Posts tagged ‘despeses’

25/02/2011

Saps diferenciar entre cost i despesa?

Aquesta publicació multimèdia de l’escola IE Businness School ens vols aclarir la diferència entre Cost i despesa dins d’una empresa.

La documentació es basa en un arbre de decisió que intenta estructurar el procés de classificació dels elements. La documentació inclou una secció d’exercicis on es pot posar a prova el que han après en tres tipus d’empreses diferents, a més d’un joc on es competeix contrarellotge.

Entrar a la presentació

21/07/2009

Iniciar un negoci estalviant despeses

Tefacturamos.com és una societat que vol impulsar el desenvolupament de l’activitat dels nous emprenedors ajudant-los a estalviar gran part de les seves despeses, dotant-los d’un marc legal que els reforci i ajudi a solucionar molts dels problemes que sorgeixen en iniciar el seu negoci de forma autònoma.

L’emprenedor passa a formar part d’una cooperativa que li oferirà múltiples avantatges:

 • No necessitaran portar a terme inversions que hipotequi la seva activitat
 • Cotitzaran a la Seguretat Social per les quantitats que corresponguin únicament a allò pel que treballen
 • No tindran necessitat de realitzar liquidacions trimestrals ni de portar llibres de comptabilitat
 • Són treballadors per compte d’un altre

L’objectiu d’aquesta empresa és la de promoure, fomentar i impulsar el desenvolupament i l’activitat dels socis dotant-los d’un marc legal que els reforci i una estructura que solucioni els problemes als que s’enfrontaria si optes per emprendre un negoci d’una manera individual i solitària.

Quins avantatges té ser soci?

 • Cotització en el règim general i no al d’autònoms.
 • Només pagues pels dies treballats.
 • No cal fer declaracions trimestrals.
 • Retenció d’IRPF ajustada a les teves circumstàncies personals.

Puc treballar en una empresa i ser soci a la vegada?

 • Qualsevol persona que treballi en una altra empresa pot ser soci i desenvolupar una altra activitat, llevat que en el seu contracte la seva empresa li ho prohibeixi.

Quines garanties m’ofereixen?

 • Totes les que ofereix una societat legalment constituïda i registrada a l’empara de la llei 4 / 1999, de 30 de març, de Cooperatives de treball associat de la Comunitat de Madrid.

Quant em costa fer la meva activitat des de la societat?

 • La quota mensual és de 6 € i la societat és deduirà un 6% en totes les liquidacions als seus socis per sufragar les despeses necessàries de gestió i administració de la societat.

Quins serveis em presten?

 • Ens encarreguem de la gestió i administració en les vessants laboral i fiscal de tots els socis treballadors (altes i baixes de SS, els pagaments mensuals, les retencions i el seu ingrés trimestralment, l’emissió de certificats d’Ingressos i Retencions …..) així com d’assessorar-lo si la situació personal de un soci es veiés afectada per alguna circumstància.

Exemple per una factura de 1.000€

 • Liquidació del Compte:

Facturació bruta:             1.000
Retenció d’IRPF del 15%:                                      -150
Autònoms de la Seguretat Social (mínim): -205
Gestoria (mínim):                                                      -80

Total net:                                                                  565

Els mesos que no treballes també has de pagar la SS.

 • Liquidació com Soci de la Cooperativa

Facturació Bruta:                                                    1.000
Retenció IRPF 2%:                                                 -20
Seguretat Social Règim Gral 10 dies:                    -106
Retenció a compte Imp Societats 10% (*):       – 100
Comissió Cooperativa 6%:                                         -60

LÍQUID a percebre:                                             714 € (*)

(*) Els pagaments a compte de l’impost sobre societats es liquiden a final d’any segons els resultats finals de la cooperativa.

Els mesos que no factura NO ha de pagar assegurances socials ni comissions.

Via: UPF business shuttle

Enllaç: Web

%d bloggers like this: