Posts tagged ‘Diputació de Lleida’

02/10/2012

13 premis als millors emprenedors, els ‘premis LO’

Enguany s’han convocat la 13a edició del premis LO a càrrec del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. El Premis LO són un reconeixement a les empreses del territori destacables per l’eficàcia, l’eficiència i els resultats de la seva gestió empresarial.

L’objectiu dels Premis LO és promoure i millorar la competitivitat, la qualitat i la productivitat en un entorn global.

Les modalitats de premis són les següents:

    Nous projectes empresarials

 •         Premi a la innovació
 •         Premi al jove emprenedor o a la jove emprenedora
 •         Premi empresa sostenible, adequació territori

    Empreses ja consolidades

 •         Premi a la responsabilitat social empresarial
 •         Premi “LO emprenedor” o “LO emprenedora”

1. Descarrega’t la convocatòria
2. Sol·licitud d’imprés

Termini de presentació de les sol·licituds fins al 26 d’octubre de 2012.

Via: Promeco

24/02/2009

Subvencions per a projectes de promoció econòmica i desenvolupament local a les comarques de Lleida

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida ha publicat uns ajuts pel territori.

Terminis

Hi ha dos convocatòries, la primera es fins el dia 6 de març amb un pressupost de 320.000€ i la segona  del 9 de març fins el 19 de juny amb un pressupost de 80.000€ totes per actuacions del 2009.

Beneficiaris
a) Els ens locals de les comarques de Lleida i els seus organismes autònoms
b) Entitats, corporacions i institucions de dret públic o privat l’activitat de les quals es desenvolupi total o parcialment a les comarques de Lleida.
c) Empresaris socials i individuals que realitzin la seva activitat total o parcialment a les comarques de Lleida.

Activitats subvencionables

 • La realització d’estudis i projectes de desenvolupament locals.
 • Actuacions que generin ocupació i la millora de les condicions de treball a les Terres de Lleida.
 • Les accions, campanyes i mesures que fomentin la comercialització i transformació dels productes agroalimentaris de les Terres de Lleida.
 • Les mesures de suport, formació i assessorament a la petita i mitjana empresa, així com a les societats cooperatives, anònimes laborals, artesans i qualsevulla altra forma d’empresa associativa.
 • Accions, campanyes i mesures que ajudin al creixement sostenible de les terres de Lleida
 • En general totes aquelles activitats i actuacions que redundinen el desenvolupament econòmic i social del territori de les comarques de Lleida.

No són subvencionables

 • Realització d’obres i depeses d’inversió en immobilitzat.
 • Despeses de funcionament ordinari de l’entitat: costos de personal propi, lloguer, telèfon, obres, adquisició de béns, mobles o immobles, adquisició o renovació de vestuaris diversos, etc.
 • Despeses corresponents a dinars, sopars, dietes i desplaçaments.
 • Actes festius i similars.
 • Plaques, records i altres que siguin producte decommemoracions, homenatges o similars.

Enllaços:  EdicteBases de la convocatoria / Convocatoria de les subvencions / Modelatge administratiu


20/01/2009

Puentes para el empleo”. Un projecte destinat a formar immigrants aturats

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida ha presentat el projecte “Puentes para el empleo”.

L’objectiu del projecte és dotar de formació teòrica i pràctica en temes de comerç exterior a persones immigrants que es troben a l’atur i alhora contribuir al creixement socioeconòmic del teixit empresarial de la demarcació de Lleida.

Més informació, enllaç: Diputació de Lleida

%d bloggers like this: