Posts tagged ‘calculadora’

15/03/2013

Com calcular els costos d’exportació

El preu de venda del nostre producte marcarà la nostra competitivitat en el mercat de destinació. Per això, és imprescindible calcular de manera exhaustiva els costos que ens suposarà arribar fins al mateix.

Es proposa a continuació la següent fulla de càlcul, que et permet obtenir el cost afegit unitari de l’acabament del producte fins a la posada a disposició del receptor final de la mercaderia.
Es recomana prèviament al càlcul, comptar amb cotització estimada de transport, coneixement de possibles aranzels i costos de tramitació duanera en origen i destí.

Aquesta eina forma part del projecte Guia digital per la internacionalització de les empreses granadines.

Via: Granada Empresas

Etiquetes: ,
02/11/2012

Quina quota d’autonom em toca i quines prestacions tinc en funció del CNAE

Dins de la pàgina web de la mútua Asepeyo hi ha un microsite dirigit a treballadors autònoms on podreu calcular les quotes i les prestacions, en funció del CNAE que et correspongui.

En aquest cas hem suposat que treballem de perruquers

read more »

25/10/2012

Calculadora de sou net per autònoms

La gent de Tu sueldo neto, han tret una aplicació (beta) web, on qualsevol autònom/a pot calcular  quina quantitat li queda al final, té en compte els següents conceptes:

  • l’edat
  • si és una alta nova
  • la base de cotització per la qual es vol cotitzar
  • tipus d’activitat
  • treballes a Ceuta o Melilla
  • tens alguna discapacitat
  • cotitzacions per incapacitats temporals, per desocupació…
  • tipus d’IRPF
  • tipus d’IVA

Hem proposat un supòsit de facturació de 40.000€ i els resultats són els següents:

read more »

04/02/2009

Calculant la prestació de l’atur

A la web de l’INEM han col·locat un aplicatiu que et permet calcular la prestació per atur. T’informa sobre la durada i l’import de la prestació per atur que et podria correspondre en base a les dades que has introduït. La consulta és anònima i no s’efectua cap comprovació sobre la veracitat de les dades amb les que consten en els fitxers de l’Administració. El resultat que s’obté a través d’aquest simulador no és vinculant per l’INEM.

Si necessites més informació, el telèfon d’atenció al ciutadà és el: 901 11 99 99.

Enllaç: Inem

Etiquetes: , , ,
%d bloggers like this: