Posts tagged ‘Diputació de Girona’

31/05/2011

Programa d’ajuts per a la millora del medi natural i la reinserció social

Actuacions

Entre els diferents tipus d’iniciatives que poden optar als ajuts, hi ha actuacions destinades a la restauració o millora de l’estat de conservació o la diversitat biològica dels hàbitats i les espècies silvestres amenaçades, accions orientades a la restauració i millora de la connectivitat entre espais naturals, la construcció i millora d’instal·lacions de control de l’accés rodat a àrees sensibles, la restauració i senyalització de camins pedestres existents amb finalitats conservacionistes, i les obres i arranjaments destinats a la millora de les infraestructures ramaderes per al manteniment de prats i pastures vinculades a la conservació d’hàbitats oberts.

A qui s’adreça

Es podran acollir a aquesta convocatòria exclusivament aquells projectes que suposin una millora del medi natural en espais naturals de la demarcació de Girona i que incideixin en la inserció social de col·lectius de persones desafavorides. Entre els diferents tipus d’iniciatives que poden optar als ajuts, hi ha actuacions destinades a la restauració o millora de l’estat de conservació o la diversitat biològica dels hàbitats i les espècies silvestres amenaçades, accions orientades a la restauració i millora de la connectivitat entre espais naturals, la construcció i millora d’instal·lacions de control de l’accés rodat a àrees sensibles, la restauració i senyalització de camins pedestres existents amb finalitats conservacionistes, les obres i arranjaments destinats a la millora de les infrastructures ramaderes per al manteniment de prats i pastures vinculades a la conservació d’hàbitats oberts.

Terminis

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini i en la forma que estableixi la corresponent convocatòria.

Normativa

Bases i convocatòria d’ajuts a projectes per a la preservació i difusió dels valors naturals de la demarcació de Girona.

Més informació

Conveni per a la millora del Patrimoni Natural Diputació de Girona – Obra Social “La Caixa”

%d bloggers like this: