Posts tagged ‘contractes de treball’

17/01/2013

Infografia sobre la reforma laboral i l’escenari del mercat de treball

 

Via: Tics y formación

24/03/2009

Com bonificar el 100% d’un contracte laboral

En les mesures anticrisi del govern, n’existeix una molt interessant des del punt de vista empresarial i que té per objectiu incentivar la contractació indefinida de treballadors beneficiaris de les prestacions per atur.

S”estableix una bonificació al 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes a aquells ocupadors que es contractin indefinidament i fins al 31 de desembre de 2009 treballadors aturats beneficiaris de prestacions o subsidis per atur.

Per evitar el frau  aquesta bonificació requereix que el treballador desocupat hagi estat almenys tres mesos percebent la prestació contributiva. A més a més, l’empresari, com a contraprestació s’obliga a mantenir el contracte de treball durant almenys un any des de la data d’inici de la relació laboral, en cas contrari haurà de retornar les quanties bonificades.

Via: Pymes y autónomos

Enllaç: Reial Decret

20/01/2009

Tipologia actual dels contractes

Llistat actual del tipus de contractes i el seus impresos

A través d’aquest índex es pot accedir a cada model de contracte, conèixer-ne el contingut, descarregar l’imprès corresponent en format pdf i emplenar-lo. Els codis dels contractes del SPEE - INEM són iguals als emprats per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Via: Loogic.com

Enllaç: Inem

%d bloggers like this: