Posts tagged ‘dades’

20/11/2012

Què passa si no presentes l’alta censal a hisenda. Els models 036 o 037

Els models 036 i 037 són declaracions tributàries de caràcter censal, és a dir el lloc on informem de les nostres obligacions fiscals, són obligatoris des del moment que hem de presentar autoliquidacions d’IVA (model 303), IRPF (Models 111, 115, etc.), pagaments fraccionats (Models 130 i 131), Impost sobre Societats (Model 200), i altres.

Si durant un temps …

.. estem sense activitat  hem de notificar la baixa d’aquesta obligació mitjançant els mateixos  models 036 o 037.

Què passa si no presentes un 036 o el 037 ?

 

Doncs multa, però quin tipus de sanció

read more »

19/07/2011

Informe sobre la Inversió en Startups a Espanya 2011

El Termòmetre de la Inversió en Startups a Espanya és un informe elaborat per Ready4Ventures, basat en informació obtinguda a través d’enquestes dissenyades i enviades expressament a emprenedors amb projectes empresarials en fase de recerca de finançament i inversors de diferents perfils.

Unes petites dades:

 • El 45% dels emprenedors tenen estudis superiors i un 41% compta amb estudis de postgrau.
 • Un 57% porten més de 5 anys com a emprenedors.
 • L’edat mitjana dels emprenedors està entre els 31 i els 45 anys.
 • El 72% d’emprenedors s’han finançat amb estalvis propis i suport familiar.
 • El 42% ha fet ús de crèdits i finançament per part d’inversors.
 • El 42% dels inversors ha invertit en més de 5 operacions.
 • El 55% han sortit d’alguna operació i un 46% declara haver tingut algun fracàs.
 • El 65% dels inversors consideren un temps de permanència en la inversió superior als 5 anys.
 • El 40% s’estima entre 3 i 6 mesos el temps de tancament d’una operació.
 • El 42% d’inversors creu que incrementarà la disponibilitat de fons per invertir durant 2011 i 2012.

Via: Comunidad de emprendedores

 

Via: Comunidad de emprendedores

16/06/2011

Estudi: Valors Rurals i Valors Urbans a Catalunya

La Fundació del Món Rural va presentar el passat 20 de maig l’estudi: Valors Rurals i Valors Urbans a Catalunya. L’estudi, promogut per la Fundació del Món Rural i elaborat per l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), pretén establir la base per a l’estudi dels valors amb criteri territorial i donar a resposta a si, donada la globalització i l’avenç social en aspectes tecnològics, els valors són cada cop més compartits entre els entorns rurals i els urbans. 

Objectius

Saber què valora la societat en general i en particular, saber-ho i analitzar-ho per diferents franges d’edat i grups socials és important per tenir una idea acurada de quins elements incideixen en la manera d’actuar i conviure de les persones, en la seva evolució i com incideixen en la formació dels seus interessos i prioritats.

En una societat com l’actual la globalització i l’obertura han significat canvis que han afectat també als sistemes de valors i a les percepcions que la societat té sobre diferents elements de la realitat. Estudiar com varien els valors de les zones rurals a les urbanes és sinònim d’analitzar la variabilitat dels valors locals…, i fins a quin grau s’aproximen o s’allunyen amb els valors generals i globals

Catalunya és un territori força heterogeni pel que fa a la seva geografia, física i social. La població està distribuïda de forma desigual al llarg del territori i aquest tipus de poblament ha condicionat diferències i especificitats socials i culturals depenent del territori. Cal plantejar si per abordar l’estudi dels valors socials cal separar entre societats rurals i urbanes o al cap i a la fi, el comportament de les persones, i per tant els valors que tenen, depenen d’altres criteris de diferenciació (econòmics, educacionals, etc…).

Ponència presentació resultat de l’informe

Resum executiu

Informe

Via: Fundació del Món  Rural

Etiquetes: , ,
08/04/2011

Concurs ‘Open Data Challenge’

Les administracions públiques europees produeixen milers i milers de dades cada any des de com es gasten els nostres impostos fins a la qualitat de l’aire que respirem.

L’Open Data Challenge convida a dissenyadors, programadors, periodistes, empreses, investigadors i altres col·lectius que tinguin idees que resultin útils o interessants per als ciutadans europeus a participar en aquesta competició.

Objectiu

Desenvolupar una aplicació reutilitzant ‘dades oberts’ de qualsevol administració pública europea.

El premi són 20. 000 euros.

No només aplicacions informàtiques

Si no es tenen coneixements concrets d’informàtica, també es poden aportar idees a la secció del concurs “No seria genial si …?“. L’única condició és la reutilització de les dades públiques en tots els projectes.

 

Categories

Les categories en les quals es pot participar són les següents:

 • Idees – Qualsevol persona pot suggerir una idea que inclogui la reutilització d’informació pública per fer alguna cosa interessant o útil.
 • Aplicacions – Equips de programadors poden presentar treballs amb la reutilització d’informació pública.
 • Visualitzacions – Dissenyadors, artistes i altres poden presentar representacions visuals reutilitzant dades oberts.
 • Conjunts de dades – Els organismes públics poden alliberar conjunts de dades oberts, o bé, els programadors poden presentar conjunts de dades derivats que han estat “netejats” o enriquits i enllaçats.

Els guanyadors s’anunciaran durant el mes de juny a l’European Digital Assembly a Brussel·les.

 

Via: Euro Alert

02/03/2011

Com consultar dades dels municipis catalans d’una forma gràfica

Ll’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha publicat una sèrie d’estadístiques municipals de Catalunya al Google Public Data Explorer. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del projecte d’obertura de dades públiques de la Generalitat de Catalunya i entre altres propòsits, es proposa facilitar als usuaris l’exploració i visualització de les dades, ja sigui en forma de taules, gràfics o mapes.

El Google Public Data Explorer és una eina que permet als usuaris publicar i compartir conjunts de dades i metadades, els quals poden ser visualitzats i explorats per qualsevol altre usuari.

Els indicadors dels municipis catalans abasten les temàtiques de: economia, població, societat i territori, i són el primer conjunt de dades d’una institució espanyola inclosos dins el directori del Google Public Data Explorer. A nivell d’europeu es pot consultar la informació proporcionada per Eurostat (Oficina d’estadístiques de la Unió Europea), del Banc Mundial o del Fons Monetari Internacional, entre altres.

Algunes de les eines que fan més atractiva l’aplicació, és la que permet generar gràfiques dinàmiques, en les quals una animació mostra la seqüència de l’evolució d’un conjunt de dades. Aquests al seu torn poden ser indexats en un web, com en el cas de les dades de Idescat, a través de les API: el municipi en xifres.

Accés a l’aplicació

Via: Idee

17/09/2010

Novetats estadístiques agràries del mes setembre a Catalunya

Novetats d'estadístiques

Es tracta d’un butlletí que s’edita setmanalment amb l’objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Gabinet Tècnic del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres  organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Si ho vols rebre existeix una  llista de distribució setmanal per donar-se d’alta  i també s’hi poden fer arribar  comentaris i suggeriments sobre els continguts del butlletí:

ne.gabinet.tecnic.dar@gencat.cat

Via: Butlletí de novetats estadístiques del DAAR

30/11/2009

El 93% de les empreses catalanes tenen menys de 9 treballadors

Segons el recull del blog Invercat aquesta és la radiografia del sector empresarial català, les dades són de l’Idescat.

Etiquetes: , ,
24/07/2009

L’atur juvenil ha passat del 20% al 33% en els darrers dotze mesos

Segons dades de l’Eurostat a l’Europa dels 27 tenim 5 milions d’aturats menors de 25 anys (dades del primer trimestre del 2009).

L”atur de la població més jove ha augmentat a tots els Estats membres llevat de Bulgària, on va baixar del 13,9% el primer quadrimestre de 2008 al 13,5% en el mateix període de 2009. Els increments més importants pel que fa a l’atur juvenil es van detectar a Letònia (de l’11 al 28,2%), Estònia (del 7,6 al 25,1%) i Lituània (del 9,5% al 23,6%), mentre que els més baixos han estat a alemanya (del 10,2 al 10,5%) i Polònia (del 17,8 al 18,2%.

En el cas d’Espanya, la taxa d’atur juvenil ha passat del 20,7% el primer quadrimestre de 2008 al 33,6% (789.000 persones) i se situa com el país de la UE amb l’índex més alt de joves aturats. El més baix és Holanda amb un 6% d’atur juvenil.

Via: jornal.cat

Etiquetes: , , ,
%d bloggers like this: