientades al mercat com a explotació de resultats de R + D o realització de programes pilot d’implantació.

Prioritats

S’han establert prioritats específiques considerant la seva important impacte en el medi ambient: Reciclatge de materials:

 • Millora dels processos de reciclatge de materials.
 • Productes innovadors utilitzant materials reciclats.
 • Innovacions comercials que reforcin la competitivitat de les indústries del reciclatge.

Sector alimentari i begudes:

 • Processos i productes més nets i més eficients de producció alimentària i de begudes (inclòs l’embalatge), reducció de residus i de gasos efecte hivernacle, i increment de materials de reciclatge i la seva recuperació.
 • Nous processos de gestió amb aigua que redueixin el seu ús a través de la cadena de subministrament d’aliments i begudes.
 • Productes nets innovadors que redueixin l’impacte mediambiental en el consum del sector alimentari i de begudes.

Construcció i habitatge:

 • Processos de construcció innovadors o productes que redueixin l’impacte i donin suport l’ús racional dels recursos naturals.
 • Tècniques de construcció ecològica que produeixin efecte palanca en l’ús de materials reciclats i fonts renovables.

Negocis verds i compra intel·ligent:

 • Productes innovadors que redueixin els impactes ambientals i el consum de recursos.
 • Facilitar serveis que s’adeqüin millor entre l’oferta i la demanda que aportin solucions d’innovació ecològica en el mercat.
 •  Substitució de materials amb menor impacte ambiental i major eficiència dels recursos (per exemple, productes de base biològica); substitució de materials escassos i un major ús de matèries primeres secundàries;
 •  Dimensió ecològica de la producció i processos de producció nets, incloent la simbiosi industrial.

El cofinançament comunitàri és d’un màxim de 50% dels costos elegibles i les despeses elegibles són tant equips i infraestructures com materials, processos, tècniques i mètodes relacionats amb una acció innovadora.

El pressupost estimat per a la convocatòria 2011 és de 36 milions EUR. En la convocatòria de l’any passat van resultar finançats al voltant de 50 projectes (dels 287 presentats). La Comissió preveu que en la convocatòria 2011 resultin elegits entre 40 i 45 projectes. La data límit per a la presentació de propostes és el 8 de setembre de 2011.

No s’han de confondre els projectes finançats per la convocatòria Eco-innovació dels finançats per altres programes, que també estiguin relacionats amb l’eco-innovació:

– Els projectes que estiguin orientats a la participació de les autoritats públiques, s’ha de fer dins del programa Life+ (http://ec.europa.eu/environment/life/).
– Aquells projectes que es trobin en una fase d’investigació aniran al VII Programa Marc d’investigació (http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html).

Via: Seimed

%d bloggers like this: