Posts tagged ‘beques’

19/11/2012

Recull de beques

L’ICEX ofereix un llistat de beques que poden ser interessants

Via: Marcaempleo

Etiquetes: ,
27/09/2012

Beca de la Fundació Catalunya Europa ‘Comuniquem Europa’

La Fundació Catalunya Europa amb el suport de l’Obra Social La Caixa convoquen la beca “Comuniquem Europa” per desenvolupar pràctiques professionals a la FCE en temes de premsa, comunicació i gestió de xarxes. L’objectiu fonamental és reforçar la difusió del missatge europeu a Catalunya i treballar per a la construcció de la ciutadania europa i un model europeu socialment integrat.

La data límit per presentar la documentació és el 15 d’octubre.

Bases de la convocatòria

Etiquetes: ,
26/09/2012

Beques Jaume Casademont per a projectes socials

La Fundació Jaume Casademont posa en marxa la convocatòria 2012-2013 de les Beques Jaume Casademont, destinades a impulsar projectes socials en els camps de la salut, la cultura i la societat.

Des del 15 de setembre i fins al 15 d’abril qualsevol persona pot optar a una de les beques convocades presentant el seu projecte al web de la fundació.

Les categories convocades són:

 • la sisena edició de les Beques Educar Menjant destinades a projectes d’hàbits alimentaris
 • la tercera edició de les Beques Actívica destinades a projectes que promoguin l’activitat física
 • la tercera edició de la Beca Cultura Popular per a projectes innovadors en el camp de la cultura popular
 • les Beques Joves10 per a projectes de joves basats en la cultura de l’esforç.

La convocatòria repartirà uns 40.000 euros entre tots els guanyadors.

Etiquetes: ,
25/09/2012

Beques del programa d’iniciació a l’empresa 2012 de la fundació Sepi

La Fundació SEPI ha convocat les beques del Programa d’Iniciació a l’Empresa 2012/2, les característiques generals s’exposen a la Bases de la Convocatòria.
(1) Bases de la convocatòria
(2) Les entrevistes es realitzaran a Madrid
(3) Formulari de sol·licitud per a titulats
(4) Recepció de sol · licituds fins el diumenge 7 octubre de 2012

Requisits

I. Ser ciutadà de la Unió Europea.

II. Haver conclòs els estudis i tenir un títol universitari, apte per exercir tasques d’acord amb les places ofertes per les empreses i institucions col·laboradores del Programa realitzats en alguna de les universitats de l’Estat espanyol.

III. Haver finalitzat  els estudis amb l’obtenció del títol amb posterioritat al 31 de desembre de 2009.

IV. Haver nascut després del 31 d’octubre de 1982.

V. No haver exercit cap treball professional relacionat amb la seva titulació, ja sigui per compte propi o aliena.

VI. No haver estat beneficiari de cap programa de beques de la Fundació, o haver renunciat a alguna beca atorgada per aquesta institució durant el període formatiu.

VII. Estar disposat a fixar la residència en el lloc on rebrà la seva formació pràctica.

read more »

Etiquetes: ,
26/07/2012

Recopilatori d’enllaços per trobar beques i pràctiques

Via marcaempleo ofereixen aquest post per trobar beques i pràctiques empresarials. Les beques i pràctiques suposen per als estudiants un ajut econòmic, viure una experiència en un altre país o un primer contacte directe amb el món laboral.

Comptar amb els recursos necessaris que ens ajudin a trobar la beca més afí a les nostres característiques i circumstàncies, faran més efectiva la recerca

 1. becas.com
 2. educacion.gob.es 
 3. ecid.es
 4. fundacioncarolina.es
 5. becas.universia.es
 6. recruiting erasmus.com
 7. becasestudio.com
 8. deusto.es
 9. becasfacil.com
 10. bde.es 
 11. becasargo.es
 12. becas-santander.com
 13. becaerasmus.com
 14. becas talentia
 15. becas obra social La Caixa
 16. fundacionbotin.org/becas
 17. fundacionareces.es
 18. fundacioncajamadrid.es
 19. iebschool.com
 20. fundacionsepi.es
 21. becas repsol
 22. servibeca.com
 23. studentjob.es/practicas
 24. prácticas por sectores 
 25. practicae.com
 26. becas iberdrola
 27. prácticas acciona
 28. beca.org.es
 29. 060 becas
 30. dbecas.com
 31. scholarshipportal.eu
 32. beca alcampo
 33. becas telefónica
 34. prácticas y becas cepsa
 35. prácticas y becas bosch
 36. becas.practicas.org
 37. azti.es/becas y practicas
 38. trabajosporelmundo.com/prácticas
 39. opcionempleo.com/becas y prácticas
 40. becas.bbk
Etiquetes: , ,
30/04/2012

2224 beques de mobilitat per a universitaris dins del Programa Sèneca

S’ha convocat el programa Sèneca de subvencions per a la mobilitat d’estudiants universitaris per al curs acadèmic 2012-2013.
El programa «Sèneca» de subvencions de mobilitat per a estudiants universitaris té per objecte donar suport a la iniciativa SICUE (Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris d’Espanya) facilitant subvencions econòmiques als estudiants universitaris per cobrir les despeses de desplaçament i estada durant el període d’estudis en una altra universitat.
El nombre de beques que es convoquen és de 2.224 de les quals fins un màxim del 2% es reserven a estudiants amb una discapacitat igual o superior al 65 per cent.

El nombre total de beques convocades podrà ser modificat en funció de les disponibilitats pressupostàries, atès el caràcter variable del cost de les subvencions segons els mesos d’estada finals que es concedeixin.

Via: Emple@te 2.0

14/07/2011

Cinc beques de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la DIBA

5 beques, per llicenciats/des o grau en econòmiques, geografia, ciències polítiques o altres relacionades (també en ciències de la comunicació, biblioteconomia, dret, o altres relacionades) en els 2 anys anteriors a la data finaltizació del termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria (de 28 juliol 2009 a 28 de juliol 2011) o per qui estar cursant o ha finalitzat un màster o postgrau relacionat amb el desenvolupament econòmic en els 2 anys anteriors (de 28 juliol 2009 a 28 de juliol 2011).

Durada: 9 mesos, 25 hores setmanals
Inici: 1 d’octubre 2011
Import: 768,00€ mes

1.1. Primera beca: àmbit de planificació i gestió estratègica territorial. Referència: OTEDE-1.

Tasques:

 • Suport a l’anàlisi de les estratègies territorials de la província de Barcelona.
 • Suport en les tasques de recopilació de normativa, polítiques i programes que incideixin sobre els governs locals de la província de Barcelona des de la perspectiva del desenvolupament econòmic.
 • Suport al manteniment i actualització del Banc de plans estratègics de la província de Barcelona.
 • Suport a l’elaboració i publicació del Mapa de projectes estratègics de la província de Barcelona.
 • Suport en les tasques d’identificació i difusió de bones pràctiques de gestió del desenvolupament econòmic local a través d’Agències.
 • Suport a la coordinació de la Xarxa de Processos Estratègics Locals.
 • Suport a la creació i coordinació de la Xarxa d’Agències de Desenvolupament Econòmic.
 • Col·laboració en altres tasques que es duguin a terme des de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic.

 

1.2. Segona beca: àmbit d’anàlisi de la informació local i coneixement territorial: OTEDE-2.

Entre les esmentades tasques cal destacar les següents:

 • Suport en la recopilació i manteniment de fonts estadístiques, indicadors i informes del programa Hermes.
 • Suport en l’explotació i anàlisi de la base de dades del Registre Mercantil.
 • Suport en l’elaboració d’informes d’anàlisi socioeconòmica de la província de Barcelona i els seus municipis.
 • Suport a l’elaboració i publicació del Mapa de projectes estratègics de la província de Barcelona.
 • Suport a la coordinació de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic.
 • Col·laboració en altres tasques que es duguin a terme des de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic.

1.3. Tercera beca: àmbit del Servei de Teixit Productiu Referència: STP-3.
Entre les esmentades tasques cal destacar les següents:

 • Recerca, explotació bibliogràfica i documentació de fonts estadístiques oficials per a l’anàlisi de l’estructura productiva de la província de Barcelona.
 • Suport en l’elaboració de propostes en matèria d’indicadors de seguiment i avaluació de les actuacions realitzades pel Servei de Teixit Productiu.
 • Suport a les tasques de recopilació i explotació de dades del cens de centres de serveis a les empreses elaborat pel Servei de Teixit Productiu.
 • Col·laboració en l’elaboració de propostes d’estudis i informes sobre l’estructura del teixit productiu de la província de Barcelona, així com sobre la xarxa de centres de serveis a les empreses.
 • Suport en l’elaboració de propostes i redacció d’informes de seguiment periòdic sobre el grau d’execució dels fons gestionats des del Servei de Teixit Productiu.
 • Col·laboració en altres tasques que es duguin a terme des del Servei de Teixit Productiu.

1.4. Quarta beca: àmbit del Servei de Teixit Productiu Referència: STP-4.

Entre les esmentades tasques cal destacar les següents:

 • Col·laboració en l’organització, el seguiment i avaluació de les accions que es derivin del desenvolupament de programes i serveis en l’àmbit del suport al teixit productiu local (Mentor, Recull, Formació, Programes sectorials, Programes transversals, etc.).
 • Suport en l’elaboració d’informes i anàlisis que es duguin a terme en l’àmbit del suport al teixit productiu local.
 • Suport tècnic en el seguiment de projectes d’assistència tècnica i d’altres relacionats amb l’àmbit del suport al teixit productiu local.
 • Col·laboració en altres tasques que es portin a terme de l’àmbit del suport al teixit productiu local.

 

1.5. Cinquena beca: àmbit del Servei de Mercat de Treball. Referència: SMT-5.

Entre les esmentades tasques cal destacar les següents:

 • Suport tècnic en la sol·licitud, la valoració i la justificació de les actuacions subvencionades i gestionades pel Servei de Mercat de Treball.
 • Suport en l’elaboració i redacció d’informes de seguiment de l’assistència econòmica gestionada des del Servei de Mercat de Treball.
 • Suport tècnic en el manteniment i l’actualització del Fons documental en l’àmbit del mercat de treball.
 • Suport tècnic en el disseny i l’elaboració de productes i serveis vinculats a la generació, l’intercanvi i la transmissió de coneixement en l’àmbit de les polítiques locals de mercat de treball.
 • Suport al manteniment i actualització de l’espai web del Servei.
 • Suport en l’elaboració de material metodològic, protocols i guies d’informació.
 • Suport en les tasques de recopilació de normativa, polítiques i programes en l’àmbit del mercat de treball.
 • Col·laboració en altres tasques que es duguin a terme des del Servei.

2. Requisits genèrics que els aspirants han d’acomplir:
Com a requisit general, no es poden presentar a aquest procediment aquelles persones que hagin estat seleccionades per a una beca de col·laboració amb l’Àrea de Desenvolupament Econòmic els anys anteriors.
II.1. Referències OTEDE -1, OTEDE-2.
• Llicenciatura o grau en econòmiques, geografia, ciències polítiques, o altres relacionades amb l’àmbit de les beques en el dos anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria.
• Idiomes: Català (nivell C), Castellà.
• Coneixements dels components del paquet MS-Office.
II.2. Referències STP-3 i STP-4.
• Llicenciatura o grau en econòmiques, geografia, ciències polítiques, o altres relacionades amb l’àmbit de les beques.
• Estar cursant o haver finalitzat, en els dos anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria, un màster o postgrau relacionat amb el desenvolupament econòmic.
• Idiomes: Català (nivell C), Castellà.
• Coneixements dels components del paquet MS-Office.
II.3. Referències SMT-5.
• Llicenciatura o grau en ciències de la comunicació, biblioteconomia, dret, o altres  relacionades amb l’àmbit de les beques.
• Estar cursant o haver finalitzat, en els dos anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria, un màster o postgrau relacionat amb el desenvolupament econòmic

Informació addicional:
Àrea de Desenvolupament Econòmic.
Recinte Maternitat. Pavelló Mestral.
Travessera de les Corts, 131-159. 2a planta.
08028 Barcelona.
Tel.: 93-404.93.54.
e-mail: a.desenv.econ@diba.cat.
Pàgina web: http://www.diba.cat/promoeco/default.asp.”

Via:

31/05/2011

Ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat (MOBINT 2011)

Novetats
Haver superat, en el moment de presentar la sol·licitud, 60 crèdits, com a mínim.
En la modalitat A i B , tenir com a mínim una nota mitjana ponderada d’1’3 de l’expedient per als ensenyaments tècnics o d’1,6 per a la resta d’ensenyaments.

Per al lliurament de la sol·licitud, podeu dirigir-vos als registres propis i concertats de la Generalitat de Catalunya.

Data màxima de presentació de sol·licituds

 15/06/2011

Objecte
L’objecte de la convocatòria és concedir ajuts a l’estudiantat de les universitats catalanes o dels centres d’estudis superiors d’ensenyaments artístics de Catalunya que hagi obtingut una estada acadèmica de mobilitat, per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d’estudis en altres països.

Tipus d’ajuts
– Modalitat A: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc del programa ERASMUS, adreçada a l’estudiantat de les universitats catalanes.
– Modalitat B: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc dels programes de mobilitat internacional, adreçada a l’estudiantat de les universitats catalanes.
– Modalitat C: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc del programa ERASMUS i altres programes de mobilitat internacional, adreçada a l’estudiantat dels centres d’estudis superiors d’ensenyaments artístics de Catalunya.

En cap cas es podrà optar a més d’una modalitat.

Sol·licitants
– Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en el cas de l’estudiantat no comunitari, acreditar la condició de persona resident. Queda exclòs l’estudiantat que es trobi en situació d’estada.
– Haver formalitzat la matrícula en una universitat del sistema universitari català o en un centre d’estudis superiors d’ensenyaments artístics de Catalunya, al curs acadèmic per al qual se sol·licita l’ajut.
– A la modalitat A i B, tenir, com a mínim, una nota mitjana ponderada d’1,3 de l’expedient per als ensenyaments tècnics o d’1,6 per a la resta d’ensenyaments.
– Haver superat, en el moment de presentar la sol·licitud 60 crèdits com a mínim.
– Haver estat seleccionat o seleccionada per una universitat o centre d’estudis superiors d’ensenyaments artístics de Catalunya per a una estada en el marc dels programes de mobilitat internacional. L’AGAUR pot requerir a la persona sol·licitant l’acreditació d’aquest punt, en qualsevol moment del procediment.
– Tenir el coneixement suficient de la llengua de la docència de la universitat o del centre de destinació.

Destinataris
L’estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats, o de centres d’estudis d’ensenyaments artístics de Catalunya, per al curs 2010-2011.

Durada
Independentment de la durada de l’estada, el temps màxim per al qual es concedirà l’ajut objecte d’aquesta convocatòria serà de sis mesos.

Característiques
Les sol·licituds seran seleccionades segons els criteris i les puntuacions següents (d’acord amb la disponibilitat pressupostària de la convocatòria):
a) Criteris acadèmics (60/100).
b) Coneixement de la llengua de docència de la universitat o del centre de destinació (30/100).
c) País de destinació (10/100).

En igualtat de puntuacions, es donarà prioritat a aquelles persones sol·licitants que no hagin rebut aquests ajuts el curs 2009-2010.

Import
Es concedirà un ajut de 200 euros mensuals segons la durada de l’estada (màxim 6 mesos).

Lloc de presentació
La sol·licitud serà formalitzada per la persona interessada, segons model normalitzat, i s’ha de presentar, juntament amb la documentació requerida, al Registre de l’AGAUR o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.

Altres
Requisits acadèmics:
– Modalitat A: s’ha d’estar matriculat en algun dels estudis adreçats a l’obtenció d’un títol oficial de primer i/o de segon cicle, o només de segon cicle, o en estudis de grau o màster universitari (per a més informació, consulteu http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/estudis_uni/masters/index.html) o en uns estudis adreçats a l’obtenció de títols propis de les universitats catalanes, amb l’organització, l’estructura, la durada i les característiques acadèmiques equivalents als estudis que condueixen als títols universitaris oficials de primer cicle, de primer i segon cicle, o només de segon cicle. S’exclouen, en tot cas, els màsters no universitaris, els de postgrau, els d’extensió universitària i els doctorats.
– Modalitat B: s’ha d’estar matriculat en algun dels estudis adreçats a l’obtenció d’un títol oficial de primer i/o d’un segon cicle, o només de segon cicle, o en estudis de grau o de màster universitari, situació que s’ha de mantenir en el moment del gaudiment de l’ajut.
– Modalitat C: s’ha d’estar matriculat en algun dels estudis adreçats a l’obtenció d’un títol d’ensenyaments artístics superiors a Catalunya amb equivalència universitària.

Etiquetes: ,
%d bloggers like this: